Použití funkčních kláves na Macu

Pomocí horní řady kláves na klávesnici Apple můžete ovládat vestavěné funkce Macu nebo je používat jako standardní funkční klávesy.

Použití kláves k ovládání funkcí

Ve výchozím nastavení můžete pomocí horní řady kláves na klávesnici Apple ovládat nejrůznější funkce Macu. Například stisknutím kláves s ikonami reproduktoru změníte hlasitost.

Ilustrovaný přehled funkčních kláves MacBooku Air

Pokud váš Mac má Touch Bar, přečtěte si další informace o používání funkčních kláves na MacBooku Pro s Touch Barem.


Použití kláves jako standardních funkčních kláves

Stiskněte a podržte klávesu Fn / klávesu s glóbem  se stisknutou funkční klávesou. Například stisknutí kombinace Fn a F12 (ikona reproduktoru) provede akci odpovídající klávese F12, místo zvýšení hlasitosti zvuku.1 Pokud na klávesnici nemáte klávesu Fn, zkuste místo ní při stisknutí funkční klávesy podržet klávesu Control.


Změna výchozího chování kláves

Pokud chcete změnit horní řadu kláves tak, aby fungovaly jako standardní funkční klávesy bez držení klávesy Fn, postupujte podle následujících kroků v závislosti na verzi macOS, kterou používáte:

macOS Ventura

  1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému.
  2. Na bočním panelu klikněte na Klávesnice.
  3. Klikněte na tlačítko Klávesové zkratky vpravo.
  4. Na bočním panelu klikněte na Funkční klávesy.
  5. Zapněte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“.2

Starší verze macOS

  1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému.
  2. Klikněte na Klávesnici.
  3. Vyberte možnost „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“.2

 

 


1. Standardní funkční klávesy fungují různě v závislosti na aktivní aplikaci a na klávesových zkratkách, které máte nastavené. Některé aplikace mají své vlastní nastavení klávesových zkratek, které si můžete přizpůsobit.

2. Pokud toto nastavení nevidíte, možná používáte klávesnici, kterou nevyrobila společnost Apple, a ke změně funkcí klávesnice budete potřebovat nástroj klávesnice třetí strany. Další informace si vyžádejte u jejího výrobce.

Datum zveřejnění: