Čtení zpráv a odpovídání na zprávy na Apple Watch

Při příchodu nové zprávy vás na ni Apple Watch upozorní jemným klepnutím. Pokud si ji chcete přečíst a odpovědět na ni, stačí zvednout zápěstí.

Čtení zpráv

Zprávy otevřete tak, že si stiskem korunky Digital Crown zobrazíte všechny aplikace a klepnete na ikonu Zprávy. Zprávy taky můžete otevřít z Docku.

Pokud obdržíte oznámení o zprávě, zvedněte zápěstí a zprávu si přečtěte, nebo přejeďte prstem dolů po ciferníku.

Odpovídání na zprávy

Pokud chcete odpovědět, posuňte se na konec zprávy a vyberte některou možnost. V nejnovějších verzích watchOS a iOS můžete odeslat přednastavenou odpověď, použít Rukopis, nahrát odpověď nebo provést jinou akci. 

přednastavené odpovědi

Pokud chcete použít přednastavené odpovědi, posuňte se na konec zprávy a klepněte na některou z odpovědí. Můžete taky vytvořit své vlastní odpovědi.

animované emotikony se slunečními brýlemi

Pokud chcete odeslat emotikon nebo animovaný emotikon, klepněte na ikonu emotikonu, přejeďte prstem doleva nebo doprava a potom otočením korunkou Digital Crown zobrazte další možnosti. Odešlete klepnutím.

 

Ručně psaný vzkaz

Chcete-li poslat ručně psanou zprávu nebo nálepku, klepněte na ikonu emotikonu, přejeďte doprava k historii a vyberte některou z položek. Když budete chtít jinou zprávu nebo nálepku, použijte na iPhonu aplikaci Zprávy. 

Diktování zpráv na Apple Watch

Pokud chcete nahrát zprávu, klepněte na ikonu mikrofonu, něco řekněte a klepněte na Odeslat nebo Hotovo. Jestli chcete mluvenou zprávu převést na text, změňte si nastavení v aplikaci Apple Watch na iPhonu.

 

Ručně psaný vzkaz

Po klepnutí na Rukopis můžete na displeji psát písmena nebo slova a Apple Watch je změní na text. Více o Rukopisu.

Obrazovka Poslat polohu

Pokud chcete někomu ukázat, kde se právě nacházíte na mapě, stiskněte při prohlížení konverzace displej a klepněte na Poslat polohu.
 

Obrázek srdíčka

Jestli chcete odpovědět pomocí funkce Digital Touch, klepněte na  tlačítko Digital Touch. Pak můžete odeslat skicu, klepnutí, tepovou frekvenci a další.

Možnosti funkce Tapback na hodinkách

Pokud chcete použít funkci Tapback, poklepejte na zprávu a klepnutím vyberte požadovanou možnost, například palec nahoru nebo srdce. 

Odeslání nové zprávy

Můžete taky požádat Siri, aby zprávu vytvořila za vás. Můžete například říct, „Hey Siri, tell Johnny I’ll be there in 20 minutes.“ (Hej Siri, řekni Johnymu, že tam budu za 20 minut.) Zprávu odešlete tím, že svěsíte zápěstí. Můžete použít taky následující postup:

  1. Stiskem korunky Digital Crown přejděte na plochu a klepněte na aplikaci Zprávy.
  2. Přitlačte na displej a klepněte na Nová zpráva. 
  3. Klepněte na Přidat kontakt. Můžete klepnout na kontakt v zobrazeném seznamu, klepnutím na ikonu Přidat kontakt si můžete zobrazit další kontakty nebo můžete klepnutím na ikonu Mikrofon někoho vyhledat nebo nadiktovat telefonní číslo.
  4. Vytvořte zprávu. 

Vytvoření nové přednastavené odpovědi

Přizpůsobení odpovědi:

  1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky.
  2. Přejděte do nabídky Zprávy > Výchozí odpovědi.
  3. Klepněte na výchozí odpověď, kterou chcete změnit.

Pokud chcete odstranit výchozí odpověď nebo změnit jejich pořadí, klepněte na Upravit. 

Obrazovka s výchozími odpověďmi

Smazání konverzace

Přejeďte prstem přes konverzaci doleva a klepněte na Zahodit.

Obrazovka Zprávy

Další pomoc

Přečtěte si, co dělat, když když nemůžete posílat nebo přijímat zprávy.

Datum zveřejnění: Mon Mar 12 19:47:03 GMT 2018