Jak vymazat disk Macu

Pevný disk, flash disk nebo jiné úložné zařízení Macu vymažete (zformátujete) pomocí Diskové utility.

Jak vymazat disk

Pomocí Diskové utility můžete vymazávat disky, přidávat svazky, kontrolovat chyby disků a dělat další věci.

Vymazáním disku nebo svazku z něj natrvalo smažete všechny soubory. Před pokračováním se ujistěte, že máte zálohu všech souborů, které si chcete nechat.

 1. Pokud mažete disk, ze kterého je Mac spuštěný, musíte napřed spustit počítač ze Zotavení macOS. Nebo ho spusťte z jiného disku.
 2. V okně Utility macOS otevřete Diskovou utilitu. Najdete ji taky ve složce Aplikace > Utility. 
 3. Na řádku nabídek zvolte Zobrazení > Zobrazit všechna zařízení.
 4. Na bočním panelu Diskové utility vyberte disk nebo svazek, který chcete smazat.
  Při většině důvodů k vymazání byste měli vymazat celý disk, čímž z něj zároveň odeberete všechny svazky.
 5. Klikněte na tlačítko nebo panel Smazat a vyplňte tato pole:
  • Název: Zadejte název disku nebo svazku, například „Macintosh HD“.
  • Formát: Vyberte formát svazku, buď APFS, nebo Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Disková utilita sama nabídne kompatibilní formát.
  • Schéma (pokud se zobrazuje): Zvolte Mapa oddílů GUID.
 6. Kliknutím na Smazat zahajte mazání disku.
 7. Až budete hotovi, zavřete Diskovou utilitu. Jestli chcete, aby se z tohoto disku nebo svazku dal Mac spouštět, můžete na něj teď nainstalovat macOS.


V následujícím příkladu je APPLE SSD disk, Container disk1 je kontejner na tomto disku a Macintosh HD je svazek v tomto kontejneru. (Kontejnery se zobrazují jen u disků s formátem APFS.)

Pokud se váš disk v Diskové utilitě neukazuje, odpojte od Macu všechna nepotřebná zařízení. Jestli jde o externí disk, nechte ho připojený, ale ujistěte se, že je zapnutý a připojený k Macu pomocí kvalitního kabelu. Potom Mac restartujte a zkuste to znova. Pokud se disk pořád neobjevuje, možná disk nebo Mac potřebují do servisu.


Proč mazat disk

Disk (nebo kterýkoli svazek na něm) můžete vymazat kdykoli, například v těchto situacích:

 • Potřebujete rychle a natrvalo vymazat veškerý obsah Macu a obnovit počítač do továrních nastavení, třeba když svůj Mac prodáváte nebo někomu dáváte.
 • Chcete změnit formát disku, například z formátu pro PC (FAT, ExFAT nebo NTFS) na formát pro Mac (APFS nebo Mac OS rozšířený).
 • Zobrazí se vám zpráva, že tento disk není pro počítač čitelný.
 • Snažíte se vyřešit problém s diskem, který Disková utilita nedokázala opravit.
 • Instalátor macOS váš disk nevidí nebo na něj nedokáže instalovat. Instalátor může například hlásit, že disk není správně naformátovaný, nepoužívá schéma oddílů GUID, obsahuje novější verzi operačního systému nebo nejde použít ke spuštění počítače.
 • Instalátor macOS hlásí, že na tento svazek nemůžete instalovat, protože je součástí pole Apple RAID.


Který formát použít: APFS nebo Mac OS rozšířený

Disková utilita v macOS High Sierra a novějším umí mazat většinu disků a svazků pro Mac používajících novější formát APFS (Apple File System) nebo starší formát Mac OS rozšířený. Automaticky pro vás zvolí kompatibilní formát.

Zjištění aktuálního formátu

Pokud chcete vědět, jaký formát disk v současnosti má, použijte kteroukoli z následujících metod:

 • Vyberte svazek na bočním panelu Diskové utility a podívejte se na informace napravo. Další podrobnosti zobrazíte tak, že na řádku nabídek Diskové utility zvolíte Soubor > Informace.
 • Otevřete Informace o systému a na bočním panelu vyberte Úložiště. Ve sloupci Souborový systém uvidíte formát každého svazku.
 • Vyberte svazek ve Finderu a potom na řádku nabídek zvolte Soubor > Informace. V okně Informace uvidíte formát svazku.

Volba mezi APFS a Mac OS rozšířený

 Jestli chcete formát změnit, odpovězte si na tyto otázky:

Formátujete disk, který byl v Macu vestavěný?
Pokud byl vestavěný disk původně ve formátu APFS, neměňte ho na Mac OS rozšířený.

Budete na disk instalovat macOS High Sierra nebo novější?
Pokud před první instalací mac OS High Sierra nebo novějšího na daný disk potřebujete disk vymazat, zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Instalátor macOS se pak během instalace sám rozhodne, jestli ho automaticky nepřevede na APFS – aniž by smazal vaše soubory:

 • macOS Mojave: Instalátor převede formát Mac OS rozšířený na APFS.
 • macOS High Sierra: Instalátor převede formát Mac OS rozšířený na APFS jenom v případě, že se svazek nachází na SSD nebo jiném flashovém úložišti. Jednotky Fusion Drive a tradiční pevné disky (HDD) se nepřevedou.

Připravujete záložní disk pro Time Machine nebo spouštěcí instalační disk?
U každého disku, který chcete používat s Time Machine nebo jako spouštěcí instalační disk zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný).

Budete disk používat s jiným Macem?
Pokud druhý Mac nepoužívá macOS High Sierra nebo novější, zvolte formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný). Starší verze macOS neumí připojit svazky ve formátu APFS.

Disková utilita se pokusí rozpoznat typ úložiště a potom v nabídce Formát zobrazí příslušný formát. Pokud typ úložiště nepozná, nastaví formát Mac OS rozšířený, který funguje se všemi verzemi macOS.


Datum zveřejnění: