V iTunes se zobrazuje chyba 3194, chyba 17 nebo zpráva „Toto zařízení nesplňuje podmínky pro požadované sestavení“

Pokud iTunes nemůžou komunikovat se serverem aktualizací Apple, může se vám zobrazit jedna z těchto zpráv.

 • Chyba 17
 • Chyba 1639
 • Chyby 3000-3020
 • Chyba 3194
 • Chyby 3100-3999
 • Toto zařízení nesplňuje podmínky pro požadované sestavení.

Pokud se vám zobrazuje některá z těchto zpráv a potřebujete pomoc s aktualizací nebo obnovením svého iOS zařízení, nainstalujte si nejnovější verzi iTunes a zkuste aktualizaci nebo obnovení provést znova. Pokud aktualizaci nebo obnovení pořád nejde provést, použijte níže uvedený postup.

Filtrování adres TCP/IP, firewall nebo zabezpečovací software

Pokud máte v počítači nainstalované filtrování adres TCP/IP, firewall nebo zabezpečovací software, zkuste tento postup.

 1. Vypněte nebo dočasně odinstalujte zabezpečovací software.
 2. Přesvědčte se, že máte funkční internetové připojení. Zkuste navštívit stránku www.apple.com/cz nebo požádejte o další pomoc svého poskytovatele internetového připojení.
 3. Vyřaďte internetový router. Některé routery můžou blokovat přístup iTunes k serveru aktualizací softwaru. Pokud používáte router od jiné společnost než Apple, zkuste tento postup:
 • Odpojte se od svého kabelového nebo bezdrátového routeru a ethernetovým kabelem připojte počítač přímo k modemu.
 • Restartujte počítač a modem. Kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení a požádejte ho o pokyny k používání modemu.

Pokud vaše internetové připojení funguje, zkuste iOS zařízení znova aktualizovat nebo obnovit.

Obnovení nebo aktualizace z jiného počítače

Zkuste obnovení nebo aktualizaci provést na jiném počítači s jiným připojením k internetu. Můžete se tak přesvědčit, že s vaším počítačem nejsou žádné problémy, které by mohly bránit v komunikaci iTunes s aktualizačním serverem.

Chyby 1639, 3000-3020 a 3100-3999 (kromě chyby 3194) někdy způsobují nastavení sítě. Pokud máte počítač připojený ke spravované síti, obraťte se na jejího správce. Tyto chyby můžou způsobovat proxy servery, firewally a další opatření na zabezpečení sítě. Pokud je to třeba, najděte si pro obnovení zařízení jiné síťové připojení. Například pokud jste se o obnovení pokoušeli v práci, zkuste to doma nebo s počítačem a sítí kamaráda.

Zkontrolujte soubor hosts

Po aktualizaci iTunes na nejnovější verzi můžete zkontrolovat soubor hosts a zjistit, jestli se počítač může připojit k aktualizačnímu serveru.

Windows

Pokud používáte počítač s Windows použijte postup z článku na webu podpory Microsoftu. Obnovení souboru hosts ovlivní softwarové služby založené na přesměrováních, která v něm jsou definována. Pokud Windows používáte na firemním počítači, obraťte se na své IT oddělení, abyste měli jistotu, že vám po resetování souboru hosts budou správně fungovat podnikové aplikace.

Mac

Pokud používáte Mac, postupujte následovně:

1. Ve Finderu zvolte Aplikace > Utility.

2. Otevřete Terminál.

3. Zadejte tento příkaz a stiskněte Enter:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Zadejte heslo, kterým se k počítači přihlašujete, a stiskněte Enter. Při zadávání hesla v okně Terminálu se nezobrazují žádné znaky. 

5. Terminál zobrazí soubor hosts. Pokud nevidíte okno podobné níže uvedenému příkladu, přesvědčte se, že jste přihlášeni účtem správce s neprázdným heslem.

6. Pomocí kláves se šipkami přejděte kurzorem na záznam obsahující řetězec „gs. apple.com“.

Pokud nevidíte žádný záznam obsahující gs.apple.com, soubor hosts s problémem nesouvisí. Zavřete Terminál a pokračujte částí „Filtrování adres TCP/IP, firewall nebo zabezpečovací software“ v tomto článku.

7. Na začátek záznamu s řetězcem gs.apple.com přidejte symbol # a mezeru (# ).

8. Stisknutím Ctrl-O soubor uložte.

9. Až se zobrazí výzva k zadání názvu souboru, stiskněte Enter.

10. Stisknutím Ctrl-X editor ukončete.

11. Restartujte Mac.

Až se počítač restartuje, zkuste své iOS zařízení aktualizovat nebo obnovit ještě jednou.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: