Použití funkčních kláves na Macu

Horní řadu kláves na klávesnici Apple můžete použít k ovládání určitých funkcí Macu nebo jako standardní funkční klávesy.

Ovládání funkcí Macu

Ve výchozím nastavení můžete pomocí horní řady kláves na klávesnici Apple ovládat nejrůznější funkce Macu. Například stisknutím kláves s ikonami reproduktoru změníte hlasitost.

Horní řada kláves na klávesnici Apple Magic Keyboard s funkčními klávesami

Pokud váš Mac nemá fyzické funkční klávesy, přečtěte si o používání funkčních kláves na MacBooku Pro s Touch Barem.

Použití standardních funkčních kláves

Standardní funkční klávesy fungují různě v závislosti na aktivní aplikaci a na klávesových zkratkách, které máte nastavené. Některé aplikace mají své vlastní předvolby klávesových zkratek, které můžete nastavit.

Chcete-li použít standardní funkční klávesu, podržte při jejím stisknutím klávesu Fn (Function). Například stisknutí kombinace Fn a F12 (ikona reproduktoru) provede akci odpovídající klávese F12, místo zvýšení hlasitosti zvuku. 

Pokud na klávesnici nemáte klávesu Fn, zkuste místo ní při stisknutí funkční klávesy podržet klávesu Ctrl.

Změna výchozího chování funkčních kláves

Pokud chcete, aby horní řada kláves fungovala jako standardní funkční klávesy i bez nutnosti podržet klávesu Fn, postupujte takto:

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
  2. Klikněte na Klávesnici.
  3. Vyberte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. 

Když volbu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“ nevidíte

Když volbu „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“ nevidíte, možná používáte klávesnici od jiného výrobce než Apple. Takové klávesnice mohou vyžadovat použití specifické utility ke změně nastavení. Další informace si vyžádejte u jejího výrobce.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: