Používání letového režimu na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple Watch

Letový režim můžete použít k vypnutí bezdrátových funkcí zařízení, když letíte letadlem.

Zapnutí letového režimu

iPhone a Apple Watch indikující zapnutý letový režim

  • Otevřete Ovládací centrum na iPhonu, iPodu touch nebo na iPadu a potom klepněte na tlačítko Letový režim ikona letového režimu na iPhonu
  • Stisknutím bočního tlačítka na hodinkách Apple Watch otevřete Ovládací centrum a klepněte na tlačítko Letový režim ikona letového režimu. V systému watchOS 9 nebo starším otevřete Ovládací centrum přejetím prstem nahoru z ciferníku.
  • Na iPhonu a Apple Watch si můžete nastavit, aby zrcadlily nastavení letového režimu podle druhého zařízení. Přejděte do aplikace Apple Watch na iPhonu a klepněte na Obecné > Letový režim > Zrcadlit iPhone.
  • Zapnutím letového režimu vypnete veškeré vysílání kromě Bluetooth. Když Bluetooth v letovém režimu vypnete, zařízení si to zapamatuje a při příštím zapnutí letového režimu vypne také Bluetooth.

Používání Wi-Fi a Bluetooth v letovém režimu

Pokud to letecká společnost povoluje, můžete v letovém režimu používat Wi-Fi a Bluetooth. Musíte je ale zapnout samostatně.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

  1. Otevřete z plochy Ovládací centrum.
  2. Klepněte na ikonu Wi-Fi  nebo ikonu Bluetooth.

Můžete jít taky do Nastavení > Wi-Fi nebo Nastavení > Bluetooth.

Na Apple Watch:

  1. V případě Wi-Fi otevřete Ovládací centrum stisknutím bočního tlačítka.
  2. Přejeďte nahoru a klepněte na ikonu Wi-Fi .

Můžete taky použít volbu Nastavení > Wi-Fi. Bluetooth zapnete pomocí volby Nastavení > Bluetooth.

Když v letovém režimu zapnete Wi-Fi nebo Bluetooth, zůstanou zapnuté i při příštím použití letového režimu (pokud je mezitím v letovém režimu zase nevypnete).

Další informace

Přečtěte si, jak ovládat Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Datum zveřejnění: