Připojení k Wi-Fi na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak své zařízení můžete připojit k otevřené, zabezpečené nebo skryté síti Wi-Fi.

     

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Z plochy přejděte do Nastavení > Wi-Fi.
 2. Zapněte Wi-Fi.
  Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
 3. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Jakmile se k síti Wi-Fi připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zatržítkapřipojená Wi-Fi v levém horním rohu displeje.

     

Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi

Zabezpečené sítě Wi-Fi jsou chráněné heslem a vedle jejich názvu je zobrazen zámek.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je Wi-Fi zapnutá.
 2. Klepněte na název zabezpečené sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 3. Zadejte heslo zabezpečené sítě Wi-Fi a klepněte na Připojit. Pokud nemůžete na tlačítko Připojit klepnout, zadané heslo je nesprávné.

Jakmile se k síti Wi-Fi připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zatržítkapřipojená Wi-Fi v levé horní části displeje. Pokud neznáte heslo ke své síti Wi-Fi, zeptejte se správce sítě.

Připojení ke skryté síti Wi-Fi

Skryté sítě se v seznamu dostupných sítí nezobrazují. Budete proto muset znát jejich přesný název, abyste se k nim mohli připojit.

 1. Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a přesvědčte se, že je Wi-Fi zapnutá. Klepněte na Jiné.
 2. Zadejte přesný název sítě a klepněte na Zabezpečení.
 3. Vyberte typ zabezpečení. Ne všechny skryté sítě jsou zabezpečené. Pokud si nejste jistí, kontaktujte správce sítě.
 4. Klepnutím na možnost Jiná síť se vrátíte na předchozí obrazovku.
 5. Do pole Heslo zadejte heslo této sítě a klepněte na Připojit.

Jakmile se k síti Wi-Fi připojíte, uvidíte vedle sítě symbol zatržítkapřipojená Wi-Fi v levé horní části displeje. 
 

Další informace

Datum zveřejnění: