Informace o bezpečnostním obsahu tvOS 10.1

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah tvOS 10.1.

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple. Komunikaci se společností Apple můžete zašifrovat pomocí klíče PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple se na bezpečnostní slabiny odkazují prostřednictvím identifikátorů CVE-ID.

tvOS 10.1

Vydáno 12. prosince 2016

Zvuk

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého souboru může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7658: Haohao Kong z týmu Keen Lab (@keen_lab) společnosti Tencent

CVE-2016-7659: Haohao Kong z týmu Keen Lab (@keen_lab) společnosti Tencent

Záznam přidán 13. prosince 2016

CoreFoundation

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivých řetězců může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Ve zpracování řetězců existoval problém s poškozením paměti. Problém byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2016-7663: anonymní výzkumník

Záznam přidán 13. prosince 2016

CoreGraphics

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého souboru písma může vést k neočekávanému ukončení aplikace.

Popis: Přístup přes nulový ukazatel byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7627: TRAPMINE Inc. a Meysam Firouzi @R00tkitSMM

Záznam přidán 13. prosince 2016

Externí displeje CoreMedia

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místní aplikaci se může podařit spustit libovolný kód v kontextu démonu mediaserver.

Popis: Problém se záměnou typů byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7655: Keen Lab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 13. prosince 2016

Přehrávání CoreMedia

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého souboru .mp4 může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7588: dragonltx z týmu Huawei 2012 Laboratories

Záznam přidán 13. prosince 2016

CoreText

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého souboru písma může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Ve zpracování souborů písem existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2016-7595: riusksk(泉哥) z Tencent Security Platform Department

Záznam přidán 13. prosince 2016

CoreText

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého řetězce může vést k odmítnutí služby.

Popis: Problém s renderováním překrývajících se oblastí byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2016-7667: Nasser Al-Hadhrami (@fast_hack), Saif Al-Hinai (welcom_there) ze společnosti Digital Unit (dgunit.com)

Záznam přidán 15. prosince 2016

Obrazy disků

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7616: daybreaker@Minionz ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 13. prosince 2016

FontParser

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého souboru písma může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Ve zpracování souborů písem existovalo několik problémů s poškozením paměti. Problémy byly vyřešeny vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2016-4691: riusksk(泉哥) z Tencent Security Platform Department

Záznam přidán 13. prosince 2016

ICU

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7594: André Bargull

Záznam přidán 13. prosince 2016

ImageIO

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Vzdálenému útočníkovi se může podařit způsobit únik paměti.

Popis: Problém se čtením mimo rozsah byl vyřešen vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2016-7643: Yangkang (@dnpushme) z týmu Qihoo360 Qex

Záznam přidán 13. prosince 2016

IOHIDFamily

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místní aplikaci se systémovými oprávněními se může podařit spustit libovolný kód s oprávněními k jádru.

Popis: Problém s použitím paměti po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7591: daybreaker ze skupiny Minionz

Záznam přidán 13. prosince 2016

IOKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Aplikaci se může podařit číst paměť jádra.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7657: Keen Lab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 13. prosince 2016

IOKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit zjistit rozvržení paměti jádra.

Popis: Problém se sdílenou pamětí byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7714: Qidan He (@flanker_hqd) ze společnosti KeenLab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 25. ledna 2017

JavaScriptCore

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Skriptu spuštěnému v sandboxu JavaScriptu se může podařit číst stav mimo tento sandbox.

Popis: Ve zpracování JavaScriptu existoval problém s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2016-4695: Mark S. Miller ze společnosti Google

Záznam přidán 16. srpna 2017

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Aplikaci se může podařit spustit libovolný kód s oprávněními k jádru. 

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7606: @cocoahuke, Chen Qin z Topsec Alpha Team (topsec.com)

CVE-2016-7612: Ian Beer z týmu Google Project Zero

Záznam přidán 13. prosince 2016

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Aplikaci se může podařit číst paměť jádra.

Popis: Problém s nedostatečnou inicializací byl vyřešen správným inicializováním paměti vrácené do uživatelského prostoru.

CVE-2016-7607: Brandon Azad

Záznam přidán 13. prosince 2016

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit systémové odmítnutí služby.

Popis: Problém s odmítnutím služeb byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7615: Národní centrum Spojeného království pro kyberbezpečnost (NCSC)

Záznam přidán 13. prosince 2016

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit způsobit neočekávané ukončení systému nebo spustit libovolný kód v jádru.

Popis: Problém s použitím paměti po uvolnění byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7621: Ian Beer z týmu Google Project Zero

Záznam přidán 13. prosince 2016

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit získat kořenová oprávnění.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7637: Ian Beer z týmu Google Project Zero

Záznam přidán 13. prosince 2016

Jádro

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Aplikaci se může podařit způsobit odmítnutí služby.

Popis: Problém s odmítnutím služeb byl vyřešen vylepšením správy paměti.

CVE-2016-7647: Lufeng Li z týmu Qihoo 360 Vulcan

Záznam přidán 17. května 2017

libarchive

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu útočníkovi se může podařit přepsat existující soubory.

Popis: Ve zpracování symbolických odkazů existoval problém s ověřováním. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování symbolických odkazů.

CVE-2016-7619: anonymní výzkumník

Záznam přidán 13. prosince 2016

Správa napájení

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit získat kořenová oprávnění.

Popis: Problém s odkazy na názvy portů Mach byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2016-7661: Ian Beer z týmu Google Project Zero

Záznam přidán 13. prosince 2016

Profily

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Otevření škodlivého certifikátu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Ve zpracování profilů certifikátů existoval problém s poškozením paměti. Tento problém byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-7626: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Zabezpečení

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Útočníkovi se může podařit zneužít slabiny v šifrovacím algoritmu 3DES.

Popis: 3DES byl odebrán coby výchozí šifrovací algoritmus.

CVE-2016-4693: Gaëtan Leurent a Karthikeyan Bhargavan ze společnosti INRIA Paris

Záznam přidán 13. prosince 2016

Zabezpečení

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Útočníkovi s vysokými oprávněními v síti se může podařit způsobit odmítnutí služby.

Popis: Ve zpracování URL adres OCSP respondérů existoval problém s ověřováním. Problém byl vyřešen tím, že nově se po ověření certifikační autority ověří stav odvolání OCSP, a omezením maximálního počtu OSCP požadavků na certifikát.

CVE-2016-7636: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Záznam přidán 13. prosince 2016

Zabezpečení

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Certifikáty můžou být nesprávně vyhodnoceny jako důvěryhodné.

Popis: Při ověřování certifikátů docházelo k problému s vyhodnocováním certifikátů. Problém byl vyřešen dodatečným ověřováním certifikátů.

CVE-2016-7662: Apple

Záznam přidán 13. prosince 2016

Syslog

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Místnímu uživateli se může podařit získat kořenová oprávnění.

Popis: Problém s odkazy na názvy portů Mach byl vyřešen vylepšením ověřování.

CVE-2016-7660: Ian Beer z týmu Google Project Zero

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením správy paměti.

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení procesní paměti.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením ověřování vstupů.

CVE-2016-4743: Alan Cutter

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení uživatelských informací.

Popis: Problém s ověřováním byl vyřešen vylepšením správy stavu.

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Několik problémů s poškozením paměti bylo vyřešeno vylepšením správy stavu.

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang z Baidu Security Lab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

CVE-2016-7611: anonymní výzkumník ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

CVE-2016-7639: Tongbo Luo ze společnosti Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo ze společnosti Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang z týmu Xuanwu Lab společnosti Tencent (tencent.com)

CVE-2016-7654: Keen Lab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy stavu.

CVE-2016-7589: Apple

CVE-2016-7656: Keen Lab ve spolupráci se Zero Day Initiative společnosti Trend Micro

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení procesní paměti.

Popis: Problém s neinicializovaným přístupem k paměti byl vyřešen vylepšením inicializace paměti.

CVE-2016-7598: Samuel Groß

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k odhalení uživatelských informací.

Popis: Existoval problém ve zpracování HTTP přesměrování. Problém byl vyřešen vylepšením ověřování napříč původy.

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) ze společnosti Recruit Technologies Co., Ltd.

Záznam přidán 13. prosince 2016

WebKit

K dispozici pro: Apple TV (4. generace)

Dopad: Zpracování škodlivého webového obsahu může vést k nečekanému ukončení aplikace nebo ke spuštění libovolného kódu.

Popis: Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšením správy stavu.

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

Záznam přidán 13. prosince 2016

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: