Používání Poznámek na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V Poznámkách si můžete zapisovat, co se vám honí hlavou, vytvářet zaškrtávací seznamy, kreslit náčrtky a spoustu dalšího. iCloud pak poznámky synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními.

Než začnete

 • Přesvědčte se, že máte iPhone, iPad nebo iPod touch aktualizovaný na nejnovější verzi iOS.
 • Abyste mohli používat nejnovější funkce Poznámek, musíte mít zapnutou synchronizaci Poznámek s iCloudem nebo mít poznámky uložené v zařízení. Mnohé funkce Poznámek nefungují s jinými poskytovateli e-mailu.
 • Pokud máte v Poznámkách kresby, musí být aktualizované, abyste mohli používat nejnovější funkce.

Vytvoření nové poznámky

Novou poznámku můžete vytvořit přímo v aplikaci Poznámky. Anebo můžete požádat Siri, aby ji vytvořila za vás.

Ruční vytvoření poznámky

Otevřete Poznámky. Klepnutím na  vytvořte poznámku. Nakonec klepněte na Hotovo. První řádek poznámky je jejím nadpisem.

Vytvoření poznámky pomocí Siri

Potřebujete si rychle něco poznamenat? Stačí říct Siri: „Start a new note“ (Začni novou poznámku). Pak Siri řekněte, co má být v poznámce napsané.

 

Smazání nebo přišpendlení poznámky

Pokud chcete poznámku smazat, klepněte na  nebo přes ni v seznamu poznámek přejeďte prstem doleva a klepněte na Smazat.

Jestli chcete smazanou poznámku obnovit, přejděte do seznamu Složky a klepněte na Naposledy smazané. Klepněte na poznámku, kterou chcete obnovit, klepněte do ní a vyberte Obnovit. Podívejte se, co dělat, když vám chybí nějaké poznámky.

Pokud chcete poznámku přišpendlit, přejeďte přes ní prstem doprava a pak ji pusťte. Pokud je to vaše první přišpendlená poznámka, zobrazí se v horní části seznamu poznámek ikona špendlíku. Až budete chtít přišpendlení zrušit, znova přes poznámku přejeďte prstem doprava.

Využívejte Poznámky naplno

V Poznámkách můžete kreslit, vytvářet zaškrtávací seznamy, skenovat a podepisovat dokumenty a přidávat přílohy, jako třeba fotky, videa nebo webové odkazy.

Vytvoření zaškrtávacího seznamu

Klepněte do poznámky a potom na . Až seznam budete mít napsaný, klepnutím do prázdného kroužku dokončete daný úkol. Můžete třeba taky automaticky přesouvat odškrtnuté úkoly dolů nebo odsazovat položky přejetím prstem. Přečtěte si další informace o vytváření zaškrtávacích seznamů v Poznámkách.

Formátování poznámek

Jestli chcete přidat tabulku, nadpis nebo odrážkový seznam, klepněte do poznámky a potom na nebo . Až skončíte, na iPhonu nebo iPodu touch klepněte na Hotovo. Na iPadu na Hotovo klepat nemusíte.

Přidání přílohy

Pokud chcete přidat něco z jiné aplikace, třeba polohu z Map nebo webovou stránku ze Safari, klepněte v dané aplikaci na . Klepněte na aplikaci Poznámky, vyberte poznámku, ke které chcete přílohu přidat, a pak klepněte na Uložit. Přílohu můžete přidat k existující poznámce, nebo vytvořit novou.

Přidání fotky nebo videa

Fotku nebo video přidáte tak, že klepnete do poznámky a potom na . Jestli chcete přidat existující fotku nebo video, klepněte na Knihovna fotografií. Jestli chcete pořídit nové, klepněte na Pořídit snímek/video. Klepněte na Hotovo, Použít fotografii nebo Použít video.

 

Vytváření složek a uspořádání poznámek

Poznámky si můžete uspořádat do složek a podsložek. Uděláte to takto:

 1. V seznamu poznámek klepněte na šipku zpět, čímž zobrazíte seznam složek.
 2. V seznamu složek klepněte na Nová složka.
 3. Vyberte, kde chcete složku vytvořit. Pokud chcete vytvořit podsložku, přetáhněte složku, ze které chcete udělat podsložku, do hlavní složky. Přesune se pod hlavní složku a bude odsazená.
 4. Zadejte její název a klepněte na Uložit.

 


 

Přesunutí poznámky do jiné složky:

 1. V poznámce klepněte na šipku zpět, čímž zobrazíte seznam poznámek.
 2. V seznamu poznámek klepněte na Upravit  a pak na Vybrat poznámky.
 3. Klepněte na poznámky, které chcete přesunout. 
 4. Klepněte na Přesunout do a vyberte složku, do které chcete poznámku přesunout.

Prohlížení poznámek v zobrazení galerie

V iOS 13 si můžete poznámky prohlédnout v novém zobrazení galerie, ve kterém snadno najdete poznámku, kterou zrovna potřebujete. Stačí klepnout na  a poznámky se zobrazí jako vizuální miniatury. Když na  klepnete znovu, zobrazí se poznámky jako seznam.

Poznámky ve složkách uspořádáte takto:

 1. Přejděte do složky, ve které chcete poznámky uspořádat.
 2. Jeďte prstem po obrazovce dolů, dokud se nezobrazí vyhledávací pole.  
 3. Klepněte na pole Seřadit podle a pak zvolte, jak chcete poznámky uspořádat. Poznámky v každé složce můžete seřadit podle data vytvoření, data poslední úpravy nebo názvu.

Jestli chcete všechny poznámky seřazovat automaticky, přejděte do Nastavení > Poznámky a pak klepněte na Řazení poznámek. Pak vyberte, jak chcete poznámky seřadit.

Vyhledání poznámky nebo přílohy

Konkrétní poznámku najdete tak, že v seznamu poznámek vyjedete nahoru, klepnete do vyhledávacího pole a napíšete, co hledáte. Můžete vyhledávat v poznámkách napsaných na klávesnici i od ruky. A v iOS 13 dokáže vyhledávání rozpoznat dokonce i obsah na obrázcích v poznámkách. Takže když třeba vyhledáte „kolo“, najdou se všechny obrázky, na kterých je kolo. Vyhledávání umí najít i text v naskenovaných dokumentech, jako jsou stvrzenky nebo účtenky.

Jestli chcete hledat v konkrétní poznámce, vyberte ji, klepněte na  a posouvejte nabídku, dokud neuvidíte Najít v poznámce. Pak zadejte, co hledáte.

Můžete hledat i v přílohách. V pravém horním roku klepněte na  a pak na Zobrazit přílohy. Do poznámky s přílohou přejdete tak, že klepnete na náhled, podržíte ho a pak klepnete na Zobrazit v poznámce.

Rychlé vytvoření poznámky ze zamčené obrazovky

Pomocí Apple Pencilu na kompatibilním iPadu můžete ze zamčené obrazovky okamžitě vytvářet poznámky nebo pokračovat v psaní naposledy upravené poznámky. Pokud chcete tato nastavení změnit, jděte do Nastavení > Poznámky, klepněte na Přístup ze zamknuté obrazovky a vyberte požadovanou možnost.

Klepněte na zamčenou obrazovku Apple Pencilem a napište poznámku. Automaticky se vám uloží do Poznámek.

Zabezpečení poznámek

Jestli chcete poznámky zabezpečit před ostatními uživateli stejného zařízení, můžete je v aplikaci Poznámky zamknout. Podle toho, jaké máte zařízení, můžete k zamykání a odemykání poznámek používat Face ID, Touch ID nebo heslo.

Přečtěte si další informace o zabezpečení poznámek heslem.

Nastavení iCloudu v Poznámkách

Pomocí iCloudu můžete poznámky synchronizovat mezi všemi svými zařízeními. Synchronizaci poznámek přes iCloud zapnete tak, že v Nastaveních > [vaše jméno] > iCloud zapnete Poznámky. Poznámky se pak budou zobrazovat na všech vašich zařízeních Apple přihlášených ke stejnému Apple ID.

Další informace o Poznámkách

Datum zveřejnění: