Informace o obrazovkách zobrazovaných při spouštění Macu

Při spuštění Macu z macOS se zobrazují různé obrazovky a informují o průběhu spouštění včetně veškerých problémů, které mohou Macu bránit ve spuštění.

Spuštění Macu

V závislosti na modelu vašeho Macu, jeho firmwaru a verzi macOS a na vybraných možnostech spouštění se můžou spouštěcí obrazovky mírně lišit. Příklad:

  • Pozadí během spouštění může být modré, černé, nebo šedé. Může se taky zobrazovat obrázek plochy.
  • Ukazatel průběhu může mít podobu vodorovného sloupce, nebo otáčejícího se ukazatele Otáčející se kolo.
  • Pokud na Macu pomocí Boot Campu spustíte Windows, logo Apple ani ostatní obrazovky popisované v tomto článku se nezobrazí.

Zapnutí

Při prvním zapnutí Macu je obrazovka černá a ozve se zvuk spuštění počítače, pokud je Mac ze začátku roku 2016 nebo starší. 

Mac v tuto chvíli inicializuje BootROM a paměť RAM. Potom provede samočinný test při spuštění a test BootROM. Pokud v tuto chvíli uslyšíte nějaké další zvuky, znamená to možný hardwarový problém a spouštěcí sekvence se zastaví. Pokud jste do Macu přidávali paměť, zkontrolujte, jestli je správně nainstalovaná. 

Prázdná obrazovka

Po dokončení samočinného testu při spuštění vyšle Mac do vestavěných a připojených displejů signál videa. V tomto bodě spouštěcí sekvence může být obrazovka displeje černá nebo šedá a mělo by se zapnout její podsvícení.

Pokud se během chvíle na obrazovce neobjeví žádný obraz, zkuste zvýšit jas displeje. Pokud používáte externí displej, zkontrolujte, jestli je připojený a zapnutý.

Přihlášení se zapnutým FileVaultem

Máte-li zapnuté šifrování celého disku pomocí FileVaultu, budete vyzváni k odemčení spouštěcího disku zadáním svého uživatelského jména a hesla.

Logo Apple

Pokud se zobrazí logo Apple, znamená to, že počítač našel na spouštěcím disku spouštěcí soubor boot.efi. Ten Macu sděluje, kde se na spouštěcím disku nachází složka Systém.

Ukazatel průběhu

Jakmile Mac na spouštěcím disku najde složku Systém, zobrazí se na obrazovce ukazatel průběhu. Tímto vám Mac sděluje, že načítá soubory ze systémové složky macOS.

Přihlašovací okno

Pokud v Macu není zapnutý FileVault nebo pokud jste v Předvolbách systému vypnuli automatické přihlašování, uvidíte obrazovku s dostupnými uživatelskými účty. Přihlaste se výběrem svého uživatelského jména a zadáním hesla.

Plocha

Až se po spuštění Macu přihlásíte, uvidíte obrázek plochy a Dock.

Další obrazovky, které můžete vidět

Pokud jste si změnili možnosti spouštění nebo pokud při spouštění Macu dojde k problému, může se zobrazit jedna z následujících obrazovek.

Složka s otazníkem

Jestli se místo loga Apple zobrazuje složka s otazníkem, znamená to, že Mac nenašel místní ani síťový spouštěcí disk. To se může stát, když disk vybraný na panelu Startovací disk v Předvolbách systému není v tuto chvíli dostupný. Počkejte několik sekund, jestli Mac dokáže zadaný spouštěcí disk najít. 

Pokud i po několika sekundách pořád vidíte otazník, spusťte Mac pomocí Správce spouštění a potom v Předvolbách systému vyberte spouštěcí disk.

Pokud se otazník objeví po instalaci aktualizace softwaru, vyberte spouštěcí disk znovu pomocí Zotavení macOS.

Značka zákazu

Jestli místo loga Apple vidíte přeškrtnutý kruh, znamená to, že Mac nemohl pro spuštění najít platnou systémovou složku.

Pokud Mac používáte ve škole nebo v práci, možná se pokouší spustit špatnou verzi macOS. O další pomoc požádejte vaše IT oddělení.

Pokud se jedná o váš osobní Mac, zkuste macOS nainstalovat znovu pomocí Zotavení macOS.

Ikona zámku

Máte-li na Macu nastavené heslo firmwaru, může se vám při spouštění zobrazit ikona zámku. Znamená to, že se Mac pokoušíte spustit z jiného svazku, například z externího disku nebo ze Zotavení macOS. Ve spouštění pokračujte zadáním hesla k firmwaru.

Otáčející se zeměkoule

Jestli místo loga Apple vidíte otáčející se zeměkouli, znamená to, že se Mac místo připojeného nebo zabudovaného spouštěcího disku spouští ze síťového spouštěcího disku, jako je například NetBoot nebo Zotavení z internetu. Pokud jste Mac nechtěli spustit tímto způsobem, vypněte ho podržením tlačítka napájení. Potom ho dalším stiskem tlačítka napájení spusťte normálně. 

Pokud jste ve škole nebo v práci a Mac se pořád spouští s otáčející se zeměkoulí, vyžádejte si další informace od IT oddělení. V síti může být server, ze kterého se Mac pokouší spustit. Pokud se jedná o váš osobní Mac, zkuste ho spustit v režimu Zotavení macOS a zkontrolovat spouštěcí disk a macOS.

Ikona baterie

Pokud se na obrazovce místo loga Apple objeví ikona baterie, znamená to, že je baterie moc vybitá na to, aby šlo notebook Mac spustit. Připojte napájecí adaptér, baterii nabijte a zkuste Mac spustit znovu.

Kód PIN

Pokud jste svůj Mac zamkli pomocí služby Najít můj Mac, bude se při spouštění ukazovat obrazovka na čtyřmístný nebo šestimístný kód. Dokud nezadáte kód, který jste si předtím nastavili, Mac se nespustí.

Datum zveřejnění: