Používání aplikace Zdraví na iPhonu nebo iPodu touch

Aplikace Zdraví shromažďuje vaše zdravotní data z iPhonu, Apple Watch a aplikací, které už používáte, takže můžete sledovat všechny své pokroky na jednom místě. 

Ikona aplikace Zdraví

Aplikace Zdraví zvýrazňuje čtyři kategorie: Aktivita, Spánek, Mindfulness a Výživa. Aplikace Zdraví automaticky počítá vaše kroky a ušlou nebo uběhnutou vzdálenost. A pokud máte i Apple Watch, ty budou automaticky zaznamenávat data o vaší aktivitě. Všechny informace, které o sobě zadáte nebo naměříte, máte plně pod kontrolou a při zamknutí iPhonu se zašifrují vaším kódem. 

Přidání osobních údajů

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní data. 
 2. Klepněte na ikonu profilu a zadejte své údaje. 
  osobní údaje Dereka Parkera.

Přidání dat z aplikací

Tady je postup, jak přidat aplikace a vybrat sledované kategorie: 

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdroje. 
 2. Posuňte se k aplikacím. Zobrazí se aplikace, které už máte a jsou kompatibilní se Zdravím. Pokud tu nějakou aplikaci nevidíte, nejspíš není kompatibilní. 
 3. Klepněte na aplikaci.
 4. Zapněte kategorie, které chcete sledovat.

Kompatibilní aplikace můžete také zobrazit přímo v aplikaci Zdraví: 

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdravotní data.
 2. Klepněte na kategorii, kterou chcete sledovat, například Mindfulness. 
  Doporučené aplikace pro mindfulness a 2 minuty záznamu Minut mindfulness.
 3. Posuňte se k doporučeným aplikacím.
 4. Stáhněte si některou z doporučených aplikací na sledování této kategorie.
 5. Až se aplikace stáhne, otevřete ji a nastavte.
 6. Otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na panel Zdroje a potom na aplikaci. Zapněte kategorie, které chcete sledovat.

Sami si určíte, co se má v aplikaci Zdraví zaznamenávat a které aplikace z ní můžou načítat informace. Všechny aplikace, které chtějí přístup k rozhraní HealthKit, musí mít stanovené zásady ochrany osobních údajů. Než nějaké aplikaci povolíte přístup ke zdravotním a tréninkovým informacím, podívejte se na její zásady ochrany osobních údajů.

Zobrazení dat z Apple Watch

Zdravotní data jsou automaticky přidána z vašich Apple Watch. Tady je postup, jak je zobrazit:

 • Pokud se chcete podívat na své cíle a údaje o pohybu, cvičení a stání, klepněte na panel Zdravotní data a potom na Aktivita.
 • Údaje o tepové frekvenci zobrazíte klepnutím na panel Zdravotní data a potom na Srdce. Přečtěte si více o přesnosti a omezeních snímače tepové frekvence.
 • Jestli se chcete podívat na data z aplikace Dýchání, klepněte na panel Zdravotní data a potom na Mindfulness. Víc o aplikaci Dýchání.

Pokud Zdraví nesleduje kroky nebo jiné informace z iPhonu nebo jiného zařízení, zkuste provést tyto kroky:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Zdroje.
 2. V části Zařízení klepněte na Apple Watch.
 3. Klepněte na Nastavení soukromí a zkontrolujte, jestli máte zapnutou volbu Sledování kondice.

Zobrazení denního pokroku

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Dnes. Jiný den zobrazíte klepnutím na jiný den v kalendáři.
  Souhrn zdravotních informací, včetně mindfulness, srdeční frekvence, kroků, analýzy spánku a dalších.
 2. Klepněte na některou ze statistik, třeba na Kroky. 
 3. Další informace zobrazíte klepnutím na graf.

Ukazatel si můžete přidat do oblíbených, aby se zobrazoval nahoře na obrazovce Dnes. Klepněte na panel Zdravotní data, potom na kategorii a nakonec na Přidat do oblíbených. 

Přidání dat z jiných zdrojů

Zálohování zdravotních informací

Data aplikace Zdraví se ukládají na iCloud a šifrují se jak při přenosu mezi vaším zařízením a iCloudem, tak i v samotném úložišti na iCloudu. Pokud nechcete data aplikace Zdraví ukládat na iCloud, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a vypněte Zdraví.

Pokud iCloud nepoužíváte, můžete si zdravotní data zálohovat do zašifrované zálohy iTunes

Janův iPhone v iTunes.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: