Import poznámek a souborů do aplikace Poznámky

Vezměte textové soubory vytvořené v jiných aplikacích a importujte je do aplikace Poznámky. Potom budete mít všechny své poznámky pohodlně na jednom místě.


Formáty textových souborů, které můžete importovat

Na Macu můžete do Poznámek importovat mnoho různých textových souborů. Když importujete soubory, každý textový soubor se převede na novou poznámku.

Poznámky umí importovat následující typy souborů:

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html


Import z Evernote

Na Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete importovat soubory vyexportované z aplikace Evernote (.enex). Každý soubor .enex může obsahovat jednu nebo několik poznámek. Když importujete soubor .enex, každá poznámka Evernote je převedena na samostatnou poznámku v Poznámkách.  

Pokud vaše soubory obsahují přílohy nebo funkce Evernote, které aplikace Poznámky nepodporuje, budou při importu odstraněny.


Import poznámek na Macu

Textové soubory nebo soubory .enex můžete přidat do účtu poznámek na iCloudu nebo do účtu nazvaného Na mém Macu. Pokud je uložíte do iCloudu, všechny svoje poznámky budete automaticky mít na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni pod svým Apple ID.

 1. Otevřete aplikaci Poznámky.
 2. Na bočním panelu Poznámek zvolte uložení poznámek do iCloudu nebo do Macu kliknutím na složku v účtu, který chcete použít.
 3. Na řádku nabídek zvolte Soubor > Importovat do Poznámek.
 4. Vyberte soubor nebo složku, které chcete importovat. Pokud jsou importované poznámky uspořádány do složek, nezapomeňte zapnout volbu Při importu zachovat strukturu složek. Pokud tuto volbu nevidíte, klikněte na Volby v levém dolním rohu.
 5. Klikněte na Importovat. V zobrazené potvrzovací zprávě klikněte znovu na Importovat.

Po importu souborů uvidíte v aplikaci Poznámky novou složku nazvanou Importované poznámky. Pak je můžete uspořádat do složek aplikace Poznámky, jak budete chtít. 


Import poznámek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Do Poznámek na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete importovat soubory poznámek exportované z aplikace Evernote (.enex). Každý soubor .enex může obsahovat jednu nebo několik poznámek.

Když importujete soubor .enex, každá poznámka Evernote je převedena na samostatnou poznámku v Poznámkách. Před importem do aplikace Poznámky si soubor .enex pošlete e-mailem nebo si ho v počítači uložte na iCloud Drive.

Použití Mailu


 1. Otevřete Mail a klepněte na e-mail se souborem, který chcete importovat do Poznámek.
 2. Stiskněte a podržte soubor, klepněte na Sdílet a pak na Poznámky.
 3. Jakmile se soubor stáhne, zobrazí se zpráva s potvrzením. Klepněte na Importovat poznámky.

Používání aplikace Soubory


 1. Otevřete aplikaci Soubory a přejděte k souboru, který chcete importovat do Poznámek.
 2. Stiskněte a podržte soubor, klepněte na Sdílet a pak na Poznámky.
 3. Jakmile se soubor stáhne, zobrazí se zpráva s potvrzením. Klepněte na Importovat poznámky.

Když otevřete aplikaci Poznámky a vyberete poznámky na iCloudu, uvidíte novou složku Importované poznámky. Pokud Poznámky nepoužíváte s iCloudem, uvidíte tuto novou složku mezi poznámkami v účtu Na mém zařízení.

Pokud nepoužíváte iCloud a nemáte k dispozici účet Na mém zařízení, zobrazí se po klepnutí na možnost Přidat do poznámek upozornění.


Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: