Jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple

Přečtěte si, jak používat klíč PGP zabezpečení produktů Apple.

Bezpečnostní upozornění Apple se podepisují klíčem PGP zabezpečení produktů Apple. Pomocí tohoto klíče mohou být zašifrované citlivé bezpečnostní informace zasílané při komunikaci se službou Zabezpečení produktů Apple.

V zájmu bezpečnosti vám doporučujeme přijaté klíče PGP ověřovat a nedůvěřovat těm, které ověřit nelze. Informace o ověřování klíčů PGP zabezpečení produktů Apple najdete na stránce https://www.apple.com/support/security/pgp/.

Pravost bezpečnostního oznámení ověříte porovnáním podpisu klíče s výše popsaným klíčem zabezpečení produktů Apple.

Další informace o zabezpečení produktů Apple najdete na stránce http://www.apple.com/support/security/.

Datum zveřejnění: