Změna chování funkčních kláves na Macu

Horní řadu kláves na klávesnici Apple můžete používat buď jako standardní funkční klávesy, nebo pro ovládání vestavěných funkcí Macu.

Pokud má vaše klávesnice Apple na některých klávesách v horní řadě natištěné ikony, můžete takovými klávesami provádět speciální funkce znázorněné příslušnými ikonami. Můžete je používat také jako standardní funkční klávesy (F1 až F12). 

Akce prováděná standardní funkční klávesou závisí na používané aplikaci nebo na klávesových zkratkách uvedených na panelech Klávesnice a Myš v Předvolbách systému:

  • Ve výchozím nastavení se při stisknutí jedné z těchto kláves provede speciální funkce vyjádřená ikonou na klávese. Například stisknutím kláves s ikonami reproduktoru změníte hlasitost.
  • Pokud chcete některou z takových kláves použít jako standardní funkční klávesu, při stisknutí funkční klávesy podržte klávesu Fn (obvykle v levém spodním rohu klávesnice). Stisknutím kláves Fn-F10 (ikona reproduktoru) se místo zapnutí nebo vypnutí reproduktoru provede funkce přiřazená klávese F10.

Pokud byste raději chtěli, aby se horní řada kláves vždy chovala jako standardní funkční klávesy bez držení klávesy Fn:

  1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
  2. Klikněte na Klávesnici.
  3. Klikněte na kartu Klávesnice, pokud už není vybraná.
  4. Vyberte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“.

Je-li tato možnost zapnutá, klávesy v horní řadě fungují jako standardní funkční klávesy (F1–F12). Pokud chcete provést funkci vyobrazenou ikonou na klávese, při stisknutí takové klávesy podržte klávesu Fn.

Datum zveřejnění: