Používání aplikace Dýchání

Aplikace Dýchání vám pomůže relaxovat a soustředit se na dýchání. 

Ikona aplikace Dýchání

Aplikace Dýchání vás provádí sérií hlubokých nádechů a každý den vám připomene, že si máte udělat čas na soustředěné dýchání. Vyberte si, jak dlouho chcete dýchat, a pak se nechte vést animací a jemným klepáním. 


Animace stahování a rozpínání, která povede vaše dýchání.

Spuštění dechového cvičení

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na plochu a otevřete aplikaci Dýchání.
 2. Otočením korunkou Digital Crown nastavte délku cvičení. 
 3. Až se připravíte, klepněte na Spustit. Při dýchání se nepohybujte. 
 4. Když se animace zvětšuje a hodinky vás klepou do zápěstí, nadechujte se. Když se animace zmenšuje a klepání přestane, vydechujte. 
 5. Dýchejte, dokud vám hodinky dvojitým klepnutím a cinknutím neoznámí konec cvičení. Po skončení se vám zobrazí tepová frekvence.

Při používání aplikace Dýchání vypnou hodinky zvuk některých upozornění, abyste se mohli soustředit. Pokud během cvičení přijmete hovor nebo se budete moc hýbat, cvičení se automaticky ukončí a nezapočítá se vám do výsledků.

Pokud se cinknutí neozve, máte zapnutý tichý režim.

Nastavení délky cvičení

Když otevřete aplikaci Dýchání, můžete před zahájením cvičení otáčením korunky Digital Crown nastavit, jak dlouho má trvat.

Preferovanou dobu cvičení si na iPhonu můžete nastavit jako výchozí:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Dýchání a posuňte se dolů.
 3. Klepněte na Použít předchozí délku. 

Můžete změnit i délku každého nádechu a výdechu: 

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Dýchání a potom na Dechová frekvence.
 3. Klepnutím změníte počet dechů za minutu. 

Úprava nebo vypnutí připomínek

Apple Watch vám v průběhu dne připomínají, abyste si udělali čas na dechové cvičení. Tyto připomínky si můžete upravit nebo je vypnout:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Klepněte na Dýchání. 
 3. Nastavení oznámení můžete změnit klepnutím na Povolit oznámení, Poslat do Oznamovacího centra nebo Oznámení jsou vypnutá. Přečtěte si o možnostech oznámení
 4. Jestli chcete nastavit, jak často máte dostávat připomenutí, klepněte na Připomínky dýchání.

Když se pohybujete nebo cvičíte nebo když zahájíte své vlastní cvičení, Apple Watch připomenutí přeplánují. Připomínka se zobrazí chvíli potom, co s cvičením skončíte.

Své minuty mindfulness vidíte v aplikaci Zdraví

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na panel Prohlížení.
 3. Klepněte na Mindfulness. Podrobnosti zobrazíte klepnutím na přehled.

Na konci každého cvičení taky uvidíte, kolikrát už jste aplikaci Dýchání tento den použili. V aplikaci Aktivita na Apple Watch ani na iPhonu se statistiky dýchání nezobrazují. 

Datum zveřejnění: