Připojení macOS, iOS a iTunes k hostitelským serverům a procesy iTunes běžící na pozadí

Software Apple, jako je macOS, iOS a iTunes, používá pro připojení k různým službám různé porty a servery. iTunes pro Windows také instaluje některé procesy, které běží na pozadí v době, kdy je software spuštěný.

Zkontrolujte, zda máte správně nastavený zabezpečovací software. Postup nastavení se liší podle softwaru. Konkrétní informace vám poskytne jeho vývojář.

Aplikace podepsané společností Apple přijímají příchozí připojení v OS X automaticky. Tento článek se netýká případů, kdy používáte pouze aplikační firewall vestavěný v macOS.

Připojení k serverům

Software macOS, iOS a iTunes používá následující servery:

Servery Apple Jiné servery
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
deimos3.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
gg*.apple.com *.amazonaws.com
gs.apple.com *.symcb.com
itunes.apple.com *.symcd.com
*.itunes.apple.com *.digicert.com
mesu.apple.com  
skl.apple.com  
*.mzstatic.com  
*.cdn-apple.com  
appldnld.apple.com  

Běžné porty

Software Apple, macOS, iOS a iTunes používá následující porty:

Porty TCP nebo UDP Využití
80 TCP WWW a služby, iCloud, QuickTime Installer, iTunes Store a Radio, AirPlay
443 TCP TLS weby a služby, iTunes Store, ověřování v iCloudu a služby DAV
1231 TCP/UDP Protokol NTP (Network Time Protocol)* sloužící se síťovým časovým serverem, synchronizace Apple TV se síťovým časovým serverem
554 TCP/UDP Streamování médií, AirPlay
1900 TCP Služba Bonjour
3689 TCP DAAP, sdílení hudby z iTunes, AirPlay
52231 TCP Služby iCloud DAV (Kontakty, Kalendáře a Záložky), Fotostream
5350 (UDP) UDP Služba Bonjour
5351 (UDP) UDP Služba Bonjour
5353 (UDP) UDP Bonjour, AirPlay a služby Domácího sdílení
8000-8999   Webové služby, streamy internetových rádií
42000-42999   Streamy internetových rádií

Další informace o TCP a UDP portech používaných softwarovými produkty Apple. Blokované porty jsou častými příčinami chyb s čísly 3000–3999.

Procesy iTunes pro Windows

iTunes pro Windows instalují některé procesy běžící na pozadí. Získejte více informací o tom, co který proces dělá.

Proces Co dělá
AppleMobileBackup.exe Zálohuje data z iPhonu nebo iPodu touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Naslouchá příkazům na podporu komunikace iTunes se zařízeními.
AppleMobileDeviceService.exe Umožňuje iTunes rozpoznat iPhone a iPod touch.
AppleMobileSync.exe Synchronizuje data v iPhonu nebo iPodu touch s počítačem.
distnoted.exe Umožňuje synchronizaci iTunes s iPhonem a iPodem touch.
iPodService.exe Umožňuje iTunes přistupovat k zařízením.
iTunesHelper.exe Naslouchá příkazům na podporu komunikace iTunes se zařízeními (například iPodem).
iTunesPhotoProcessor.exe Převádí fotografie a grafiku alb do formátů pro jednotlivá zařízení.
MDCrashReportTool.exe Stahuje ze zařízení výkazy protokolů a posílá je společnosti Apple (pokud to uživatel zvolí).
mDNSResponder.exe Umožňuje iTunes objevovat služby v místní síti (sdílení hudby, Apple TV, AirTunes). Nazývá se také Bonjour pro Windows.
SyncServer.exe Koordinuje synchronizační procesy.
qttask.exe Zobrazuje ikonu QuickTimu v oznamovací oblasti hlavního panelu Windows. Tento proces se zobrazuje v závislosti na vašem nastavení QuickTimu a na tom, jestli máte zapnuté zobrazování ikony QuickTimu v oznamovací oblasti.
Procesy závislé na konfiguraci synchronizace Co dělá
dotmacsyncclient.exe2 Synchronizuje zařízení s iCloudem.
com.google.ContactSync.exe2 Synchronizuje kontakty s Googlem.
com.apple.IE.client.exe Synchronizuje zařízení s Internet Explorerem.
com.apple.Outlook.client.exe Synchronizuje zařízení s Outlookem.
com.apple.Safari.client.exe Synchronizuje zařízení se Safari.
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchronizuje zařízení s Adresářem systému Windows / Windows Kontakty.
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchronizuje s Windows Mailem.
com.yahoo.go.sync.client.exe2 Synchronizuje s Yahoo.

V závislosti na nastavení se vám některé z těchto procesů nemusejí zobrazovat. Při vykonávání různých úloh jako synchronizace nebo diagnostiky můžou iTunes spouštět i jiné procesy na pozadí. Do těchto procesů na pozadí mohou být v budoucnu přidávány i další funkce.  Tyto procesy byste neměli zakázat ani v případě, že iTunes nejsou na počítači otevřené.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: