Používání Bluetooth a Wi-Fi v Ovládacím centru v iOS 11 a novějším

Přečtěte si, jak ovládat Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru na iPhonu, iPadu a iPodu touch s iOS 11 a novějším.

O Wi-Fi a Bluetooth

Když v Ovládacím centru v iOS 11 a novějším vypnete Wi-Fi nebo Bluetooth, vaše zařízení se okamžitě odpojí od všech Wi-Fi nebo Bluetooth doplňků. Wi-Fi i Bluetooth jako takové ale zůstanou zapnuté, abyste mohli používat tyto důležité funkce:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Funkce kontinuity jako Handoff a Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Polohové služby

Odpojení od Wi-Fi sítí

Otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Wi-Fi. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od sítě, ke které je právě připojené.

Při vypnuté Wi-Fi je vypnuté i automatické připojování k okolním Wi-Fi sítím, dokud:

 • Wi-Fi zase v Ovládacím centru nezapnete,
 • se nepřipojíte k Wi-Fi z nabídky Nastavení > Wi-Fi,
 • nepřijdete nebo nepřijedete na nové místo, 
 • nebude pět hodin ráno,
 • zařízení nerestartujete.

Odpojení od Bluetooth doplňků

Otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu Bluetooth. Ikona zešedne a zařízení se odpojí od všech doplňků, ke kterým je připojené, kromě Apple Watch, Instant Hotspotu, Apple Pencilu a funkcí kontinuity, jako je Handoff.

Při vypnutém Bluetooth se iOS zařízení nebude moct připojit k Bluetooth doplňkům, dokud:

 • Bluetooth zase v Ovládacím centru nezapnete,
 • se nepřipojíte k Bluetooth z nabídky Nastavení > Wi-Fi.
 • Je pět hodin ráno.
 • Restartujete zařízení.

Vypnutí Wi-Fi i Bluetooth

Jestli chcete úplně vypnout Wi-Fi i Bluetooth pro všechny sítě a zařízení, proveďte tento postup:

 • Wi-Fi vypnete tak, že na obrazovce Nastavení > Wi-Fi vypnete Wi-Fi.
 • Bluetooth vypnete tak, že na obrazovce Nastavení > Wi-Fi vypnete Bluetooth.

Doporučujeme ale nechat Wi-Fi a Bluetooth zapnuté, protože iOS zařízení je s nimi praktičtější.

Wi-Fi a Bluetooth se můžou vypnout i v letovém režimu, pokud jste je v letovém režimu nezapnuli. Přečtěte si další informace o používání Wi-Fi a Bluetooth v letovém režimu.

Datum zveřejnění: