Podání žádosti o vrácení peněz za nákup v App Storu nebo iTunes Storu

U některých nedávných nákupů v App Storu a iTunes Storu může být možnost požádat o vrácení peněz, například když položka nefunguje podle očekávání nebo ji nejde používat.

U určitých nákupů v App Storu nebo iTunes Storu můžete do 90 dní od data nákupu požádat prostřednictvím historie nákupů o vrácení peněz. Na tento úkon se vztahují omezení podrobněji popsaná v podmínkách poskytování služeb Apple Media.

Nemůžete požadovat vracení peněz za opakované platby, ale můžete zrušit předplatné nebo přejít na nižší tarif úložiště na iCloudu.

Pokud chcete požádat o vrácení peněz, navštivte web reportaproblem.apple.com nebo použijte níže uvedený postup.

 

Zobrazení historie nákupů

Historii nákupů otevřete klepnutím nebo kliknutím na tento odkaz: Zobrazit historii nákupů.

Historii nákupů si můžete prohlédnout v Nastaveních na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo v iTunes na Macu nebo PC. Můžete taky v libovolném prohlížeči přejít na webreportaproblem.apple.com.

Přečtěte si další informace o prohlížení historie nákupů v App Storu nebo iTunes Storu.

iPhone X s obrazovkou Nastavení účtu v Nastaveních Je vybraná Historie nákupů.

Vyhledání objednávky v historii nákupů

Vyhledejte objednávku s položkou, u které chcete požádat o vrácení peněz, a postupujte podle pokynů pro vámi používané zařízení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Klepněte dole v objednávce na Celková fakturovaná suma a pak klepněte na konkrétní položku.

Na Macu nebo PC: Klikněte pod cenou položky na Více.

Na webu Nahlásit problém: Vyhledejte položku na panelu Nákupy.

 

iPhone X se vzorovou fakturou

Nahlášení problému

Na iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu nebo PC: Pod informacemi o položce klepněte nebo klikněte na Nahlásit problém. Otevře se okno prohlížeče s webem Nahlásit problém.

Na webu Nahlásit problém: Napravo od položky klepněte nebo klikněte na Nahlásit problém.

Pokud volbu Nahlásit problém nevidíte, pak u této položky možnost požádat o vrácení peněz není.

 

iPhone X s dalšími informacemi o nákupu a tlačítkem Nahlásit problém

Popsání problému

Vyberte charakter problému, problém popište a klepněte nebo klikněte na Odeslat.

Na základě vámi uvedených informací vám Apple může vrátit peníze přímo, může vás odkázat na vývojáře, požádat o další informace nebo podle oprávněnosti nároku na vrácení peněz žádost odmítnout.

Pokud se chcete dozvědět další informace o požadavcích na vracení peněz, kontaktujte podporu Apple.

iPhone X s otevřeným webem reportaproblem.apple.com v Safari

Když položku nejde najít

Podívejte se, co dělat, když položku v historii nákupů nemůžete najít. Přesvědčte se, že jste přihlášení stejným Apple ID, které jste použili k nákupu. Zkontrolujte taky, jestli se nejedná o nákup člena rodiny, který byl uhrazen přes váš způsob platby.

U některých položek a nákupů starších než 90 dní už nárok na vrácení peněz není. Další informace najdete ve smluvních podmínkách

Pokud obdržíte e-mail o úhradě naúčtované na váš účet, ale nepamatujete si, že byste ji autorizovali, přečtěte si, jak poznat pravé e-maily z App Storu nebo iTunes Storu.


Další informace


Dostupnost a funkce online obchodu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si, které služby jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Datum zveřejnění: