Používání režimu nočního stolku na Apple Watch

Když se Apple Watch nabíjejí, můžete je pořád používat jako hodiny nebo budík. 

Zapnutí režimu nočního stolku*

V režimu nočního stolku Apple Watch zobrazují kromě průběhu nabíjení i datum a čas. Když si nastavíte budík, zobrazí se na ciferníku taky. Zapnutí režimu nočního stolku:

 1. Připojte hodinky k nabíječce. Apple Watch se během nabíjení přepnou do režimu nočního stolku. 
 2. Displej zobrazíte tak, že na něj klepnete, stisknete korunku Digital Crown nebo boční tlačítko anebo do hodinek lehce šťouchněte. Stačit bude možná i šťouchnout do stolu nebo na něj klepnout – zkuste to.

Pokud budete chtít Apple Watch v režimu nočního stolku používat, podržte je ciferníkem vzhůru nebo je položte na rovný povrch a potom stiskněte boční tlačítko nebo korunku Digital Crown. 

Nastavení budíku

O nastavení budíku můžete požádat Siri. Řekněte třeba: „Set an alarm for 7 a.m“ („Nastav mi budík na 7 ráno“) nebo „Wake me up at 19:00“ („Vzbuď mě v 19:00“). 

Nebo si budík nastavte na iPhonu a přeneste ho do Apple Watch:

 1. Nastavte na iPhonu budík.
 2. Otevřete na iPhonu aplikaci Watch.
 3. Klepněte na Moje hodinky > Hodiny a zapněte volbu Přenášet upozornění z iPhonu.

Budík na Apple Watch je nezávislý na budících iPhonu. Po nastavení budíku se přesvědčte, že Apple Watch a iPhone nejsou v tichém režimu. Budík pro režim nočního stolku nastavíte nebo upravíte přímo na Apple Watch:

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Budíky.
 2. Klepněte na Přidat budík. Nebo klepněte na existující budík a potom na Změnit čas.
 3. Nastavte, jestli jde o čas ráno, nebo večer, a potom klepněte na hodinu nebo minutu. Otočením korunkou Digital Crown čas upravíte.
 4. Klepněte na Nastavit.

Až budík začne zvonit, Apple Watch vydají zvukový signál a text změní barvu na oranžovou. Budík vypnete stisknutím bočního tlačítka. Budík o 9 minut odložíte tak, že stisknete korunku Digital Crown.

Zapnutí nebo vypnutí režimu nočního stolku

 1. Na Apple Watch otevřete aplikaci Nastavení. 
 2. Klepněte na Obecné > Režim nočního stolku.
 3. Klepnutím Režim nočního stolku vypnete nebo zase zapnete.

 

* Režim nočního stolku se v USA nazývá Nightstand mode a ve Spojeném království Bedside mode.

Datum zveřejnění: