Připojení k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak své zařízení můžete připojit k Wi-Fi síti, ať už otevřené, zabezpečené, nebo skryté.

     

Připojení k Wi-Fi síti

 1. Na ploše přejděte do Nastavení > Wi-Fi.
 2. Zapněte Wi-Fi.
  Zařízení automaticky vyhledá dostupné Wi-Fi sítě.
 3. Klepněte na název Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.

Jakmile se k Wi-Fi síti připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje symbol připojení Wi-Fi.

     

Připojení k zabezpečené Wi-Fi síti

Zabezpečené Wi-Fi sítě jsou chráněné heslem a u názvu mají  zámek.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je Wi-Fi zapnutá.
 2. Klepněte na název zabezpečené Wi-Fi sítě, ke které se chcete připojit.
 3. Zadejte heslo zabezpečené Wi-Fi sítě a klepněte na Připojit. Pokud na Připojit nelze klepnout, zadané heslo není správné.

Jakmile se k síti Wi-Fi připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje symbol připojení Wi-Fi. Pokud neznáte heslo ke své Wi-Fi síti, zeptejte se správce sítě.

Připojení ke skryté Wi-Fi síti

Skryté sítě se nezobrazí ve vašem seznamu dostupných sítí, takže pro připojení k nim musíte znát jejich přesný název.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je Wi-Fi zapnutá. Poté klepněte na Ostatní.
 2. Zadejte přesný název sítě a klepněte na Zabezpečení.
 3. Vyberte typ zabezpečení. Ne všechny skryté sítě jsou zabezpečené. Pokud si nejste jistí, kontaktujte správce sítě.
 4. Klepnutím na Jiná síť se vrátíte na předchozí obrazovku.
 5. Do pole Heslo zadejte heslo této sítě a klepněte na Připojit.

Jakmile se k síti Wi-Fi připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zaškrtnutí a v levém horním rohu displeje symbol připojení Wi-Fi.
 

Další informace

Datum zveřejnění: