Práce s několika dokumenty v Pages, Numbers nebo Keynote na iPadu

Zobrazte a upravujte dva dokumenty vedle sebe najednou ve stejné aplikaci pomocí Split View nebo pracujte s více otevřenými dokumenty pomocí App Exposé.

Otevřete dva dokumenty ve Split View

Pomocí Split View můžete pracovat se dvěma dokumenty vedle sebe najednou ve stejné aplikaci. Můžete například otevřít dva dokumenty Pages současně a sdílet mezi nimi obsah – přetahovat nebo kopírovat a vkládat text, obrázky, tabulky a další mezi dokumenty. Split View můžete vyvolat ze správce dokumentů v Pages, Numbers nebo Keynotu nebo z již otevřeného dokumentu.

Otevření dvou dokumentů ze správce dokumentů

 1. V Pages, Numbers nebo Keynotu otevřete správce dokumentů.
 2. Přetáhněte nějaký dokument ze správce dokumentů k levému nebo pravému okraji obrazovky a vytvořte Split View.
 3. Klepněte na další dokument ve správci dokumentů a otevřete ho vedle prvního dokumentu.
 4. Jakmile jste ve Split View, můžete upravit rozložení a další možnosti:
  • Chcete-li upravit rozložení dokumentů na obrazovce, přetáhněte oddělovač doleva nebo doprava.
  • Pokud chcete Split View změnit na Slide Over, přejeďte prstem dolů z horní části dokumentu.
  • Pokud chcete Split View zavřít, přetáhněte oddělovač přes dokument, který chcete zavřít.

Otevření druhého dokumentu, když je jeden již otevřený

 1. S otevřeným dokumentem v Pages, Numbers nebo Keynote přejeďte prstem nahoru od dolního okraje obrazovky otevřete Dock.
 2. V Docku podržte ikonu aplikace a přetažením k pravému nebo levému okraji obrazovky nastavte Split View.
 3. Klepnutím na nějaký dokument jej otevřete vedle prvního dokumentu ve Split View nebo klepnutím na tlačítko plus  procházejte další dokumenty ve správci dokumentů.
 4. Jakmile jste ve Split View, můžete upravit rozložení a další možnosti:
  • Chcete-li upravit rozložení dokumentů na obrazovce, přetáhněte oddělovač doleva nebo doprava.
  • Pokud chcete Split View změnit na Slide Over, přejeďte prstem dolů z horní části dokumentu.
  • Pokud chcete Split View zavřít, přetáhněte oddělovač přes dokument, který chcete zavřít.


Otevření dalších dokumentů ve stejné aplikaci

Pomocí App Exposé můžete rychle přepínat mezi několika dokumenty najednou.

 1. Po otevření správce dokumentů nebo konkrétního dokumentu v Pages, Numbers nebo Keynotu přejetím nahoru zobrazte Dock.
 2. Klepnutím na aplikaci v Docku otevřete App Exposé, která zobrazí všechny dokumenty, které jsou v dané aplikaci otevřené.
 3. Klepnutím na jeden z dokumentů jej otevřete. Nebo klepnutím na tlačítko plus  otevřete jiný dokument nebo vytvořte nový ve správci dokumentů.


Datum zveřejnění: