Připojení k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak své zařízení můžete připojit k Wi-Fi síti, ať už otevřené, zabezpečené, nebo skryté.

Připojení k Wi-Fi sítím

 1. Klepněte na Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že máte zapnutou Wi-Fi. Zařízení vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
 2. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.

Až se k síti připojíte, zobrazí se vedle sítě ikona  a v levém horním rohu displeje ikona .

Připojení k zabezpečeným Wi-Fi sítím

 1. Klepněte na Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že máte zapnutou Wi-Fi. Potom klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit. Vedle názvů sítí chráněných heslem se zobrazuje ikona  .
 2. Na vyzvání zadejte heslo a klepněte na Připojit. Pokud se po klepnutí na Připojit nic nestane, zadali jste příliš krátké heslo. 
 • Pokud neznáte heslo ke své Wi-Fi síti, zeptejte se správce sítě.
 • Až se k síti připojíte, zobrazí se vedle sítě ikona  a v levém horním rohu displeje ikona .
   

Připojení ke skrytým Wi-Fi sítím

Jelikož skryté sítě se na zařízení nezobrazují v seznamu dostupných sítí, budete k tomu, abyste se k nim mohli připojit, muset znát jejich přesný název.

 1. Klepněte na Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že máte zapnutou Wi-Fi. Klepněte na Jiná.
 2. Zadejte přesný název sítě a klepněte na Zabezpečení.
 3. Vyberte typ zabezpečení. Ne všechny skryté sítě jsou zabezpečené. V případě potřeby se poraďte se správcem sítě.
 4. Navrchu obrazovky klikněte na Jiná síť, čímž se vrátíte na předchozí obrazovku.
 5. Do pole Heslo zadejte heslo této sítě a klepněte na Připojit.

Až se k síti připojíte, zobrazí se vedle sítě ikona  a v levém horním rohu displeje ikona .
 

Další informace

Naposledy upraveno: