Připojení k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak zařízení připojit k Wi-Fi síti, včetně otevřených, zabezpečených a veřejných sítí nebo sítí, ke kterým jste byli připojeni v minulosti.

 

Připojení k Wi-Fi síti

  1. Na ploše přejděte do Nastavení > Wi-Fi.
  2. Zapněte Wi-Fi. Zařízení automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
  3. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit. Před připojením k síti můžete být požádáni o zadání hesla k síti nebo k odsouhlasení jejích podmínek.

Jakmile se k Wi-Fi síti připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zaškrtnutí  a v horním rohu displeje symbol připojení Wi-Fi . Pokud neznáte heslo k Wi-Fi síti, zeptejte se správce sítě.

Datum zveřejnění: