Změna ciferníku Apple Watch

Vyberte si jiný vzhled ciferníku, změňte jeho barvu anebo si na něj přidejte komplikace. Dokonce si můžete i přetočit čas dopředu. 

přepínání mezi ciferníky

Přepnutí ciferníku Apple Watch

 1. Na ciferníku přejeďte doleva nebo doprava od okraje k okraji.
 2. Zastavte na ciferníku, který chcete použít. 

Některé ciferníky nejsou dostupné ve všech zemích nebo oblastech.

Úprava ciferníku Apple Watch

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník.
 2. Přitlačte na displej.
 3. Přejetím doleva nebo doprava vyberte ciferník a klepněte na Upravit. 
 4. Přejetím doleva nebo doprava vyberte požadovanou funkci a korunkou Digital Crown upravte její nastavení. Můžete tak například změnit barvu vteřinové ručičky nebo prvků na ciferníku. 
  Možnost Klid na ciferníku Dýchání.
 5. Chcete-li upravit komplikace, přejeďte úplně doleva. Klepnutím komplikaci vyberte a korunkou Digital Crown ji změňte. Můžete si taky přidat komplikace z jiných aplikací.
  Komplikace Datum na ciferníku Dýchání.
 6. Změny uložíte stisknutím korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím si tento ciferník nastavíte jako aktuální ciferník.

Ciferníky se dají změnit i z iPhonu. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Galerie ciferníků. 

 

Přidání dalších informací na ciferník

Na některé ciferníky můžete přidávat komplikace, což jsou informace z různých aplikací. Různé komplikace Apple Watch zobrazují stav baterie, datum a další informace. Navíc si můžete přidávat i komplikace z aplikací jiných výrobců. Pokud se chcete podívat, které aplikace nabízejí komplikace:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak na Komplikace.

Klepněte na Upravit a potom podle následujícího způsobu vyberte komplikace:

 • Komplikaci přidáte klepnutím na ikonu Přidat. Až si komplikaci přidáte v aplikaci Watch na iPhonu, budete si ji moct přidat i na hodinkách. Na ciferníku přitlačte prstem na displej a klepněte na Upravit. Potom klepněte na komplikaci a otočením korunky Digital Crown zvolte, které informace se mají zobrazovat.
 • Komplikaci odeberete klenutím na ikonu Smazat. Potom klepněte na Odstranit.

Nový ciferník na Apple Watch.

Vytvoření různých verzí stejného ciferníku

 1. Stisknutím korunky Digital Crown přejděte na ciferník. 
 2. Přitlačte na displej, přejeďte úplně doprava a klepněte na ikonu Plus.
 3. Teď otáčejte korunkou Digital Crown a klepnutím vyberte ciferník. Tím místo současného ciferníku nastavíte ten, který jste právě vytvořili. 
 4. Jestli chcete ciferník upravit, znova přitlačte na displej a klepněte na Upravit. 

I když je možné přidávat nové komplikace z aplikací jiných výrobců, nové ciferníky se instalovat nedají.

 

Odebrání ciferníku Siri.

Smazání ciferníku Apple Watch

 1. Přejděte na aktuální ciferník a přitlačte na displej.
 2. Přejetím doleva nebo doprava přejděte na ciferník, který chcete odebrat. 
 3. Přejeďte prstem nahoru a klepněte na Odstranit.

Budete-li chtít, můžete si tento ciferník kdykoli znovu vytvořit.

 

Nastavení času o 5 minut dopředu.

Změna času, který se zobrazuje na Apple Watch

 1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Čas.
 2. Klepněte na +0 min.  
 3. Otáčením korunky Digital Crown zvolte, jak moc dopředu chcete čas přetočit. 
 4. Klepněte na Zrušit nebo Nastavit.

Přetočení se vztahuje jen na čas zobrazovaný na ciferníku. Budíky, oznámení, světový čas a všechny další časy se budou nadále řídit správným časem. 

 

Skrytí panelu Právě hraje na Apple Watch

Při poslechu hudby se automaticky otevře panel Právě hraje. Tohle nastavení můžete změnit:

 1. Otevřete aplikaci Watch a klepněte na panel Moje hodinky. 
 2. Klepněte na Obecné > Probudit obrazovku. 
 3. Vypněte možnost Automaticky spouštět zvukové aplikace. 
Datum zveřejnění: