Vytváření a formát odkazů v iBooks Authoru

Přečtěte si, jak můžete vytvářet odkazy, jak přidávat odkazy na jiné části stejné knihy anebo jak odkazovat na další knihy.

Podle následujícího postupu můžete vytvářet odkazy, přidávat odkazy na jiné části stejné knihy anebo odkazovat na další knihy v iBooks.

Také je možné přidávat odkazy na obrázky nebo odkazovat na konkrétní kapitoly, oddíly a čísla stránek.

Vytvoření odkazu

 1. Vyberte text nebo obrázek, ze kterého chcete udělat odkaz.
 2. Pokud nemáte otevřený Inspektor odkazu, klikněte na řádku nabídek na Inspektor a potom klikněte na tlačítko Inspektor odkazu.
 3. V Inspektoru odkazu klikněte na Odkaz.
 4. Vyberte možnost „Zapnout jako odkaz“.
 5. Vyberte možnost Webová stránka a do pole s URL adresou zadejte odkaz.

Odkazování na jiné části stejné knihy pomocí HTML widgetu

Odkazy na stejnou knihu vytvářené v HTML widgetu používají standardizovaný formát: ibooks:///#typ odkazu(číslo obsahu).

 • ibooks:///#: Všechny odkazy v rámci stejné knihy začínají na ibooks://#
 • typ obsahu: Typ obsahu, na který odkazujete. Například „page“ (stránka), „chapter“ (kapitola) nebo „figure“ (ilustrace).
 • číslo obsahu: Číslo obsahu, na který odkazujete. Počítá se v rámci stejného typu.

Příklad:

 • Odkaz na stránku 10: ibooks://#page(10)
 • Odkaz na 5. kapitolu: ibooks://#chapter(5)
 • Odkaz na 2. oddíl v 5. kapitole: ibooks://#chapter(5.2)
 • Odkaz na ilustraci 2.2 (galerie): ibooks://#gallery(2.2)
 • Odkaz na ilustraci 1.3 (test): ibooks://#review(1.3)

Odkazování na jiné knihy v iBooks

Chcete-li vytvořit odkaz na jinou knihu v iBooks, potřebujete znát její zdrojové ID („assetID“). Zdrojové ID knihy zjistíte tak, že si v iTunes otevřete stránku s jejím náhledem a podíváte se na číslo uvedené v URL adrese. Například v adrese https://itunes.apple.com/cz/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13, je zdrojové ID 888107968. Odkaz na tuto knihu by tedy vypadal takto: ibooks://assetid/888107968.

Jestliže byla odkazovaná kniha vytvořena v iBooks Authoru, můžete odkázat na konkrétní umístění uvnitř pomocí formátu, který je popsán výše v části „Odkazování na jiné části stejné knihy pomocí HTML widgetu“. Jenom nezapomeňte do odkazu uvést zdrojové ID. Příklad:

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

Odkazování na konkrétní část knihy je podporováno jenom u knih, který byly vytvořeny v iBooks Authoru a nejsou ve formátu ePub. Takže když použijete zdrojové ID („assetID“) dokumentu ePub a zkusíte odkazovat na číslo stránky, ePub se sice otevře, ale už ne na správné stránce. Odkazy využívající zdrojové ID můžete vytvářet i v jiných aplikacích, například Mailu nebo iTunes U – v takovém případě se odkaz otevře v iBooks.

Datum zveřejnění: