Zamykání poznámek na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu

Poznámky s citlivými osobními daty, třeba finančními údaji, zdravotními informacemi nebo přihlašovacími údaji k webům, si můžete zabezpečit pomocí hesla, otisku prstu a dokonce i obličeje.

Aplikace Poznámky umožňuje zamknout libovolnou poznámku, kterou chcete ochránit před ostatními lidmi, kteří by mohli vaše zařízení používat. Poznámky můžete zamknout heslem a zabezpečit je tak ve všech svých zařízeních. Pokud máte iPhone, iPad nebo Mac podporující Touch ID, můžete zamčené poznámky otevírat pomocí otisku prstu. Na podporovaných zařízeních můžete používat i Face ID.

Pokud jste k iCloudu přihlášení pomocí spravovaného Apple ID, poznámky zamykat nemůžete. Touch ID můžete používat jenom na Macu s Touch Barem nebo vypínačem s Touch ID.

Než začnete


Nastavení hesla pro poznámky

Před zamčením poznámek si vytvořte heslo, které si snadno zapamatujete. A nezapomeňte si nastavit pro heslo nápovědu. Pokud heslo zapomenete, Apple vám s jeho resetováním nemůže nijak pomoct.

Pokud své poznámky iCloudu používáte na více zařízeních Apple, všechny je budete zamykat a odemykat stejným heslem.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Heslo můžete vytvořit v Nastaveních zařízení nebo přímo v aplikaci Poznámky. Pak můžete zapnout funkci Používat Touch ID nebo Používat Face ID, abyste chráněné poznámky mohli odemykat pomocí otisku prstu nebo pohledem.

Vytvoření hesla v Nastaveních

 1. Přejděte do Nastavení > Poznámky.
 2. Klepněte na Heslo. Pokud máte víc účtů, klepněte před nastavením hesla na účet, pro který ho chcete vytvořit.
 3. Zadejte heslo a nastavte si pro něj nápovědu. Pokud to vaše zařízení podporuje, zapněte Touch ID nebo Face ID.
 4. Klepněte na Hotovo.

 

Vytvoření hesla v Poznámkách

 1. Otevřete poznámku, kterou chcete zamknout.
 2. Klepněte na a potom na Zamknout poznámku.
 3. Zadejte heslo a nastavte si pro něj nápovědu. Pokud to vaše zařízení podporuje, zapněte Touch ID nebo Face ID.
 4. Klepněte na Hotovo.

 

Jakmile poznámku zamknete, bude automaticky chráněna heslem na všech vašich zařízeních. Jestli chcete k odemykání poznámek na jiných zařízeních používat Touch ID nebo Face ID, musíte zadat heslo a pak si na zařízení zapnout Touch ID nebo Face ID.

Na Macu

Heslo můžete na Macu vytvořit přímo v aplikaci Poznámky. Uděláte to takto:

 1. Na řádku nabídek klikněte na Poznámky > Předvolby a pak klikněte na Nastavit heslo.
 2. Zadejte heslo. Pokud používáte víc účtů, klikněte před nastavením hesla na účet, pro který ho chcete vytvořit.
 3. Nastavte si pro heslo nápovědu.
 4. Klikněte na Hotovo.


Používání ochrany heslem v Poznámkách

Ať už vaše poznámka obsahuje nějaký obrázek, náčrt, kresbu, mapu, naskenovaný dokument nebo seznam důležitých informací, můžete ji jednoduše chránit heslem. Zamčené poznámky v seznamu aplikace Poznámky ihned poznáte. Mají u sebe ikonu . Dokud nezadáte heslo nebo nepoužijete Touch ID nebo Face ID, uvidíte jenom jejich název a datum poslední úpravy.

 

Zamčení poznámky

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Otevřete poznámku, kterou chcete zamknout.
 2. Klepněte na .
 3. Zvolte Zamknout poznámku.

Po uzamčení zůstane poznámka otevřená a nahoře na obrazovce uvidíte ikonu . Obsah poznámky skryjete klepnutím na .

Na Macu:

 1. Otevřete poznámku, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na .
 3. Zvolte Zamknout poznámku.

Otevření zamčené poznámky

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Klepněte na zamčenou poznámku.
 2. Klepněte na Zobrazit poznámku.
 3. Použijte Touch ID, respektive Face ID, nebo zadejte heslo.

Na Macu a na webu iCloud.com:

 1. Klikněte na zamčenou poznámku.
 2. Použijte Touch ID nebo zadejte heslo.

Odemknou se všechny poznámky zamknuté tímto heslem. Zamčené poznámky zůstanou několik minut otevřené, takže můžete přecházet na jiné poznámky, kopírovat a vkládat informace z ostatních aplikací a další věci. Když aplikaci Poznámky zavřete nebo když zařízení uspíte, poznámka se znova zamkne.

Odstranění zámku

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Klepněte na zamčenou poznámku.
 2. Zadejte heslo, případně použijte Touch ID nebo Face ID.
 3. Klepněte na .   
 4. Zvolte možnost Odstranit zámek.

Na Macu:

 1. Klikněte na zamčenou poznámku.
 2. Zadejte heslo nebo použijte Touch ID.
 3. Klikněte na .   
 4. Zvolte možnost Odstranit zámek.

Když z poznámky odstraníte zámek, odstraní se na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni pod stejným Apple ID.

Můžete zamknout jenom poznámky v zařízení a poznámky na iCloudu. Poznámky, které obsahují PDF soubory, zvukové soubory, videosoubory, dokumenty Keynote, Pages nebo Numbers, a poznámky, které se synchronizují přes protokol IMAP (například poznámky na Yahoo, Gmailu nebo Hotmailu), zamknout nemůžete. Heslem nemůžete chránit poznámky, které s někým sdílíte. Pokud chcete sdílení poznámky ukončit, otevřete a klikněte na Zastavit sdílení.


Změna hesla

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > Poznámky > Heslo.
 2. Klepněte na Změnit heslo.*
 3. Zadejte staré heslo a potom zadejte nové heslo a nápovědu.

Na Macu:

 1. Otevřete Poznámky.
 2. Na řádku nabídek klikněte na Poznámky > Předvolby a pak klikněte na Změnit heslo.*
 3. Zadejte staré heslo a potom zadejte nové heslo a nápovědu.
 4. Klikněte na Změnit heslo.

* Pokud používáte víc účtů, klikněte před změnou hesla na účet, pro který změnu chcete provést.


Když zapomenete heslo k poznámkám

Poznámku jde odemknout jenom zadáním hesla, kterým je zamčená. Když heslo zapomenete, Apple vám s opětovným získáním přístupu k zamčeným poznámkám nemůže nijak pomoct.

Můžete si vytvořit nové heslo, ale nezískáte tím přístup ke starým poznámkám. Novým heslem ale můžete zabezpečit všechny poznámky, které vytvoříte od této chvíle dál. To může vést k tomu, že budete mít víc poznámek s různými hesly.

Pokud máte víc hesel, v seznamu poznámek nepoznáte, které heslo je potřeba použít. Pokud budete otvírat poznámku zamčenou starým heslem, ale zadáte svoje aktuální heslo, zobrazí se vám upozornění, že jste zadali špatné heslo, a nápověda pro staré heslo. Pokud potom zadáte správné staré heslo, budete mít možnost heslo dané poznámky aktualizovat na současné.


Resetování hesla poznámek

Pokud resetujete heslo Poznámek, pak tato operace neodstraní ani nezmění heslo poznámek, které už jsou zamčené. Poznámku, která používá staré heslo, můžete aktualizovat na nové heslo, když zadáte staré heslo, odstraníte ho a pak na poznámku použijete nové heslo.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte na Nastavení > iCloud a klepněte na Heslo.*
 2. Klepněte na Resetovat heslo.
 3. Zadejte heslo ke svému Apple ID.
 4. Klepněte znova na Resetovat heslo.
 5. Zadejte nové heslo a jeho nápovědu.

Na Macu:

 1. Otevřete Poznámky.
 2. Na řádku nabídek klikněte na Poznámky > Předvolby > Resetovat heslo a pak klikněte na OK.*
 3. Zadejte heslo ke svému Apple ID.
 4. Klikněte na možnost Resetovat heslo.
 5. Zadejte nové heslo a jeho nápovědu.

 

* Pokud používáte víc účtů, klikněte před změnou hesla na účet, pro který změnu chcete provést.

 

Datum zveřejnění: