Používání letového režimu na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple Watch

Letový režim vypíná bezdrátové funkce zařízení v souladu s leteckými předpisy.

Zapnutí letového režimu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu letového režimu. Případně můžete přejít do Nastavení > Letový režim a zapnout tuto volbu klepnutím na posuvník.

Na Apple Watch stiskněte a podržte dolní část obrazovky, dokud se nezobrazí ovládací centrum, potáhněte prstem nahoru a klepněte na ikonu letového režimu. Případně můžete v Nastavení klepnout na Letový režim.

Na iPhonu a Apple Watch si můžete nastavit, aby zrcadlily nastavení letového režimu podle druhého zařízení. Přejděte do aplikace Apple Watch na iPhonu a klepněte na Obecné > Letový režim > Zrcadlit iPhone.

Když v iOS 13 a iPadOS zapnete letový režim, vypnou se veškeré rádiové přenosy, kromě Bluetooth. Když Bluetooth v letovém režimu vypnete, zařízení si to při příštím zapnutí letového režimu bude pamatovat.

Používání Wi-Fi a Bluetooth v letovém režimu

Pokud to letecká společnost povoluje, můžete v letovém režimu používat Wi-Fi a Bluetooth. Musíte je ale zapnout samostatně. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete Wi-Fi nebo Bluetooth zapnout v Ovládacím centru. Na ploše otevřete Ovládací centrum a klepněte na  nebo  . Můžete jít taky do Nastavení > Wi-Fi nebo Nastavení > Bluetooth. Až budete chtít na Apple Watch používat Wi-Fi nebo Bluetooth, jednoduše letový režim zase vypněte. 

Když v letovém režimu zapnete Wi-Fi nebo Bluetooth, zůstanou zapnuté i při příštím zapnutí letového režimu (pokud je mezitím v letovém režimu zase nevypnete).

 

Další informace

Přečtěte si, jak ovládat Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru na iPhonu, iPadu a iPodu touch s iOS 11 a novějším.

Datum zveřejnění: