Šifrování záloh iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Zálohy iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na počítači můžete chránit heslem a šifrováním. 

Co když zašifrujete zálohu svého iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Funkce Šifrovat místní zálohy ve Finderu nebo iTunes zamkne a zašifruje vaše data. Zašifrované zálohy můžou na rozdíl od nezašifrovaných záloh obsahovat tyto informace:

 • Vaše uložená hesla
 • Nastavení Wi-Fi
 • Historie webových stránek
 • Zdravotní data
 • Historie hovorů

Zašifrované zálohy neobsahují údaje Face ID, Touch ID ani kód zařízení.

Zálohy se ve výchozím nastavení nešifrují. Když zálohu ve Finderu nebo v iTunes šifrujete poprvé, musíte zapnout heslem chráněné šifrování záloh. Od té chvíle už se budou zálohy zařízení šifrovat automaticky. Můžete si taky vytvořit zálohu v iCloudu, která informace šifruje pokaždé a automaticky.

Zašifrování záloh

 1. Na Macu s macOS Catalina 10.15 otevřete Finder. Na Macu s macOS Mojave 10.14 a starším nebo na PC otevřete iTunes.
 2. Připojte zařízení přibaleným USB kabelem k počítači. Potom zařízení najděte na počítači.
 3. Na panelu Obecné nebo na panelu Souhrn vyberte v části Zálohy volbu Šifrovat místní zálohy. 
 4. Až k tomu budete vyzváni, vytvořte si heslo. Vytvořte takové, které si budete pamatovat, nebo si ho zapište a bezpečně uložte. Bez hesla totiž zálohy nejdou žádným způsobem použít. Přečtěte si, co dělat, když zapomenete heslo.

Po ověření hesla se spustí zálohování a vaše předchozí záloha se okamžitě přepíše a zašifruje. Až proces doběhne do konce, zkontrolujte, jestli vytvoření šifrované zálohy proběhlo správně:

 1. Na Macu s macOS Catalina 10.15 otevřete Finder, klikněte na panel Obecné a potom na Správa záloh. Měl by se zobrazit seznam záloh. Na Macu s macOS Mojave 10.14 nebo starším, případně na PC v iTunes na řádku nabídek v horní části okna iTunes, vyberte Úpravy > Předvolby a klikněte na panel Zařízení.
 2. Vedle názvu zařízení byste kromě data a času, kdy byla záloha vytvořena, měli vidět i ikonu zámku ikona zámku.
 3. Kliknutím na OK zavřete okno zálohy.

Kontrola, jestli jsou zálohy zašifrované

Pokud máte ve Finderu nebo iTunes zapnuté šifrování záloh, připojte zařízení k Finderu nebo iTunes a podívejte se na panel Obecné nebo Souhrn. Volba Šifrovat místní zálohy bude zaškrtnutá.

Můžete se taky podívat, jestli je zašifrovaná konkrétní záloha:

 1. Na Macu s macOS Catalina 10.15 otevřete Finder, klikněte na panel Obecné a potom na Správa záloh. Měl by se zobrazit seznam záloh. Na Macu s macOS Mojave 10.14 nebo starším, případně na PC v iTunes na řádku nabídek v horní části okna iTunes, vyberte Úpravy > Předvolby a klikněte na panel Zařízení.
 2. Hledejte ikonu zámku ikona zámku vedle zálohy. Jestli se zámek ikona zámku zobrazuje, je záloha zašifrovaná.
 3. Kliknutím na OK zavřete okno zálohy.

Co když zapomenete heslo k šifrované záloze

Šifrovanou zálohu nemůžete obnovit bez hesla. V iOS 11 a novějším nebo v iPadOS si ale můžete obnovit heslo a potom vytvořit novou šifrovanou zálohu. Postupujte takhle:

 1. Na zařízení přejděte do Nastavení > Obecné > Obnovit.
 2. Klepněte na Obnovit všechna nastavení a zadejte kód zařízení.
 3. Podle pokynů obnovte nastavení. Tato operace nebude mít vliv na uživatelská data a hesla, ale dojde při ní k obnovení nastaveného jasu displeje, uspořádání plochy a tapety. Taky se při ní odstraní heslo vaší šifrované zálohy.
 4. Znova připojte zařízení k Finderu nebo k iTunes a podle postupu uvedeného nahoře vytvořte novou šifrovanou zálohu.

Předchozí zašifrované zálohy sice nebudete moct použít, ale můžete si pomocí Finderu nebo iTunes zazálohovat aktuální data a nastavit přitom nové heslo zálohy.

Pokud máte zařízení s iOS 10 nebo starším, heslo nemůžete obnovit. V takovém případě zkuste tento postup:

Vypnutí šifrování záloh

Šifrování záloh vypnete tak, že ve Finderu nebo iTunes zrušíte zaškrtnutí políčka Šifrovat místní zálohy a zadáte heslo. Jestli si heslo nepamatujete, máte dvě možnosti:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: