Dálkové ovládání Apple TV nebo iTunes pomocí Apple Watch

K pouštění hudby na Apple TV nebo v iTunes na počítači můžete používat aplikaci Ovladač na Apple Watch.

Abyste mohli používat aplikaci Ovladač, musíte ji na Apple TV nebo v iTunes na počítači nejdřív nastavit. Aplikaci stačí pro každé zařízení nastavit jenom jednou. Zařízení můžete později zase odebrat. Po nastavení aplikace můžete rychle zvolit, co chcete z Apple Watch ovládat. 

Nastavení Apple TV a aplikace Ovladač

Nejdřív aplikaci Ovladač nastavte:

 1. Přesvědčte se, že Apple TVApple Watch jsou ve stejné Wi-Fi síti. 
 2. Otevřete na Apple Watch aplikaci Ovladač a klepněte na Přidat zařízení.
 3. Na Apple TV vyberte svoje Apple Watch: 
  • Apple TV 4K nebo Apple TV HD: Přejděte do Nastavení > Ovladače a zařízení > aplikace Remote a vyberte svoje Apple Watch.
  • Apple TV (2. nebo 3. generace): Přejděte do Nastavení > Obecné >Ovladače a vyberte svoje Apple Watch.
 4. Na Apple TV zadejte heslo zobrazené na Apple Watch. Až se vedle Apple Watch zobrazí ikona párování, můžete Apple TV začít ovládat.

Ovládání Apple TV

Po nastavení aplikace Ovladač můžete ovládat Apple TV. Apple TV probuďte, otevřete na Apple Watch aplikaci Ovladač, zvolte svou Apple TV a použijte tato gesta:

 • Přejetím prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet nabídkou Apple TV. 
 • Klepnutím zvolíte zvýrazněnou položku. 
 • Klepnutím na Menu se vrátíte o krok zpátky, stisknutím a podržením přejdete na plochu.
 • Klepnutím na pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Nastavení iTunes a aplikace Ovladač

Nejdřív aplikaci Ovladač nastavte:

 1. Přesvědčte se, že počítač a Apple Watch jsou ve stejné Wi-Fi síti. 
 2. Otevřete na Apple Watch aplikaci Ovladač a klepněte na Přidat zařízení.
 3. V iTunes na počítači klikněte na tlačítko Ovladač. Tlačítko Ovladač se objeví po kliknutí na Přidat zařízení a když se ovladač pokusí o připojení.
 4. Na počítači zadejte 4ciferný kód, který se zobrazí na Apple Watch.

Ovládání iTunes

Po nastavení aplikace Ovladač zvolte knihovnu iTunes a ovládejte svou hudbu z hodinek:

 • Pokud máte jenom jednu knihovnu, začněte poslouchat svou hudbu. Pokud máte víc knihoven, klepněte na hodinkách na knihovnu, kterou chcete poslouchat. Pokud už nějaká hudba hraje, klepněte na a potom na požadovanou knihovnu.
 • Pomocí ovládacích prvků v aplikaci Ovladač můžete pouštět nebo pozastavovat hudbu nebo přeskakovat na následující či předchozí skladby.
 • Otáčením korunky Digital Crown změníte hlasitost.
Datum zveřejnění: