Používání detekce pádu na Apple Watch

Když Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 nebo novější rozpoznají prudký pád, můžou podle potřeby zavolat záchrannou službu.

Jak to funguje

Když máte Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 nebo novější na ruce a hodinky rozpoznají prudký pád, začnou vám klepat na zápěstí, rozezní se na nich alarm a zobrazí se upozornění. Potom je můžete nechat kontaktovat záchranné služby, nebo upozornění zavřít stisknutím korunky Digital Crown, klepnutím na „Zavřít“ v levém horním rohu nebo klepnutím na „Jsem v pořádku“.

Zpráva „Zdá se, že jste utrpěli těžký pád.“

Když Apple Watch zjistí, že se hýbete, počkají na vaši reakci a nebudou automaticky volat záchranné služby. Pokud ale Apple Watch zjistí, že se už déle než minutu nehýbete, zahájí hovor automaticky.1

Po skončení hovoru vašim nouzovým kontaktům pošlou zprávu s vaší polohou a informací, že rozpoznaly silný pád a zavolaly záchranné služby. Hodinky berou informace o nouzových kontaktech ze Zdravotního ID.

Pokud se nehýbete a ve vaší zemi nebo oblasti existuje víc záchranných linek, Apple Watch automaticky vyberou jednu z nich a zavolají na ni.

Pokud máte iPhone 14 nebo iPhone 14 Pro a jste mimo pokrytí mobilních sítí a Wi-Fi, upozornění na detekci pádu mohou být záchranným službám předána funkcí Tíseň SOS přes satelitní systém tam, kde je funkce Tíseň SOS přes satelit k dispozici. Přečtěte si další informace o službě Tíseň SOS přes satelit.

Jak přivolat záchranné služby

Záchranné služby přivoláte tak, že v upozornění přetáhnete posuvník Tísňové volání.

Jak hovor ukončit

Pokud jste už záchrannou službu zavolali, můžete hovor odvolat i potom, co proběhl, nebo v případě, že už pomoc nepotřebujete:

 1. Klepněte na tlačítko Ukončit hovor .
 2. Na obrazovce Ukončit hovor klepněte na Ano. 

Co se stane, když Apple Watch zjistí, že se nehýbete

Pokud Apple Watch zjistí, že se už přibližně minutu nehýbete, spustí 30vteřinový odpočet, při kterém budou přehrávat zvukový signál a klepat vás do zápěstí. Signál je postupně hlasitější, abyste ho slyšeli – anebo aby ho slyšel někdo poblíž. Jestli nechcete volat záchranné služby, klepněte na Zrušit. Po skončení odpočtu Apple Watch automaticky kontaktují tísňovou linku a upozorní vaše nouzové kontakty.

Jakmile druhá strana hovor přijme, přehrají Apple Watch zvukovou zprávu, která záchranáře informuje, že vaše Apple Watch rozpoznaly prudký pád, a formou souřadnic jim pošle vaši aktuální polohu.2 Pokud máte ve Zdravotním ID zapnutou volbu Sdílet při tísňovém volání, Zdravotní ID se automaticky předá operátorovi záchranné služby. Napoprvé se zpráva přehraje na plnou hlasitost, ale potom se hlasitost sníží, abyste si mohli buď vy, nebo někdo poblíž promluvit s operátorem. Zpráva se bude přehrávat, dokud neklepnete na Zastavit nahranou zprávu nebo dokud hovor neskončí. 

Aby mohly Apple Watch automaticky volat záchranné služby, musíte mít zapnutou detekci zápěstí: Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení, klepněte na Kód a zkontrolujte, jestli je detekce zápěstí zapnutá.

Kdy se pády zaznamenávají

Pády se automaticky zaznamenávají do aplikace Zdraví – tedy pokud neodpovíte, že jste nespadli, když se vás na to Apple Watch zeptají. Historii pádů zobrazíte tak, že na iPhonu otevřete aplikaci Zdraví a klepnete na panel Prohlížení. Klepněte na Ostatní data a pak na Počet pádů.

Obrazovka iPhonu zobrazující možnost zapnutí detekce pádu 

Zapnutí nebo vypnutí detekce pádu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. 
 2. Klepněte na Tíseň SOS.
 3. Zapněte nebo vypněte detekci pádu. Pokud je detekce pádu zapnutá, můžete vybrat Vždy zapnuto nebo Jen při cvičení. 

Pokud jste při nastavování Apple Watch nebo do aplikace Zdraví zadali svůj věk a už vám bylo 55 let, zapne se tato funkce automaticky. Zkontrolujte, jestli se ve Zdravotním ID a ve Zdravotním profilu zobrazuje správný věk. Detekce pádu je dostupná jen uživatelům starším 18 let.

Apple Watch nedokážou rozpoznat všechny pády. Aktivity se silnými nárazy můžou hodinky vyhodnotit jako pád a aktivovat detekci pádu.

Obrazovka iPhonu zobrazující informace ze Zdravotního ID 

Nastavení Zdravotního ID a přidání nouzových kontaktů

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení a klepněte na Zdraví > Zdravotní ID.
 2. Klepněte na Upravit. 
 3. Zadejte své datum narození a další zdravotní údaje.
 4. Nouzový kontakt přidáte tak, že pod nouzovými kontakty klepnete na tlačítko Přidat . Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu. 
 5. Jestli chcete kontakt odebrat, klepněte vedle něj na tlačítko Odebrat a pak na Smazat.
 6. Pokud chcete, aby se Zdravotní ID zobrazovalo na zamčené obrazovce, zapněte volbu Zobrazit při uzamčení. V krizové situaci pak lidé, kteří vám přijdou na pomoc, uvidí důležité informace. Chcete-li sdílet své Zdravotní ID se záchrannými službami, zapněte Sdílet při tísňovém volání. Když na iPhonu nebo Apple Watch zavoláte nebo odešlete SMS na tísňovou linku, vaše Zdravotní ID se automaticky předá operátorovi2.
 7. Klepněte na Hotovo.

Tísňová linka se nedá nastavit jako nouzový kontakt.

 

1. V určitých oblastech může místní tísňový systém po připojení tísňového volání vyžadovat ruční zadání, například „Stiskněte 1 pro…“. V těchto velmi vzácných případech nelze automaticky vybrat možnost nabídky, abyste dokončili upozornění na tísňovou službu. Vaše nouzové kontakty však budou přesto informovány.

2. Dostupné jen ve Spojených státech a Kanadě. Pokud zavoláte nebo pošlete SMS na tísňovou linku, bude společnosti Apple zaslána vaše poloha a zašifrované informace z vašeho Zdravotního ID. Na základě vaší polohy bude zjištěno, zda je ve vaší oblasti podporována rozšířená tísňová datová služba. Pokud ano, Apple předá vaše údaje partnerovi, který zajistí jejich doručení na tísňovou linku. Apple nemůže přečíst vaše Zdravotní ID. Když v Nastavení > Soukromí > Polohové služby > Systémové služby vypnete volbu „Tísňová volání a SOS“, nebude tuhle kontrolu možné provést a informace z vašeho Zdravotního ID se nepředají. Posílání SMS na tísňovou linku není dostupné ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: