Informace o bezpečnostním obsahu dodatečné aktualizace macOS High Sierra 10.13

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah dodatečné aktualizace macOS High Sierra 10.13.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na této stránce. Komunikaci se společností Apple můžete zašifrovat pomocí klíče PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple se na bezpečnostní slabiny odkazují prostřednictvím identifikátorů CVE-ID.

Dodatečná aktualizace macOS High Sierra 10.13

Vydáno 5. října 2017

StorageKit

K dispozici pro: macOS High Sierra 10.13

Dopad: Místní útočník může získat přístup k zašifrovanému svazku APFS.

Popis: Pokud byla v Diskové utilitě při vytváření zašifrovaného svazku APFS nastavena nápověda hesla, bylo heslo uloženo jako nápověda. Tento problém byl vyřešen smazáním úložiště nápověd, když bylo nápovědou heslo, a vylepšením logiky ukládání nápověd.

CVE-2017-7149: Matheus Mariano ze společnosti Leet Tech

Zabezpečení

K dispozici pro: macOS High Sierra 10.13

Dopad: Škodlivá aplikace může extrahovat hesla klíčenky.

Popis: Pro aplikace existovala metoda obejití výzvy k použití klíčenky syntetickým kliknutím. Tento problém byl vyřešen vyžadováním uživatelského hesla při výzvě k použití klíčenky.

CVE-2017-7150: Patrick Wardle ze společnosti Synack

Nová stahování macOS High Sierra 10.13 obsahují bezpečnostní obsah dodatečné aktualizace macOS High Sierra 10.13.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: