Vyřešení konfliktů mezi iTunes a zabezpečovacím softwarem jiných výrobců

Pokud nemůžete otevřít iTunes, stahovat v nich obsah, synchronizovat zařízení nebo používat Domácí sdílení, možná za to může vás zabezpečovací software. 

Zabezpečovací software vyvinutý jinými společnostmi než Apple může iTunes bránit v připojení k serverům Apple nebo zařízením. Někdy se při synchronizaci, aktualizaci, zálohování nebo obnovení zařízení může zobrazit zpráva s číslem chyby.

Jestliže problém s iTunes způsobuje zabezpečovací software, můžou se projevovat tyto problémy:

  • iTunes nerozeznávají váš iPhone, iPad nebo iPod touch, případně ho nemůžou zálohovat, obnovit, aktualizovat, synchronizovat nebo aktivovat.
  • Zobrazují se chyby 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 nebo 9000–9999*.
  • Nemůžete se připojit k iTunes Storu, odkud si chcete koupit nebo stáhnout obsah.
  • iTunes se neotevřou.

*Zobrazí-li se chyba 9006, počítači se zřejmě nedaří připojit k serverům Apple nebo k vašemu iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Prověřte problémy v komunikaci mezi iTunes a aktualizačními servery Apple. Pokud se chybová zpráva zobrazuje i nadále, pokračujte ve čtení a zjistěte, jak prověřit připojení a zabezpečovací software.

Začínáme

Ještě než začnete měnit nastavení zabezpečovacího softwaru: 

  • Přesvědčte se, že máte na počítači správně nastavené datum, čas a časové pásmo. 
  • Přihlaste se k účtu správce, nikoli účtu hosta.
  • Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.
  • Aktualizujte OS X nebo Windows.
  • Aktualizujte svůj zabezpečovací software.

Pokud vaše zařízení není rozpoznáváno, přečtěte si, co dělat, když iTunes pro Mac nebo Windows nemůžou rozpoznat váš iPhone, iPad nebo iPod.

Jestli se tím problém nevyřešil, pokračujte na další část.

Vyzkoušejte připojení

Podívejte se do souboru hosts, zda náhodou nebrání iTunes v komunikaci se servery Apple.

Máte-li problémy s používáním AirPlay, Domácího sdílení, iTunes nebo aplikace Remote, vyzkoušejte spojení mezi počítači a zařízeními v domácnosti. Aby fungovaly správně, měly by být připojené ke stejné síti a podsíti.

Jestli se tím problém nevyřešil, pokračujte na další část.

Vyzkoušejte zabezpečovací software

Jestli jste už připojení vyzkoušeli a stále máte problémy, možná iTunes brání v připojení váš zabezpečovací software.

V některých případech může být nutné kvůli izolaci problému zabezpečovací software dočasně odebrat. Některé internetové zabezpečovací aplikace se neodinstalují úplně, takže si možná budete muset stáhnout a spustit speciální čisticí nástroj, který zabezpečovací software úplně odstraní.

Potřebujete-li s odinstalováním softwaru pomoci, obraťte se na jeho dodavatele. Také se u něj informujte, jak můžete povolit všechny portyslužby, které produkty Apple používají.

V jednu chvíli byste neměli mít nainstalovaný více než jeden typ zabezpečovacího softwaru. Máte-li nainstalovaný více než jeden typ zabezpečovacího softwaru, možná bude docházet i k dalším problémům s výkonem.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: