Používání letového režimu na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple Watch

Letový režim můžete použít k vypnutí bezdrátových funkcí zařízení, když letíte letadlem.

iPhone a Apple Watch indikující zapnutý letový režim

Zapnutí letového režimu

Otevřete Ovládací centrum na iPhonu nebo iPodu touch nebo na iPadu a klepněte na tlačítko letový režim ikona letového režimu na iPhonu. Případně můžete použít volbu Letový režim v Nastavení.

Na Apple Watch stiskněte a podržte spodní část obrazovky, dokud se nezobrazí Ovládací centrum, pak přejeďte nahoru a klepněte na tlačítko Letový režim ikona letového režimu na Apple Watch. Můžete taky přejít do Nastavení a klepnout na Letový režim.

Na iPhonu a Apple Watch si můžete nastavit, aby zrcadlily nastavení letového režimu podle druhého zařízení. Přejděte do aplikace Apple Watch na iPhonu a klepněte na Obecné > Letový režim > Zrcadlit iPhone.

Když zapnete letový režim, vypnou se všechny rádiové moduly kromě Bluetooth. Když Bluetooth v letovém režimu vypnete, zařízení si to při příštím zapnutí letového režimu bude pamatovat.

Používání Wi-Fi a Bluetooth v letovém režimu

Pokud to letecká společnost povoluje, můžete v letovém režimu používat Wi-Fi a Bluetooth. Musíte je ale zapnout samostatně.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

  1. Otevřete z plochy Ovládací centrum.
  2. Klepněte na ikonu Wi-Fi  nebo ikonu Bluetooth  .

Můžete jít taky do Nastavení > Wi-Fi nebo Nastavení > Bluetooth.

Na Apple Watch:

  1. Wi-Fi zapnete tak, že stisknete a podržíte spodní část obrazovky, dokud se nezobrazí Ovládací centrum.
  2. Přejeďte nahoru a klepněte na ikonu Wi-Fi  .

Můžete taky použít volbu Nastavení > Wi-Fi. Bluetooth zapnete pomocí volby Nastavení > Bluetooth.

Když v letovém režimu zapnete Wi-Fi nebo Bluetooth, zůstanou zapnuté i při příštím použití letového režimu (pokud je mezitím v letovém režimu zase nevypnete).

Další informace

Přečtěte si, jak ovládat Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Datum zveřejnění: