Používání funkce Tíseň SOS na iPhonu

Pomocí funkce Tíseň SOS můžete snadno a rychle zavolat pomoc a upozornit své nouzové kontakty.

Jak to funguje

ios-16-iphone-14-pro-power-off-screen.

Když zahájíte tísňové volání, iPhone automaticky zavolá na místní tísňovou linku a předá jí informace o vaší poloze1. V některých zemích a oblastech budete možná muset vybrat, kterou službu chcete zavolat. Například v kontinentální Číně si můžete vybrat policii, hasiče nebo sanitku. Pokud se ve stavovém řádku iPhonu zobrazí SOS, znamená to, že pro tísňová volání je k dispozici mobilní síť.

Můžete taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, iPhone vašim nouzovým kontaktům automaticky pošle textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. iPhone odešle vaši aktuální polohu a po určitou dobu po aktivaci režimu SOS budou vaše nouzové kontakty dostávat zprávy, když se vaše poloha změní.

Na iPhonu 14 a novějším (všechny modely) můžete dokonce pomocí Tísně SOS poslat záchranným službám textovou zprávu přes satelit, když se nacházíte mimo signál mobilních sítí a Wi-Fi.

Jak kontaktovat záchranné služby, když používáte asistivní přístup

Přivolání záchranných služeb

Na iPhonu 8 nebo novějším:

 1. Stiskněte a podržte boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí jezdec Tíseň SOS.

 2. Přetažením posuvníku Tísňové volání zavoláte záchrannou službu. Když posuvník nepřetáhnete a místo toho budete boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti držet dál, spustí se odpočítávání a rozezní se výstražný signál. Pokud tlačítka po odpočítávání uvolníte, iPhone automaticky zavolá záchranné služby.

  "ios-16-iphone-14-pro-release-to-call-emergency-services"

Zavolání na iPhonu 7 nebo starším:

 1. Pětkrát rychle stiskněte boční (nebo horní) tlačítko. Zobrazí se posuvník tísňového volání.

 2. Přetažením posuvníku Tíseň SOS zavoláte záchranné služby.

Po skončení hovoru odešle iPhone vašim nouzovým kontaktům textovou zprávu s vaší aktuální polohou, pokud její odeslání nezrušíte. Pokud jsou služby určování polohy vypnuté, dočasně se zapnou. Když se vaše poloha změní, iPhone o tom dá vědět vašim kontaktům a vám se zhruba za 10 minut zobrazí oznámení.

Pokud vlastníte iPhone 14 nebo novější (všechny modely), může váš telefon zavolat na tísňovou linku a odeslat zprávu vašim nouzovým kontaktům, když detekuje vážnou autonehodu. Přečtěte si další informace o detekci autonehody na iPhonu nebo Apple Watch.

Když použijete zkratku Tíseň SOS, budete muset zadat svůj přístupový kód, abyste znova aktivovali Touch ID nebo Face ID, i když hovor na tísňovou linku neproběhne.

Používání funkce Tíseň SOS na Apple Watch

Přivolání záchranných služeb v Indii

V Indii rychle třikrát stiskněte boční tlačítko a iPhone automaticky přivolá záchranné služby.

Když posuvník nepřetáhnete a místo toho budete boční tlačítko s tlačítkem hlasitosti držet dál, spustí se odpočítávání a rozezní se výstražný signál. Pokud tlačítka po odpočítávání uvolníte, iPhone automaticky zavolá záchranné služby.

Až hovor na tísňovou linku skončí, iPhone vašim nouzovým kontaktům automaticky pošle textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte. iPhone odešle vaši aktuální polohu (pokud je k dispozici) a po určitou dobu po aktivaci režimu SOS budou vaše nouzové kontakty dostávat zprávy, když se vaše poloha změní.

Při používání funkcí zpřístupnění musíte tísňové SOS volání provést z iPhonu jinak:

 • Pokud máte iPhone s Face ID a na něm zapnutou zkratku zpřístupnění, podržte stisknuté boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvníky. Pak přetáhněte posuvník Tíseň SOS.

 • Pokud máte zapnutý asistivní přístup, třikrát stiskněte boční tlačítko (iPhone s Face ID) nebo tlačítko plochy (jiné modely iPhonu), klepněte na Krizová situace a vytočte místní číslo tísňového volání.

Ukončení sdílení polohy

Při aktivním sdílení polohy budete po dobu 24 hodin každé 4 hodiny dostávat připomínku, abyste sdílení zastavili. Sdílení aktuální polohy zrušíte tím, že klepnete na stavový řádek a vyberete „Zastavit tísňové sdílení polohy“.

Ukončení nechtěně zahájeného hovoru

Když odpočet spustíte omylem, můžete ho zrušit. Na iPhonu 8 nebo novějším uvolněte boční tlačítko a tlačítko hlasitosti, než odpočítávání skončí. Na iPhonu 7 nebo starším stiskněte tlačítko Zastavit a potom klepněte na Zastavit hovor.

Pokud byl hovor zahájen, ale tísňovou službu nepotřebujete, nezavěšujte. Počkejte, až se ozve operátor, a potom vysvětlete, že nepotřebujete pomoc.

Přidání nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na profilový obrázekprofilový obrázek .

 2. Klepněte na Zdravotní ID.

 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.

 4. Klepnutím na tlačítko Přidattlačítko Přidat můžete přidat nouzový kontakt.

 5. Klepněte na kontakt a vyberte, v jakém jste vztahu.

  ios-16-iphone-14-pro-health-edit-medical-id-info-2
 6. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Tísňová linka se nedá nastavit jako nouzový kontakt.

Nastavte své Zdravotní ID v aplikaci Zdraví

Odstranění nouzových kontaktů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na profilový obrázekprofilový obrázek .

 2. Klepněte na Zdravotní ID.

 3. Klepněte na Upravit a sjeďte k nouzovým kontaktům.

 4. Vedle kontaktu klepněte na tlačítko Smazattlačítko Smazat a potom na Smazat.

 5. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

Změna způsobu volání

iPhone 8 nebo novější může automaticky zavolat záchranou službu. Když je zapnutá funkce Volání podržením a puštěním a podržíte boční tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti pro uskutečnění tísňového volání, iPhone spustí odpočítávání a zazní upozornění. Pokud tlačítka po odpočítávání uvolníte, iPhone automaticky zavolá záchranné služby.

Když je zapnutá funkce Volání 5 stisknutími tlačítka a pokusíte se přivolat záchranné služby, iPhone spustí odpočítávání a zazní upozornění. Po skončení odpočítávání iPhone automaticky zavolá na tísňovou linku.

Tiché volání je k dispozici v iOS 16.3 a novějším. Když je zapnuté Tiché volání a pokusíte se uskutečnit tísňové volání pomocí jedné z těchto možností, neaktivuje se zvuková ani světelná výstraha.

Zapnutí těchto nastavení:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Nastavení.

 2. Klepněte na Tíseň SOS.

 3. Zapněte funkci Volání podržením a puštěním, Volání 5 stisknutími tlačítka nebo Tiché volání.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-emergency-sos.

Když Volání podržením a puštěním nebo Volání 5 stisknutími tlačítka vypnete, můžete k volání použít posuvník Tíseň SOS.

1. Sdílení polohy s tísňovými službami závisí na zemi a oblasti a nemusí být dostupné všude.

Datum zveřejnění: