Když iTunes nemůžou kontaktovat server aktualizací softwaru pro iPhone, iPad nebo iPod

Přečtěte si, co dělat, když se pokoušíte obnovit nebo aktualizovat svůj iPhone, iPad nebo iPod a iTunes se nedokážou připojit k serveru aktualizací softwaru.

Pokud k obnovení nebo aktualizaci iPhonu, iPadu nebo iPodu používáte iTunes, může se vám někdy zobrazit chybová zpráva, že iTunes se nemůžou připojit k aktualizačnímu serveru, protože nejste připojení k internetu. Zároveň vám doporučí, abyste překontrolovali své připojení k internetu a zkusili to znovu. Problém vyřešíte následujícím postupem.

Aktualizujte nebo obnovte iOS zařízení bez použití iTunes

iTunes jsou k aktualizaci nebo obnově iOS zařízení zapotřebí, pokud jste zapomněli heslo a máte zablokované zařízení nebo pokud je zařízení v režimu obnovy.

V ostatních případech můžete zařízení aktualizovat nebo obnovit i bez iTunes:

 1. Odpojte iPhone, iPad nebo iPod touch od počítače. 
 2. Na zařízení zapněte Wi-Fi. Při stahování softwaru doporučujeme připojit se k síti, nikoli k osobnímu hotspotu.
 3. Aktualizujte si zařízení na obrazovce Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Pokud se tím problém nevyřeší, přejděte k dalšímu řešení.

Připojte se k internetu a iTunes Storu

Na počítači otevřete prohlížeč a vyzkoušejte, jestli načte nějakou stránku. Potom se zkuste připojit k iTunes Storu.

 • Pokud se k internetu nemůžete připojit, obraťte se na správce počítače nebo na svého poskytovatele připojení k internetu. Případně vyzkoušejte jiný počítač nebo síť.
 • Jestli se k internetu připojíte, ale potom se vám při připojování k iTunes Storu zobrazí chybová zpráva, podívejte se na řešení možných chyb iTunes Storu.
 • Když se můžete připojit k internetu, ale iTunes Store zobrazuje jen prázdnou bílou stránku, vyhledejte a odeberte software protokolu LSP (Layered Service Provider).

 Pokud vám ani tato řešení nepomohou problém opravit, upravte nebo obnovte soubor hosts.

Úprava nebo obnovení souboru hosts

Je možné, že přístup k aktualizačnímu serveru blokuje váš soubor hosts. Následujícím postupem ho můžete upravit nebo obnovit.

Na Macu

Pokud používáte pracovní počítač, domluvte se před úpravou souboru hosts se správcem počítače.

 1. Ve Finderu vyberte na řádku nabídek Aplikace > Utility > Terminál.
 2. V aplikaci Terminál zadejte následující příkaz a stisknutím Enteru otevřete soubor hosts:
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Až k tomu budete vyzváni, zadejte své heslo. Při psaní hesla se v okně Terminálu nebude nic zobrazovat.
 4. Pomocí šipek na klávesnici listujte souborem hosts. 
 5. Když najdete řádek obsahující apple.com, přidejte na jeho začátek křížek (#) a mezeru.
 6. Soubor hosts pak uložte stisknutím Ctrl-O.
 7. V dotazu na název souboru stiskněte Enter. 
 8. Okno zavřete stiskem Ctrl-X.

Pokud se tím problém nevyřeší, možná máte zastaralý nebo špatně nastavený bezpečnostní software. Zkuste vyřešit konflikty mezi iTunes a bezpečnostním softwarem.

Na PC s Windows

Na PC s Windows resetujte soubor hosts.

Pokud se tím problém nevyřeší, možná máte zastaralý nebo špatně nastavený bezpečnostní software. Zkuste vyřešit konflikty mezi iTunes a bezpečnostním softwarem.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: