Změna ciferníku Apple Watch

Vyberte si jiný vzhled ciferníku, změňte jeho barvu anebo si na něj přidejte komplikace. Dokonce si můžete i přetočit čas dopředu. 

Přepnutí ciferníku Apple Watch

 1. Na ciferníku přejeďte doleva nebo doprava od okraje k okraji.
 2. Zastavte na ciferníku, který chcete použít. 

Přečtěte si o cifernících Apple Watch a jejich funkcích.

Některé ciferníky nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech. Ciferníky Hemes a Nike jsou dostupné jenom u těchto modelů.

Úprava ciferníku Apple Watch

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník.
 2. Přitlačte na displej.
 3. Přejetím doleva nebo doprava vyberte ciferník a klepněte na Upravit. 
 4. Přejetím doleva nebo doprava vyberte požadovanou funkci a korunkou Digital Crown upravte její nastavení. Můžete tak například změnit barvu vteřinové ručičky nebo prvků na ciferníku. 
 5. Chcete-li upravit komplikace, přejeďte úplně doleva. Klepnutím komplikaci vyberte a korunkou Digital Crown ji změňte. Můžete si taky přidat komplikace z jiných aplikací.
 6. Změny uložíte stisknutím korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím si tento ciferník nastavíte jako aktuální ciferník.

Ciferníky se dají změnit i z iPhonu. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Galerie ciferníků. 

 

Přidání dalších informací na ciferník

Na některé ciferníky můžete přidávat komplikace, což jsou informace z různých aplikací. Různé komplikace Apple Watch zobrazují stav baterie, datum a další informace. Navíc si můžete přidávat i komplikace z aplikací jiných výrobců. Pokud se chcete podívat, které aplikace nabízejí komplikace:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Komplikace.

Klepněte na Upravit a potom podle následujícího způsobu vyberte komplikace:

 • Komplikaci přidáte klepnutím na tlačítko přidání . Až si komplikaci přidáte v aplikaci Watch na iPhonu, budete si ji moct přidat i na hodinkách. Na ciferníku přitlačte prstem na displej a klepněte na Upravit. Potom klepněte na komplikaci a otočením korunky Digital Crown zvolte, které informace se mají zobrazovat.
 • Komplikaci odeberete klepnutím na ikonu smazání . Potom klepněte na Odstranit.

Vytvoření nové verze ciferníku

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník. 
 2. Přitlačte na displej, přejeďte úplně doprava a klepněte na tlačítko přidání ikona Plus.
 3. Teď otáčejte korunkou Digital Crown a klepnutím vyberte ciferník. Tím místo současného ciferníku nastavíte ten, který jste právě vytvořili. 
 4. Jestli chcete ciferník upravit, znova přitlačte na displej a klepněte na Upravit.

Smazání ciferníku Apple Watch

 1. Přejděte na aktuální ciferník a přitlačte na displej.
 2. Přejetím doleva nebo doprava přejděte na ciferník, který chcete odebrat. 
 3. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Odstranit.

Budete-li chtít, můžete si tento ciferník kdykoli znovu vytvořit.

 

Změna času, který se zobrazuje na Apple Watch

 1. Otevřete na hodinkách aplikaci Nastavení a klepněte na Hodiny.
 2. Klepněte na +0 min.  
 3. Otáčením korunky Digital Crown zvolte, jak moc dopředu chcete čas přetočit. 
 4. Klepněte na Zrušit nebo Nastavit.

Přetočení se vztahuje jen na čas zobrazovaný na ciferníku. Budíky, oznámení, světový čas a všechny další časy se budou nadále řídit správným časem. 

 

Skrytí panelu Právě hraje na Apple Watch

Při poslechu hudby se automaticky otevře panel Právě hraje. Tohle nastavení můžete změnit:

 1. Otevřete na hodinkách aplikaci Nastavení. 
 2. Klepněte na Obecné > Probudit obrazovku. 
 3. Vypněte možnost Automaticky spouštět zvukové aplikace. 
Datum zveřejnění: