Přidání hudby, zvukových efektů a mluvených komentářů v iMovie

Přidejte do svého projektu iMovie na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu hudbu, zvukové efekty a mluvené komentáře.

Do projektu iMovie můžete přidat zvuky a doplnit nebo úplně nahradit zvuk nahraný spolu s videoklipem. Vytvoříte tak zábavné a profesionálně působící video.

Přidání zvuku do projektu iMovie na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Do projektu iMovie můžete přidat různé zvukové soubory:

 • Hudbu a zvukové efekty, které nabízí přímo iMovie. 
 • Skladby, které jste stáhli do zařízení v aplikaci Hudba.
 • Vaše vlastní skladby vytvořené v aplikaci jako GarageBand nebo vlastní zvukové efekty uložené na iCloud Drivu, v zařízení nebo na jiném místě.

A pokud chcete přidat mluvený komentář, můžete ho nahrát přímo do časové osy svého projektu iMovie.

Přidání skladeb v iMovie na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. S projektem otevřeným na časové ose klepněte na tlačítko Přidat média 
 2. Klepněte na Zvuk a potom na jednu z možností:
  • Chcete-li procházet vestavěné zvukové stopy, klepněte na položku Zvukové stopy.
  • Chcete-li procházet skladby, které jste si stáhli do zařízení v aplikaci Hudba, klepněte na Moje hudba.*
  • Chcete-li procházet skladby uložené na iCloud Drivu nebo na jiném místě, klepněte na Moje hudba a pak na Soubory.
 3. Klepnutím na skladbu spustíte její přehrávání. Možná budete vyzváni ke stažení skladby do zařízení, než si ji budete moct přehrát.
 4. Chcete-li přidat skladbu do projektu, klepněte vedle ní na tlačítko plus . Skladba se přidá na začátek projektu jako jeho nejspodnější stopa.

Když přidáte skladbu, automaticky se přizpůsobí délce projektu. Délku skladby můžete změnit stejně jako u jakéhokoli jiného klipu. V projektu můžete taky použít víc skladeb. Když třeba chcete změnit náladu hudby v průběhu filmu, můžete zkrátit první skladbu na časové ose a za ni umístit jinou.

Pokud přidáte skladbu nebo jiný zvukový soubor, který je kratší než 1 minuta, chová se v projektu stejně jako zvukový efekt.

Přidání zvukového efektu v iMovie na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Zvukové efekty se při přesouvání videoklipu pohybují spolu s ním, na rozdíl od skladeb, které jsou na videoklipech nezávislé.

 1. S otevřeným projektem posuňte časovou osu tak, aby se přehrávací hlava (bílá svislá čára) umístila tam, kam chcete zvukový efekt přidat. 
 2. Klepněte na tlačítko Přidat média , potom na Zvuk a nakonec na některou z možností:
  • Klepnutím na Zvukový efekt můžete procházet vestavěné zvukové efekty.
  • Klepnutím na Moje hudba můžete vybrat zvukový efekt ze své hudební knihovny.
  • Klepnutím na Soubory získáte přístup ke skladbám uloženým na iCloud Drivu nebo na jiných místech.
 3. Klepnutím na zvukový efekt spustíte jeho přehrávání. 
 4. Chcete-li zvukový efekt přidat do projektu, klepněte vedle něj na tlačítko plus .

Nahrání mluveného komentáře v iMovie na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. S otevřeným projektem posuňte časovou osu tak, aby se přehrávací hlava (bílá svislá čára) umístila tam, kam chcete mluvený komentář přidat.
 2. Klepněte na tlačítko Komentář  a pak na Záznam. Nahrávání začne po třech sekundách odpočítávání.
 3. Po dokončení klepněte na Zastavit a pak na jednu z následujících možností:
  • Chcete-li si nahrávku poslechnout, klepněte na Kontrola.
  • Chcete-li záznam uchovat a přidat do projektu, klepněte na Přijmout.
  • Chcete-li záznam nahrát znova a lépe, klepněte na Znovu.
  • Chcete-li záznam smazat a zavřít ovládání nahrávání, klepněte na Zrušit.

Pokud chcete použít existující hlasový záznam nebo procházet další nahrávky, které jste v iMovie vytvořili, klepněte na tlačítko Přidat média , pak na Zvuk, Moje hudba, a nakonec na Nahrávky.

Úprava hlasitosti klipu v iMovie na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Když do svého projektu iMovie přidáte zvuk, můžete upravit hlasitost zvukových klipů tak, aby výsledný mix zněl co nejlépe. Můžete taky upravit hlasitost videoklipů, které byly nahrány se zvukem.

Chcete-li upravit hlasitost zvukového klipu nebo videoklipu, klepněte na klip na časové ose, pak na tlačítko Hlasitost  v dolní části okna a pomocí jezdce zvyšte nebo snižte hlasitost. Když snížíte hlasitost klipu na minimum, na klipu na časové ose se objeví ikona ztlumení .

Můžete také provést další úpravy, například prolnout hlasitost na okraji klipu nebo změnit jeho rychlost. Přečtěte si, jak to udělat na iPhonu a iPodu touch a jak na iPadu.


Přidání zvuku do projektu iMovie na Macu

V iMovie na Macu můžete z Finderu přetáhnout zvukové soubory přímo na časovou osu. Můžete taky použít skladby nebo jiné zvukové soubory ze své hudební knihovny a dalších zdrojů pomocí prohlížeče médií v iMovie. A pokud chcete přidat mluvený komentář, můžete ho nahrát přímo do časové osy svého projektu iMovie.

Přetažení zvukových souborů do časové osy projektu iMovie na Macu

Zvukové soubory jako .mp4, .mp3, .wav a .aif můžete přetáhnout z Finderu nebo plochy přímo na časovou osu vašeho projektu iMovie. Zvukové soubory přetažené do časové osy se chovají odlišně v závislosti na tom, kam je pustíte: 

 • Pokud chcete, aby zvukový soubor zůstal u konkrétního videoklipu, i když videoklip přesunete, přetáhněte ho těsně pod videoklip, aby se zobrazil proužek spojující oba klipy. Tento způsob slouží k přidání zvukových efektů nebo mluveného komentáře ke konkrétnímu videoklipu v projektu, bez ohledu na to, kde je klip na časové ose.
 • Pokud zvukový soubor přetáhnete na časové ose do hudební části, což je naznačeno ikonou not , zvukový klip zůstane na místě, i když budete pohybovat s videoklipy nad ním. Tento způsob slouží k přidání tematické nebo podkresové hudby, která hraje v celém projektu.

Přidání hudby a zvukových efektů pomocí prohlížeče iMovie na Macu

Přímo v iMovie můžete procházet svoji hudební knihovnu a přidávat z ní hudbu a zvukové efekty. 

 1. S otevřeným projektem klikněte na Zvuk v horní části okna a vyberte jednu z možností:
  • Chcete-li procházet svou hudební knihovnu, klikněte v seznamu Knihovny na Hudba (nebo iTunes, pokud používáte macOS Mojave nebo starší) a procházejte dostupné skladby.*
  • Potřebujte-li některý z připravených zvukových efektů, jako jsou kroky nebo déšť, klikněte v seznamu Knihovny na Zvukové efekty.
 2. Chcete-li skladbu nebo zvukový efekt přehrát ještě před přidáním na časovou osu, klikněte na tlačítko přehrávání  vedle požadované položky. Můžete také vybrat skladbu nebo zvukový efekt, kliknout na obrázek zvukové vlny v horní části prohlížeče médií a mezerníkem spustit přehrávání.
 3. Když najdete skladbu nebo zvukový efekt, který se vám líbí, přetáhněte ho z prohlížeče médií na časovou osu:
  • Potřebujete-li tematickou nebo podkresovou hudbu, přetáhněte ji na časové ose do části pro hudbu.
  • Chcete-li k určitému videoklipu připojit hudbu nebo zvukové efekty, přetáhněte položku těsně pod videoklip, aby se zobrazil proužek spojující oba klipy.

Pokud chcete přidat skladbu z GarageBandu přímo z prohlížeče iMovie, sdílejte svůj projekt GarageBand do prohlížeče médií

Nahrání mluveného komentáře v iMovie na Macu

Mluvený komentář pro projekt iMovie můžete nahrát přímo v aplikaci iMovie.

Úprava hlasitosti klipu v iMovie na Macu


* Pokud jste do projektu importovali skladbu zakoupenou v iTunes Storu a není slyšet žádný zvuk, nebo pokud se vám nedaří importovat konkrétní skladbu, pravděpodobně je hudební soubor chráněný technologií iTunes Digital Rights Management (DRM) a nelze jej importovat ani použit ve vašem projektu.

Datum zveřejnění: