Co je nového v iBooks Authoru

Přečtěte si o nejnovějších funkcích iBooks Authoru.

Co je nového v iBooks Authoru 2.4

 • Šablony ePub teď podporují widget Vyskakovací překryv.
 • Drobná vylepšení použitelnosti šablon ePub

Co je nového v iBooks Authoru 2.3

 • iBooks pro iPhone teď podporují knihy vytvořené v iBooks Authoru
 • Vytvářejte Multi-Touch knihy pomocí nových ePub šablon

Co je nového v iBooks Authoru 2.2

 • Přesunutí existujícího obsahu souborů ePub a InDesign do iBooks Authoru je jednodušší než dřív.
 • Vytvořte novou Multi-Touch knihu ze svého souboru ePub a text automaticky nateče do vybrané šablony.
 • Importujte soubor Adobe InDesignu a iBooks Author zachová nastavené rozvržení a styly.

Nové prázdné šablony, díky kterým si můžete design knihy přizpůsobit přesně podle sebe.

 • Nad vzhledem a ovládáním své knihy můžete mít od samého začátku úplnou kontrolu.

Víc možností pro hypertextové odkazy

 • Odkazy na konkrétní kapitolu, oddíl nebo stránku odkudkoli v knize.
 • Odkaz z obrázku.
 • Odkaz na konkrétní část knihy odkudkoli, i odjinud než z iBooks Authoru.
 • Další informace o odkazech v iBooks Authoru.

Nastavení widgetů na přehrávání přímo na stránce

 • Widgety médií, Keynote a HTML se teď dají přehrávat přímo na stránce vaší knihy.
 • Widgety jde taky nastavit na automatické přehrávání na stránce, když na ni čtenáři v knize přejdou.

Další šablony navržené společností Apple

 • iBooks Author teď obsahuje nové šablony Na šířku a Na výšku a šablony s uspořádáním Pouze na výšku.

Co je nového v iBooks Authoru 2.0

Vytvářejte krásné nové knihy ve formátu pouze na výšku

 • iBooks Author teď podporuje knihy ve formátu jenom na výšku s plnou kontrolou nad rozvržením.
 • Pomocí šablony Pouze na výšku můžete vytvářet knihy v pevné orientaci na výšku. V takových knihách se v iBooks Authoru nikdy nebude přetáčet orientace.
 • V knihách pevně orientovaných na výšku se nepoužívá formát tekoucího textu, který znáte z orientace na šířku. Jsou v nich ale k dispozici všechny navigační prvky, přehled obsahu a možnosti interakce, které se jindy zobrazují při orientaci na šířku.

Do knih můžete vložit vlastní písma, abyste měli plnou kontrolu nad vzhledem textu

 • Podpora písem TrueType (.ttf) a OpenType (.otf).
 • Soubory písem jsou při zápisu do publikovaných nebo exportovaných souborů iBooks skryté (chráněné).
 • Autor nebo vydavatel si musí zajistit příslušná oprávnění k použití písem (spolu s obdobnými právy k použití obrázků, textu a jiných médií).
 • Další informace o používání vlastních písem v iBooks Authoru.

Widgety Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv pro větší interaktivitu

 • V této verzi přibyly dva nové typy Multi-Touch widgetů: Posunovací boční panel a Vyskakovací překryv.
 • Posunovací boční panel poskytuje svisle posunovatelnou oblast, do které jde umístit text a obrázky větší než původně definovaná oblast. Uživatelé můžou tuto oblast posouvat a číst tak celý obsah uvnitř.
 • Widget Vyskakovací překryv obsahuje vlastní obrázek, kterým jde rozbalit posouvací oblast podobnou widgetu Posunovací boční panel. Vyskakovací překryv může taky obsahovat text a obrázky.

Podpora matematických výrazů

 • Autoři můžou do knih vkládat sofistikované matematické výrazy zapsané notací LaTeX a MathML.
 • Vzorce se elegantně vykreslují přímo v iBooks Authoru.
 • Neplatné výrazy LaTeX a MathML se označí.
 • Autoři můžou používat taky software MathType 6.7d (a novější) coby externí editor rovnic s podporou obousměrných úprav.
 • Další informace o používání LaTeXu a MathML v iBooks Authoru.

Automatická optimalizace médií pro iPad

 • iBooks Author teď podporuje všechny formáty médií, které podporuje QuickTime.
 • Mediální soubory se automaticky optimalizují, aby splňovaly požadavky na video a zvuk pro přehrávání na iPadu.
 • Optimalizace se spustí po přidání mediálního souboru nebo souboru Keynote obsahujícího mediální soubor.
 • Mediální soubory se optimalizují postupně, soubor po souboru. Když přidáte víc souborů najednou, zařadí se do fronty a jejich optimalizace probíhá postupně.  Během optimalizace můžete pokračovat v úpravě knihy.
 • Soubory se komprimují, aby se zmenšila velikost souboru bez snížení kvality.
 • Filmy se umístí do kontejnerů .m4v, audio soubory do kontejnerů .m4p.
 • Další informace o používání mediálních souborů v iBooks Authoru.

Vylepšená podpora vložených zvuků včetně vlastního obrázku pro přehrání

 • iBooks Author teď podporuje všechny zvukové formáty, které podporuje QuickTime.
 • Přehrávání zvukových souborů je možné ve třech různých modelech interakce:
  • iBooks Author nabídne lištu zrychleného přehrávání.
  • iBooks Author zobrazí tlačítko Přehrát/Pozastavit.
  • Autor může doplnit vlastní obrázek pro přehrání/pozastavení přehrávače. Vybrat jde jen jeden obrázek (pro pozastavení tedy nejde použít jiný obrázek než pro přehrání).

Vylepšený pracovní postup publikování

 • iBooks Author zjednodušuje celý proces publikování prostřednictvím série obrazovek, které slouží jako průvodce pro uživatele.
 • iBooks Author před exportem do formátu iTunes Producer zkontroluje, jestli kniha neobsahuje chyby.
 • Autorům je nabídnuta možnost automaticky vytvořit ukázkovou publikaci z vybrané kapitoly knihy.

Číslování verzí knihy

 • Když autoři publikují aktualizaci knihy, která už je dostupná v iBooks Storu, musí zadat nové číslo verze.
 • Číslo verze musí autoři zadat i při exportu knihy. 
 • Jestliže je kniha exportována jako ukázka, autoři naopak číslo verze zadat nesmějí.
 • O číslu verze:
  • iBooks Author zadává jako výchozí verzi číslo 1.0.
  • Číslo verze je v iBooks Storu zobrazeno spolu s knihou.
 • Pravidla pro formát čísla verze:
  • Používejte celá čísla oddělená tečkami, maximálně jsou povoleny dvě tečky, tři součásti a čtyři číslice na jednu součást. Například 1111.1111.1111
  • Počáteční nuly jsou ignorovány. 1.01 je tedy přečteno jako 1.1.
  • 1.10 je považováno za vyšší číslo verze než 1.9.
  • Písmena nejsou povolena.
 • Čtenáři, kteří provedou aktualizaci na novou verzi knihy, budou mít v nové verzi zachována všechna zvýraznění, poznámky a záložky.

Optimalizace pro Retina displej nového MacBooku Pro

 • iBooks Author plně využívá možnosti MacBooku Pro s Retina displejem a skvěle zobrazuje živou grafiku a ostrý text.

Další šablony navržené společností Apple

 • iBooks Author teď obsahuje nové šablony Na šířku a Na výšku a šablony s uspořádáním Pouze na výšku.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: