Jak smazat disk Macu

Pevný disk, SSD, flash disk nebo jiné úložné zařízení smažete (zformátujete) pomocí Diskové utility.


Vymazáním disku nebo svazku z něj natrvalo smažete všechny soubory. Před pokračováním se ujistěte, že máte zálohu všech souborů, které si chcete nechat.

Jak smazat disk

Postupujte podle toho, jestli mažete startovací disk nebo nějaký jiný disk. Startovací disk (svazek) je disk, který Mac používá ke svému spouštění. Standardně se jedná o disk zabudovaný do Macu a má název Macintosh HD. Pokud svůj Mac prodáváte nebo ho někomu dáváte nebo ho poskytujete na protiúčet, měli byste smazat startovací disk.

Smazání startovacího disku

 1. Spusťte počítač do Zotavení macOS.
 2. V okně Utility v Zotavení macOS vyberte Diskovou utilitu. Potom klikněte na Pokračovat.
  Okno Utility macOS v Zotavení
 3. Přesvědčte se, že se na bočním panelu Diskové utility zobrazuje název vašeho startovacího disku. Svazek představující váš startovací disk se jmenuje Macintosh HD (pokud jste ho nepřejmenovali). Nevidíte ho?
 4. Vyhledejte datový svazek se stejným názvem, například „Macintosh HD - Data“. Pokud takový svazek máte, vyberte ho. Potom v řádku nabídek zvolte Úpravy > Smazat APFS svazek nebo klikněte na ikonu smazání svazku (–) na panelu nástrojů Diskové utility.

  V okně se žádostí o potvrzení klikněte na Smazat. Neklikejte na tlačítko Smazat skupinu svazků. Stejným postupem smažte veškeré další svazky na startovacím disku, kromě svazku s názvem Macintosh HD.
 5. Po smazání datových svazků vyberte na bočním panelu položku Macintosh HD.
 6. Klikněte na tlačítko nebo panel Smazat a vyplňte tato pole:
  • Název: Zadejte název, který svazku po smazání chcete přidělit, třeba Macintosh HD.
  • Formát: Vyberte formát svazku pro Mac, buď APFS, nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Disková utilita automaticky nabídne doporučený formát pro Mac.
 7. Kliknutím na Smazat zahajte mazání disku. Můžete být požádáni o zadání vašeho Apple ID.
  Smazání disku Macintosh HD v Diskové utilitě
 8. Až budete mít hotovo, vraťte se ukončením Diskové utility do okna Utility. 
 9. Pokud chcete, aby váš Mac bylo možné z tohoto svazku opět spustit, zvolte v okně Utility možnost Znovu nainstalovat macOS a podle pokynů nainstalujte na svazek systém macOS. Pokud macOS znova nenainstalujete, Mac se může spustit do obrazovky s blikajícím otazníkem (?).

Smazání jiného disku

Výše uvedené kroky fungují i v případě, když mažete zařízení, které nepoužíváte jako startovací disk. V takovém případě ale není nutné spouštět Diskovou utilitu ze Zotavení macOS: místo toho ji můžete otevřít ze složky Utility umístěné ve složce Aplikace. Nemusíte taky nejdřív mazat datové svazky: jednoduše v Diskové utilitě vyberte svůj disk a klikněte na Smazat.


Změna mapy (schématu) oddílů disku

Za některých okolností může být potřeba při mazání změnit mapu (schéma) oddílů. Pokud postupujete podle pokynů, které vyžadují volbu schématu, kroky v Diskové utilitě se liší od kroků výše.

 1. Po otevření Diskové utility zvolte na řádku nabídek Zobrazení > Zobrazit všechna zařízení.
 2. Boční panel nezobrazuje jenom svazky, ale taky disky (zařízení), které tyto svazky obsahují. V následujícím příkladu je APPLE SSD disk, Container disk1 je kontejner na tomto disku a Macintosh HD je svazek v tomto kontejneru. (Kontejnery mají jenom disky s formátem APFS.)
  Smazání disku a volba schématu v Diskové utilitě
 3. Vyberte disk, který chcete smazat, třeba Apple SSD.
 4. Zkontrolujte informace uvedené na pravé straně okna, abyste zjistili, která mapa oddílů je právě používána:
  • Pro disky Macu je vhodné schéma Mapa oddílů GUID.
  • Pro sekundární nebo externí disky používané s PC nebo Boot Campem je vhodné schéma Master Boot Record.
 5. Pokud mapa oddílů pro určené použití disku není vhodná, klikněte na tlačítko nebo panel Smazat a vyplňte tato pole:
  • Název: Zadejte název, který disku po smazání chcete přidělit, třeba Apple SSD.
  • Formát: Pokud chcete použít formát pro disk Macu, zvolte APFS nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Disková utilita sama nabídne kompatibilní formát.
  • Schéma: Zvolte vhodné schéma mapy oddílů.
 6. Kliknutím na Smazat zahajte mazání disku. Pokud mažete startovací disk, můžete být vyzváni k zadání Apple ID.
 7. Až budete hotovi, zavřete Diskovou utilitu. 
 8. Pokud chcete, aby váš Mac bylo možné z tohoto disku spustit, zvolte v okně Utility možnost Znovu nainstalovat macOS a podle pokynů nainstalujte na disk systém macOS.


Proč mazat disk

Disk (nebo kterýkoli svazek na něm) můžete kdykoli smazat, například v těchto situacích:

 • Potřebujete rychle a natrvalo smazat veškerý obsah Macu a obnovit počítač do továrního nastavení, třeba když Mac prodáváte nebo ho někomu dáváte nebo ho poskytujete na protiúčet.
 • Chcete změnit formát disku, například z formátu pro PC (FAT, ExFAT nebo NTFS) na formát pro Mac (APFS nebo Mac OS rozšířený).
 • Zobrazí se vám zpráva, že tento disk není pro počítač čitelný.
 • Snažíte se vyřešit problém s diskem, který Disková utilita nedokázala opravit.
 • Instalátor macOS váš disk nevidí nebo na něj nedokáže instalovat. Instalátor může například hlásit, že disk není správně naformátovaný, nepoužívá schéma oddílů GUID, obsahuje novější verzi operačního systému nebo nejde použít ke spuštění počítače.
 • Instalátor macOS hlásí, že na tento svazek nemůžete instalovat, protože je součástí pole Apple RAID.


Informace o formátu APFS a Mac OS rozšířený

Disková utilita v macOS High Sierra a novějším umí mazat většinu disků a svazků pro Mac používajících novější formát APFS (Apple File System) nebo starší formát Mac OS rozšířený. Automaticky pro vás zvolí kompatibilní formát.

Zjištění aktuálního formátu

Pokud chcete vědět, jaký formát disk v současnosti má, použijte kteroukoli z následujících metod:

 • Vyberte svazek na bočním panelu Diskové utility a podívejte se na informace napravo. Další podrobnosti zobrazíte tak, že na řádku nabídek Diskové utility zvolíte Soubor > Informace.
 • Otevřete Informace o systému a na bočním panelu vyberte Úložiště. Ve sloupci Souborový systém uvidíte formát každého svazku.
 • Vyberte svazek ve Finderu a potom na řádku nabídek zvolte Soubor > Informace. V okně Informace uvidíte formát svazku.

Volba mezi APFS a Mac OS rozšířený

 Jestli chcete formát změnit, odpovězte si na tyto otázky:

Formátujete disk, který byl v Macu vestavěný?
Pokud byl vestavěný disk původně ve formátu APFS, neměňte ho na Mac OS rozšířený.

Budete na disk instalovat macOS High Sierra nebo novější?
Pokud před první instalací mac OS High Sierra nebo novějšího na daný disk potřebujete disk vymazat, zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Instalátor macOS se pak během instalace sám rozhodne, jestli ho automaticky nepřevede na APFS – aniž by smazal vaše soubory.

Připravujete záložní disk pro Time Machine nebo spouštěcí instalační disk?
U každého disku, který chcete používat s Time Machine nebo jako spouštěcí instalační disk zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný).

Budete disk používat s jiným Macem?
Pokud druhý Mac nepoužívá macOS High Sierra nebo novější, zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Starší verze macOS neumí připojit svazky ve formátu APFS.

Volba názvu, formátu a schématu v Diskové utilitě

Disková utilita se pokusí rozpoznat typ úložiště a potom v nabídce Formát zobrazí příslušný formát. Pokud typ úložiště nepozná, nastaví formát Mac OS rozšířený, který funguje se všemi verzemi macOS.


Disk se nezobrazuje v Diskové utilitě

Pokud se v Diskové utilitě nezobrazuje boční panel, zvolte na řádku nabídek Zobrazení > Zobrazit boční panel.

Pokud se boční panel v Diskové utilitě zobrazuje, ale nezobrazuje se na něm váš disk, odpojte od Macu všechna zařízení, která nejsou nezbytně nutná. Jestli jde o externí disk, nechte ho připojený, ale ujistěte se, že je zapnutý a připojený k Macu pomocí kvalitního kabelu. Potom Mac restartujte a zkuste to znova. Pokud se disk pořád neobjevuje, možná disk nebo Mac potřebují servis. Přečtěte si, jak Mac připravit na servis.


Další informace

Datum zveřejnění: