Vytváření a formátování odkazů v iBooks Authoru

Přečtěte si, jak můžete vytvářet odkazy, jak přidávat odkazy na jiné části stejné knihy anebo jak odkazovat na další knihy.

Vytvoření odkazu

 1. Vyberte text nebo obrázek, ze kterého chcete udělat odkaz.
 2. Pokud nemáte otevřený Inspektor odkazu, klikněte v řádku nabídek na Inspektor a potom klikněte na tlačítko Inspektor odkazu.
 3. V Inspektoru odkazu klikněte na Odkaz.
 4. Vyberte možnost Použít jako odkaz.
 5. Vyberte možnost Webová stránka a do pole s URL adresou zadejte odkaz.

Také je možné přidávat odkazy na obrázky nebo odkazovat na konkrétní kapitoly, oddíly a čísla stránek.

 

Odkazování na jiné části stejné knihy pomocí HTML widgetu

Odkazy na stejnou knihu vytvářené v HTML widgetu používají standardizovaný formát: ibooks:///#typ odkazu(číslo obsahu).

 • ibooks:///#: Všechny odkazy v rámci stejné knihy začínají na ibooks://#
 • typ obsahu: Typ obsahu, na který odkazujete. Například „page“ (stránka), „chapter“ (kapitola) nebo „figure“ (ilustrace).
 • číslo obsahu: Číslo obsahu, na který odkazujete. Počítá se v rámci stejného typu.

Například:

 • Odkaz na stránku 10: ibooks://#page(10)
 • Odkaz na 5. kapitolu: ibooks://#chapter(5)
 • Odkaz na 2. oddíl v 5. kapitole: ibooks://#chapter(5.2)
 • Odkaz na ilustraci 2.2 (galerie): ibooks://#gallery(2.2)
 • Odkaz na ilustraci 1.3 (review): ibooks://#review(1.3)

Odkazování na jinou knihu v Apple Books

Chcete-li vytvořit odkaz na jinou knihu v Apple Books, potřebujete znát její zdrojové ID („asset ID“). Zdrojové ID knihy zjistíte tak, že si v iTunes otevřete stránku s jejím náhledem a podíváte se na číslo uvedené v URL adrese. Například v adrese https://itunes.apple.com/cz/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13, je zdrojové ID 888107968. Odkaz na tuto knihu by tedy vypadal takto: ibooks://assetid/888107968.

Jestliže byla odkazovaná kniha vytvořena v iBooks Authoru, můžete odkázat na konkrétní umístění uvnitř pomocí formátu, který je popsán výše v části „Odkazování na jiné části stejné knihy pomocí HTML widgetu“. Jenom nezapomeňte do odkazu uvést zdrojové ID. Například:

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

Odkazování na konkrétní část jiné knihy je podporováno jenom u knih, který byly vytvořeny v iBooks Authoru a nejsou ve formátu EPUB. Když použijete zdrojové ID („asset ID“) dokumentu EPUB a zkusíte odkazovat na číslo stránky, ePub se sice otevře, ale už ne na správné stránce. Odkazy využívající zdrojové ID můžete vytvářet i v jiných aplikacích, například Mailu nebo iTunes U – v takovém případě se odkaz otevře v Apple Books.

Datum zveřejnění: