Čtení zpráv a odpovídání na zprávy na Apple Watch

Při příchodu nové zprávy vás na ni Apple Watch upozorní jemným klepnutím. Pokud si ji chcete přečíst a odpovědět na ni, stačí zvednout zápěstí.

Čtení zpráv

Zprávy otevřete tak, že si stiskem korunky Digital Crown zobrazíte všechny aplikace a klepnete na aplikaci Zprávy aplikace Zprávy. Zprávy taky můžete otevřít z Docku.

Pokud obdržíte oznámení o zprávě, zvedněte zápěstí a zprávu si přečtěte, nebo přejeďte prstem dolů po ciferníku.

Odpovídání na zprávy

Pokud chcete odpovědět, posuňte se na konec zprávy a vyberte některou možnost. V nejnovějších verzích watchOS a iOS můžete odeslat přednastavenou odpověď, použít Rukopis, nahrát odpověď nebo provést jinou akci. 

Přednastavené odpovědi jako Ahoj, Co se děje a Jsem na cestě.

Pokud chcete použít přednastavené odpovědi, posuňte se na konec zprávy a klepněte na některou z odpovědí. Můžete taky vytvořit své vlastní odpovědi.

Často používané emotikony, například srdíčko a OK.

Chcete-li poslat emotikon, klepněte na tlačítko emotikonu tlačítko emotikonu a otočením korunky Digital Crown zobrazte další možnosti. Odešlete klepnutím.

 

Rukou psané poznámky, například Děkuji.

Chcete-li poslat ručně psanou zprávu nebo nálepku, klepněte na ikonu emotikonu ikona emotikonu, sjeďte dolů a klepněte na Nálepky. Když budete chtít jinou zprávu nebo nálepku, použijte na iPhonu aplikaci Zprávy. 

Zpráva „To zní dobře. Máš nějaký nápad?“

Pokud chcete nahrát zprávu, klepněte na ikonu mikrofonu ikona mikrofonu, něco řekněte a klepněte na Odeslat nebo Hotovo. Jestli chcete mluvenou zprávu převést na text, změňte si nastavení v aplikaci Apple Watch na iPhonu.

 

Rukou psané o

Po klepnutí na tlačítko Rukopis ikona Rukopis můžete na displeji psát písmena nebo slova a Apple Watch je změní na text. Více o Rukopisu.

Možnosti Odpovědět, Poslat polohu, Zobrazit podrobnosti nebo Zvolit jazyk.

Pokud chcete někomu ukázat, kde se právě nacházíte na mapě, stiskněte při prohlížení konverzace displej a klepněte na Poslat polohu.
 

Kresba srdce

Jestli chcete odpovědět pomocí funkce Digital Touch, klepněte na tlačítko Digital Touch tlačítko Digital Touch. Pak můžete odeslat skicu, klepnutí, tep srdce a další.

 

Tapback srdce

Pokud chcete použít funkci Tapback, poklepejte na zprávu a klepnutím vyberte požadovanou možnost, například palec nahoru nebo srdce. 

 

Odeslání nové zprávy

Můžete taky požádat Siri, aby zprávu vytvořila za vás. Můžete například říct Siri „Tell Johnny I’ll be there in 20 minutes.“ (Řekni Janovi, že tam budu za 20 minut.) Zprávu odešlete tím, že svěsíte zápěstí. Můžete použít taky následující postup:

 1. Stiskem korunky Digital Crown přejděte na plochu a klepněte na aplikaci Zprávy aplikace Zprávy.
 2. Přitlačte na displej a klepněte na Nová zpráva. 
 3. Klepněte na Přidat kontakt. V zobrazeném seznamu můžete klepnout na požadovaný kontakt, klepnutím na tlačítko Plus tlačítko Kontakty zobrazit další kontakty, klepnutím na tlačítko Mikrofon tlačítko Mikrofon někoho vyhledat nebo nadiktovat telefonní číslo, nebo klepnutím na tlačítko číselníku tlačítko číselníku zadat telefonní číslo.
 4. Vytvořte zprávu. 

 

Vytvoření nové přednastavené odpovědi

Přizpůsobení odpovědi:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
 2. Přejděte do nabídky Zprávy > Výchozí odpovědi.
 3. Klepněte na výchozí odpověď, kterou chcete změnit.

Pokud chcete odstranit výchozí odpověď nebo změnit jejich pořadí, klepněte na Upravit. 

Přednastavené odpovědi jako Ahoj, Co se děje a Jsem na cestě.

 

Smazání konverzace

 1. Přejeďte prstem přes konverzaci doleva.*
 2. Klepněte na tlačítko Koš ikona Koš.
  Zpráva od Jana Semínka.
 3. Znovu klepněte na koš.

* Pokud smažete nějakou zprávu na Apple Watch, zpráva se z iPhonu nesmaže.

Další pomoc

Datum zveřejnění: