Šifrované zálohy v iTunes

Zálohy iPhonu, iPadu nebo iPodu touch v iTunes můžete chránit heslem a šifrováním. 

Když zašifrujete zálohy v iTunes

Funkce Šifrovat zálohy v iTunes zamkne a zašifruje vaše data. Zašifrované zálohy iTunes můžou na rozdíl od nezašifrovaných záloh iTunes obsahovat tyto informace:

 • Vaše uložená hesla
 • Nastavení Wi-Fi
 • Historie webových stránek
 • Zdravotní data

iTunes zálohy standardně nešifrují. Když chcete zálohu v iTunes poprvé zašifrovat, musíte zapnout heslem chráněnou funkci Šifrovat zálohy. Od té chvíle budou iTunes zálohy daného zařízení šifrovat automaticky.

Pokud ztratíte nebo zapomenete heslo, neexistuje žádný způsob obnovení vašich informací nebo vypnutí funkce Šifrovat zálohy.

Můžete si taky vytvořit zálohu v iCloudu, která informace šifruje pokaždé a automaticky.

Šifrování záloh v iTunes

 1. Otevřete iTunes. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi.
 2. Připojte zařízení přibaleným USB kabelem k počítači. Když se v levém horním rohu okna iTunes objeví váš iPhone, iPad nebo iPod touch, vyberte ho. Přečtěte si, co dělat, když ikonu nevidíte.
  Ikona iPhonu v levém horním rohu okna iTunes.
 3. Na obrazovce Souhrn vyberte v části Zálohy možnost Šifrovat zálohy [zařízení].
  Obrazovka Souhrn v iTunes.
 4. Až se zobrazí výzva, vytvořte si heslo. Vytvořte takové, které si budete pamatovat, nebo si ho zapište a bezpečně uložte. Bez tohoto hesla totiž zálohy v iTunes nejdou žádným způsobem obnovit.

Po ověření hesla začnou iTunes se zálohováním a okamžitě přepíší a zašifrují vaše předchozí zálohy.

Po dokončení procesu zkontrolujte, jestli vytvoření šifrované zálohy proběhlo správně:

 1. Mac: Na řádku nabídek u horního okraje obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 2. Klikněte na kartu Zařízení. 
 3. Vpravo od názvu zařízení byste kromě data a času, kdy byla záloha v iTunes vytvořena, měli vidět i ikonu zámek.
  Předvolby zařízení obsahující zálohu zařízení s názvem John's iPhone.
 4. Kliknutím na OK zavřete Předvolby iTunes.

Jak zjistit, jestli už máte v iTunes nastavené šifrování záloh

Pokud jsou iTunes nastavené, aby šifrovaly vaše zálohy, bude po připojení zařízení k iTunes na panelu Souhrn zaškrtnutá volba Šifrovat zálohy.

Můžete se taky podívat, jestli je zašifrovaná nějaká konkrétní záloha v iTunes:

 1. Mac: Na řádku nabídek u horního okraje obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 2. Klikněte na kartu Zařízení.
 3. Hledejte ikonu zámek vedle zálohy. Pokud vidíte ikonu zámek, záloha je šifrovaná.
  Zálohy zařízení na panelu Zařízení mají ikonu zámku, pokud jsou šifrované.
 4. Kliknutím na OK zavřete Předvolby iTunes.

Co když zapomenete heslo k šifrované záloze

Šifrovanou zálohu nemůžete obnovit bez hesla. V iOS 11 a novějším si ale můžete obnovit heslo a potom vytvořit novou šifrovanou zálohu. Postupujte takto:

 1. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit.
 2. Klepněte na Obnovit všechna nastavení a zadejte kódový zámek iOS.
 3. Podle pokynů obnovte nastavení. Tato operace nebude mít vliv na uživatelská data a hesla, ale dojde při ní k obnovení nastaveného jasu displeje, uspořádání plochy a tapety. Taky se při ní odstraní heslo vaší šifrované zálohy.
 4. Znova připojte zařízení k iTunes a vytvořte novou šifrovanou zálohu.

Dříve zašifrované zálohy nebudete moct použít, ale svá aktuální data budete moct znova zazálohovat pomocí iTunes a nastavit přitom nové heslo zálohy.

Pokud máte zařízení s iOS 10 nebo starším, heslo nemůžete obnovit. V takovém případě zkuste následující:

Vypnutí šifrování záloh v iTunes

Šifrování záloh v iTunes vypnete zrušením výběru políčka Šifrovat zálohy a zadáním hesla. Když heslo zapomenete, máte dvě možnosti:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: