Změna ciferníku Apple Watch

Vyberete si motiv ciferníku, změňte jeho barvu anebo si na něj přidejte komplikace. Dokonce si můžete i přetočit čas dopředu. 

     

Přepnutí na jiný ciferník

Ciferník Apple Watch změníte takto:

 1. Přejeďte po ciferníku prstem doleva nebo doprava od jednoho okraje k druhému.
 2. Zastavte na ciferníku, který chcete použít. 

Úprava ciferníku

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník.
 2. Přitlačte na displej.
 3. Přejetím doleva nebo doprava vyberte ciferník a klepněte na Upravit. 
 4. Přejetím doleva nebo doprava vyberte požadovanou funkci a korunkou Digital Crown upravte její nastavení. Můžete tak například změnit barvu vteřinové ručičky nebo prvků na ciferníku. 
 5. Chcete-li upravit komplikace, přejeďte úplně doleva. Klepnutím komplikaci vyberte a korunkou Digital Crown ji změňte. Můžete si taky přidat komplikace z jiných aplikací.
 6. Změny uložíte stisknutím korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím si tento ciferník nastavíte jako aktuální ciferník.

Ciferníky se dají upravovat i na iPhonu. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Galerie ciferníků. 

Přidání dalších informací na ciferník

Na některé ciferníky můžete přidávat komplikace, což jsou informace z různých aplikací. Apple Watch mají výchozí komplikace, které zobrazují stav baterie, datum a další informace. Navíc si můžete přidávat i komplikace z aplikací jiných výrobců. Pokud se chcete podívat, které aplikace nabízejí komplikace:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Přejděte na panel Moje hodinky a klepněte na Komplikace.

Vyberte, které komplikace chcete používat:

 • Komplikaci přidáte klepnutím na ikonu Přidat. Až si komplikaci přidáte v aplikaci Watch na iPhonu, budete si ji moct přidat i na hodinkách. Na ciferníku přitlačte prstem na displej a klepněte na Upravit. Potom klepněte na komplikaci a otočením korunky Digital Crown zvolte, které informace se mají zobrazovat.
 • Chcete-li nějakou komplikaci odebrat, klikněte na ikonu Smazat. Potom klepněte na Odstranit.
 • Chcete-li změnit pořadí komplikací, podržte ikonu Přeuspořádat. Potom komplikace přetáhněte na požadované místo.

     

Přidání nového ciferníku

Od každého ciferníku si můžete vytvořit několik různých verzí. Novou vytvoříte takto:

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník. 
 2. Přitlačte na displej, přejeďte úplně doprava a klepněte na ikonu Plus.
 3. Teď otáčejte Digital Crown a klepnutím vyberte požadovaný ciferník. Tím místo současného ciferníku nastavíte ten, který jste právě vytvořili. 
 4. Chcete-li ciferník upravit, znovu přitlačte na displej a klepněte na Upravit. 

I když je možné přidávat nové komplikace z aplikací jiných výrobců, nové ciferníky se instalovat nedají.

     

Smazání ciferníku

 1. Přejděte na aktuální ciferník a přitlačte na displej.
 2. Přejetím doleva nebo doprava přejděte na ciferník, který chcete odebrat. 
 3. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Odstranit.

Budete-li chtít, můžete si tento ciferník kdykoli znovu vytvořit.

     

Změna času zobrazovaného na hodinkách

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Čas.
 2. Klepněte na +0 min.  
 3. Otáčením korunky Digital Crown zvolte, jak moc dopředu chcete čas přetočit. 
 4. Klepněte na Nastavit nebo na Zrušit.

Přetočení se vztahuje jen na čas zobrazovaný na ciferníku. Budíky, oznámení, světový čas a všechny další časy se budou nadále řídit správným časem. 

Datum zveřejnění: