O bezpečnostním obsahu Apple Music 2.0 pro Android

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Apple Music 2.0 pro Android.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na této stránce. Komunikaci se společností Apple můžete zašifrovat pomocí klíče PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple se na bezpečnostní slabiny odkazují prostřednictvím identifikátorů CVE-ID.

Apple Music 2.0 pro Android

Vydáno 4. dubna 2017

Apple Music

K dispozici pro: Android verze 4.3 a novější

Dopad: Útočníkovi s vysokými oprávněními v síti se může podařit odhalit citlivá uživatelská data.

Popis: V Apple Music pro Android existoval problém s ověřováním certifikátů. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování certifikátů.

CVE-2017-2387: David Coomber ze společnosti Info-Sec.CA

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: