Používání Poznámek na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V Poznámkách si můžete zapisovat, co se vám honí hlavou, vytvářet zaškrtávací seznamy, kreslit náčrtky a spoustu dalšího. iCloud pak poznámky synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními.

Než začnete

 • Přesvědčte se, že máte iPhone, iPad nebo iPod touch aktualizovaný na nejnovější verzi iOS.
 • Abyste mohli používat nejnovější funkce Poznámek, musíte mít zapnutou synchronizaci Poznámek s iCloudem nebo mít poznámky uložené v zařízení. Mnohé funkce Poznámek nefungují s jinými poskytovateli e-mailu.

Vytvoření nové poznámky

Novou poznámku můžete vytvořit přímo v aplikaci Poznámky. Anebo můžete požádat Siri, aby ji vytvořila za vás.

Ruční vytvoření poznámky

Otevřete Poznámky. Klepněte na ikonu Nová poznámka a začněte psát. Nakonec klepněte na Hotovo. První řádek poznámky je jejím nadpisem.

Vytvoření poznámky pomocí Siri

Potřebujete si rychle něco poznamenat? Stačí říct Siri: „Start a new note“ (Začni novou poznámku). Pak Siri řekněte, co má být v poznámce napsané.

 

Smazání nebo přišpendlení poznámky

Pokud chcete poznámku smazat, klepněte na ikonu Smazat nebo přes ní v seznamu poznámek přejeďte prstem doleva a klepněte na Smazat.

Jestli chcete smazanou poznámku obnovit, přejděte do seznamu Složky a klepněte na Naposledy smazané. Klepněte na poznámku, kterou chcete obnovit, klepněte do ní a vyberte Obnovit.

Pokud chcete poznámku přišpendlit, přejeďte přes ní prstem doprava a pak ji pusťte. Pokud je to vaše první přišpendlená poznámka, zobrazí se v horní části seznamu poznámek ikona špendlíku. Až budete chtít přišpendlení zrušit, znova přes poznámku přejeďte prstem doprava.

Využívejte Poznámky naplno

V Poznámkách můžete skenovat a podepisovat dokumenty, vytvářet zaškrtávací seznamy, přidávat přílohy, vkládat fotky a videa nebo třeba kreslit.

Vytvoření zaškrtávacího seznamu

Klepněte do poznámky a potom na . Až seznam budete mít napsaný, klepnutím do prázdného kroužku dokončete daný úkol.

Formátování poznámek

Jestli chcete přidat tabulku, nadpis nebo odrážkový seznam, klepněte do poznámky a potom na nebo . Až skončíte, na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Hotovo. Na iPadu na Hotovo klepat nemusíte.

 

Přidání přílohy

Pokud chcete přidat něco z jiné aplikace, třeba polohu z Map nebo webovou stránku ze Safari, klepněte v dané aplikaci na ikonu sdílení. Pak klepněte na Přidat do Poznámek > Vybrat poznámku, vyberte poznámku, do které chcete přílohu přidat, a nakonec klepněte na Uložit. Přílohu můžete přidat k existující poznámce, nebo vytvořit novou.

Přidání fotky nebo videa

Fotku nebo video přidáte tak, že klepnete do poznámky a potom na . Jestli chcete přidat existující fotku nebo video, klepněte na Knihovna fotografií. Jestli chcete pořídit nové, klepněte na Pořídit snímek/video. Nakonec klepněte na Hotovo, případně na Použít fotografii nebo Použít video.

 

Vyhledání poznámky nebo přílohy

Konkrétní poznámku najdete tak, že v seznamu poznámek vyjedete nahoru, klepnete do vyhledávacího pole a napíšete, co hledáte.

Jestli chcete hledat v konkrétní poznámce, vyberte poznámku, klepněte na ikonu Sdílení a potom na Najít v poznámce.

Můžete hledat i v přílohách. V levém spodním rohu klepněte na ikonu prohlížeče příloh, čímž zobrazíte fotky, videa, kresby, skeny, webové stránky a dokumenty, které jste připojili ke svým poznámkám. Do poznámky s přílohou přejdete tak, že klepnete na náhled, podržíte ho a pak klepnete na Zobrazit v poznámce.

 

Skenování dokumentů v Poznámkách

V iOS 11 a novějším můžete v Poznámkách naskenovat dokument a přidat k němu podpis nebo ho ručně podepsat. Můžete taky přidat podpis nebo podepsat dokument pomocí Apple Pencilu a kompatibilního iPadu.

Naskenování dokumentu:

 1. Otevřete poznámku nebo vytvořte novou.
 2. Klepněte na  a potom na Naskenovat dokumenty.
 3. Umístěte dokument do záběru fotoaparátu.
 4. Pokud máte zapnutý automatický režim, dokument se automaticky naskenuje. Jestli ho potřebujete naskenovat ručně, klepněte na nebo stiskněte některé tlačítko hlasitosti.
 5. Přetáhněte rohy tak, aby správně seděly na stránku, a klepněte na Uchovat sken.
 6. Teď můžete k dokumentu přidat další skeny nebo skončit klepnutím na Uložit.

Podepsání dokumentu:

 1. Klepněte na dokument v poznámce.
 2. Klepněte na ikonu sdílení a potom na Anotace.
 3. Podpis přidáte tak, že klepnete na  a potom na . Jestli chcete dokument podepsat ručně, vyberte požadovaný nástroj a podepište se prstem nebo Apple Pencilem na kompatibilním iPadu.

Rychlé vytvoření poznámky ze zamčené obrazovky

Pomocí Apple Pencilu na kompatibilním iPadu můžete ze zamčené obrazovky okamžitě vytvářet poznámky nebo pokračovat v psaní naposledy upravené poznámky. Pokud chcete tato nastavení změnit, jděte do Nastavení > Poznámky, klepněte na Přístup ze zamknuté obrazovky a vyberte požadovanou možnost.

Klepněte na zamčenou obrazovku Apple Pencilem a napište poznámku. Automaticky se vám uloží do Poznámek.


Uspořádání poznámek

Poznámky si můžete seřadit podle data vytvoření, data poslední úpravy nebo podle abecedy. Taky si je můžete uspořádávat do složek.

Řazení seznamu poznámek:

 1. Přejděte do Nastavení > Poznámky.
 2. Klepněte na Řazení poznámek.
 3. Vyberte, jak chcete poznámky seřadit.

Vytvoření nové složky:

 1. V seznamu poznámek klepněte na šipku zpět, čímž zobrazíte seznam složek.
 2. V seznamu složek klepněte na Nová složka.
 3. Vyberte, kam chcete složku přidat.
 4. Zadejte její název a klepněte na Uložit.

Přesunutí poznámky do jiné složky:

 1. V poznámce klepněte na šipku zpět, čímž zobrazíte seznam poznámek.
 2. V seznamu poznámek klepněte na Upravit.
 3. Klepněte na poznámky, které chcete přesunout. 
 4. Klepněte na Přesunout do a vyberte složku, do které chcete poznámku přesunout.

Sdílení poznámek

Jestli chcete poznámku někomu poslat, klepněte v horní části poznámky na ikonu sdílení a vyberte způsob poslání.

K poznámce taky můžete přizvat další spolupracovníky a pak společně upravovat nákupní seznamy, poznámky k projektu nebo třeba plány na dovolenou. Přečtěte si, jak spolupracovat na poznámce s ostatními.

Zabezpečení poznámek

Jestli chcete poznámky zabezpečit před ostatními uživateli stejného zařízení, můžete je v aplikaci Poznámky zamknout. Všechny zamčené poznámky chrání aplikace Poznámky stejným heslem na všech vašich zařízeních. Pokud máte iPhone nebo iPad s Touch ID, můžete zamčené poznámky otvírat otiskem prstu. Přečtěte si, jak zabezpečit poznámky heslem.

Nastavení iCloudu v Poznámkách

Pomocí iCloudu můžete poznámky synchronizovat mezi všemi svými zařízeními. Synchronizaci poznámek přes iCloud zapnete tak, že v Nastaveních > [vaše jméno] > iCloud zapnete Poznámky. Poznámky se pak budou zobrazovat na všech vašich zařízeních Apple přihlášených ke stejnému Apple ID.

Datum zveřejnění: