Připojení k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak své zařízení můžete připojit k Wi-Fi síti, včetně otevřených, zabezpečených nebo skrytých sítí.

Připojení k Wi-Fi síti

 1. Na ploše přejděte do Nastavení > Wi-Fi.
 2. Zapněte Wi-Fi. Zařízení automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
 3. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.

Po připojení k síti vedle ní uvidíte symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje, nebo v pravém horním rohu displeje iPhonu X nebo novějšího, uvidíte symbol připojené Wi-Fi.

Připojení k zabezpečené Wi-Fi síti

Zabezpečené Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem a u názvu mají  zámek.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je zapnutá volba Wi-Fi.
 2. Klepněte na název zabezpečené Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.
 3. Zadejte heslo zabezpečené Wi-Fi sítě a klepněte na Připojit. Pokud na Připojit nejde klepnout, zadané heslo není správné.

Po připojení k síti vedle ní uvidíte symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje, nebo v pravém horním rohu displeje iPhonu X nebo novějšího, uvidíte symbol připojené Wi-Fi. Pokud neznáte heslo ke své Wi-Fi síti, zeptejte se správce sítě.

Připojení ke skryté Wi-Fi síti

Skryté sítě se nezobrazují v seznamu dostupných sítí, takže pro připojení k nim musíte znát jejich přesný název.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je zapnutá volba Wi-Fi. Pak klepněte na Jiná.
 2. Zadejte přesný název sítě a klepněte na Zabezpečení.
 3. Vyberte typ zabezpečení. Ne všechny skryté sítě jsou zabezpečené. Pokud si nejste jistí, kontaktujte správce sítě.
 4. Klepnutím na Jiná síť se vrátíte na předchozí obrazovku.
 5. Do pole Heslo zadejte heslo této sítě a klepněte na Připojit.

Po připojení k síti vedle ní uvidíte symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje, nebo v pravém horním rohu displeje iPhonu X nebo novějšího, uvidíte symbol připojené Wi-Fi.
 

Další informace

Datum zveřejnění: