Přetahování textu a objektů mezi dokumenty iWork a jinými aplikacemi

Naučte se rychle přesouvat text, tabulky, fotky a další objekty mezi dokumenty Pages, Numbers nebo Keynote a jinými aplikacemi na iPadu nebo Macu.

Pomocí přetahování můžete rychle přidávat obsah z e-mailů, webových stránek nebo z jiných aplikací do dokumentů v Pages, Numbers nebo Keynote. Při přetahování objektů mezi aplikacemi se objekty kopírují, takže na původním místě zůstane nezměněný. 

Přetahování na iPadu s multitaskingem

Na iPadu s iOS 11 nebo novějším můžete použít  multitasking k otevření dvou aplikací najednou, a poté mezi aplikacemi přetahovat objekty. Můžete třeba přetáhnout obrázek z e-mailu do prezentace v Keynote, přetáhnout tabulku z tabulky v Numbers do dokumentu v Pages, nebo přetáhnout text z Pages do poznámky. Zkontrolujte, jestli používáte Pages, Numbers a Keynote verze 3.3 nebo novější.

 1. Zapněte na iPadu multitasking. Přejděte do Nastavení > Obecné > Multitasking a Dock a zapněte volby Povolit více aplikací a Zobrazit doporučené a poslední aplikace.
 2. Vytvořte nový dokument nebo otevřete existující dokument iWork.
 3. Stiskněte tlačítko plochy a otevřete aplikaci, ve které je objekt, který chcete kopírovat.
 4. Přejetím prstem odspodu obrazovky otevřete Dock.
 5. V Docku dlouze stiskněte požadovanou aplikaci iWork a aktivujte Slide Over nebo Split View.
  • Pokud chcete vidět aplikace překryté přes sebe, použijte Slide Over a vytáhněte aplikaci na obrazovku.
  • Chcete-li mít aplikace vedle sebe, použijte Split View tak, že aplikaci odtáhnete k pravému nebo levému kraji obrazovky.
   Přečtěte si více o funkcích Slide Over a Split View.
 6. Ve zdrojové aplikaci dlouze stiskněte požadovanou položku, přetáhněte ji do Pages, Numbers nebo Keynote a pusťte ji.
  • Pokud chcete vybrat víc položek najednou, stiskněte a podržte jednu položku a dál ji držte, zatímco jiným prstem vyberete další položky.
  • Pokud chcete přetáhnout text, nejdřív ho vyberte a pak ho stiskněte a podržte, dokud se nenadzvedne.

iPad s e-mailem a Keynote otevřenými v zobrazení Split View

Sice můžete přetahovat objekty mezi různými aplikacemi iWork, v každé z nich ale můžete mít současně otevřený jen jeden dokument. Když chcete kopírovat objekt z jednoho dokumentu do druhého ve stejné aplikaci:

 1. Dlouze stiskněte požadovaný objekt a začněte ho přetahovat.
 2. Jiným prstem zavřete aktuální dokument.
 3. Otevřete dokument, do kterého chcete objekt přetáhnout, a pusťte ho do něj. Během přetahování objektu můžete používat všechny funkce aplikace, včetně vytvoření nového dokumentu nebo procházení dokumentů.

Přetahování na Macu

Na Macu můžete přetahováním rychle přidávat objekty do dokumentů v aplikacích iWork. Můžete třeba přetáhnout fotku z knihovny Fotek do prezentace v Keynotu, přetáhnout text z e-mailu do Pages nebo přesouvat text v rámci dokumentu.

Můžete taky přetahováním kopírovat texty a tabulky mezi dokumenty aplikací iWork. Můžete přetáhnout tabulku (nebo její část) z tabulky v Numbers do dokumentu v Pages. Při přetahování tabulek dejte pozor, abyste vybrali všechny buňky, které potřebujete, než je začnete přetahovat.

V Keynotu můžete přetáhnout snímek z navigátoru snímků na plochu, a tím rychle vytvořit novou prezentaci.

Datum zveřejnění: