Vyhledání chyby iTunes podle kódu

Při používání iTunes můžete narazit na výstražné zprávy s určitým kódem chyby. Pokud potřebujete další pomoc, můžete si kód chyby vyhledat.

Tohle je seznam nejběžnějších kódů chyb. Vyberte kód chyby a dozvíte se, jak postupovat. Pokud vidíte výstražnou zprávu, ve které je kód chyby se záporným číslem, vyhledejte číslo bez znaménka minus. 

Jestli jste v seznamu svůj kód chyby nenašli, zkuste tento základní postup pro řešení chyb v iTunes. Potom vyhledejte další pomoc.

Pokud svůj kód chyby nevidíte a pokoušíte se obnovit nebo aktualizovat iPhone, iPad nebo iPod touch, zkuste tento postup.

Další nápověda

Datum zveřejnění: