Používání funkce Switch Control při práci s Macem

Switch Control je asistenční technologie, která pomáhá s psaním textu, vybíráním z nabídek, pohybováním ukazatelem a dalšími funkcemi – všechno pomocí jednoho přepínače. Jako přepínač lze použít klávesu na klávesnici, tlačítko myši nebo trackpadu, joystick nebo nějaké adaptivní zařízení.

Switch Control postupně projíždí obrazovku, dokud nestisknete přepínač. Tímto jediným stisknutím můžete vybírat položky a provádět akce.

Zapnutí funkce Switch Control

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.
 2. V seznamu možností zpřístupnění zvolte Switch Control.
 3. Klikněte na kartu Obecné.
 4. Zvolte Zapnout Switch Control.

Po zapnutí funkce Switch Control se objeví okno hlavního panelu:

Hlavní panel

Procházení položek na hlavním panelu zahájíte stisknutím přepínače, například tlačítka myši nebo mezerníku na klávesnici. Druhým stisknutím přepínače vyberete právě označenou položku. 

Nastavení přepínačů

Pomocí předvoleb funkce Switch Control na panelu Zpřístupnění v Předvolbách systému si můžete nastavit přepínače, které při stisknutí vykonají nějakou akci. Můžete použít myš, klávesnici nebo speciální hardware připojený přes USB nebo Bluetooth. Stejně tak můžete měnit akce existujících přepínačů.

Po zapnutí funkce Switch Control se ve výchozím nastavení používá jako přepínač mezerník.

 • Přepínač přidáte kliknutím na tlačítko Přidat (+) a stisknutím adaptivního přepínače. Zadejte název a vyberte akci (například Zastavit hledání). Pokud chcete, aby přepínač spustil nějaký skript nebo otevřel nějakou aplikaci, klikněte na Vlastní a vyberte požadovaný skript nebo aplikaci.
 • Přepínač odstraníte tak, že ho vyberete v seznamu a kliknete na tlačítko Odstranit (–).
 • Pokud chcete změnit chování existujícího přepínače, vyberte přepínač v seznamu, klikněte na tlačítko Akce a změňte název nebo akci. Chcete-li pro danou akci použít jiný přepínač, klikněte na Změnit přiřazení.

Procházení (skenování) a vybírání položek

Procházení položek
Když stisknete přepínač Vybrat položku, začne Switch Control procházet (skenovat) daný panel, skupinu nebo prvek uživatelského rozhraní. Postupně při skenování zvýrazňuje jednotlivé položky. Když nějakou položku vyberete, procházení se zastaví – samozřejmě pokud nemáte zapnutou možnost, že chcete ve skenování pokračovat i po výběru položky. Máte-li automatické skenování vypnuté, můžete ve skenování pokračovat stisknutím přepínače Přesunout na další položku. Switch Control opakuje skenování podle toho, co máte nastavené na panelu Navigace.

Výběr položky
Nejdřív položku zvýrazněte a potom stiskněte přepínač Vybrat položku. Pokud jste takto vybrali skupinu a pokud nemáte zapnuto, že má skenování pokračovat i po výběru položky, můžete stisknout přepínač a tím začít skenovat položky ve skupině, přičemž dalším stisknutím přepínače označenou položku vyberete.

Ze skupiny odejdete stisknutím přepínače ve chvíli, kdy bude označená skupina nebo když se ozve „Step out“ (Opustit).

Pokud potřebujete kurzorem kliknout na položku, která není součástí rozhraní dané aplikace, můžete ke skenování obrazovky a kliknutí na položku použít režim Ukazatel.

 1. Stisknutím spusťte vodorovné skenování.
 2. Jakmile hledáček rozsahu zvýrazní oblast, kam chcete kliknout, stiskněte přepínač znovu.
 3. Dalším stisknutím zpřesněte svou vodorovnou pozici. 
 4. Teď stiskněte přepínač znovu, čímž spustíte svislé skenování hledáčkem rozsahu.
 5. Dalším stisknutím zpřesněte svou svislou pozici. 
 6. Stiskněte přepínač naposledy, čímž kliknete na prvek na obrazovce, který se právě nachází pod modrým křížovým ukazatelem.

Používání panelů

Nastavení možností panelu
Když je v pravém horním rohu panelu zvýrazněná ikona Volby panelu tlačítko Akce, stiskněte přepínač Vybrat položku. Až bude zvýrazněná možnost, kterou chcete nastavit, stiskněte přepínač znovu. Můžete zmenšit nebo zvětšit velikost panelu a zvýšit nebo snížit jeho průhlednost.

Návrat na hlavní panel
Když je v pravém horním rohu panelu zvýrazněná ikona Domov, stiskněte přepínač Vybrat položku. Až bude v rozhraní zvýrazněný hlavní panel, stiskněte přepínač.

Použití hlavního panelu

Klávesy
Text do dokumentů nebo polí můžete psát tak, že budete skenovat klávesnici na panelu, otevřete si skupinu kláves a potom potřebnou klávesu vyberete. První skupina obsahuje návrhy slov na základě prvních napsaných kláves. Díky tomu můžete psát rychleji jednoduše tím, že vyberete navrhované slovo. Další klávesnice můžete najít na panelu Vlastní.

 

Ukazatel
Chcete-li přesunout ukazatel do nějaké oblasti obrazovky, vyberte Přesun. Vodorovný pruh se začne posouvat dolů po obrazovce. Když stisknete přepínač Vybrat položku, pruh se zastaví a začne přes něj přejíždět svislá modrá čára. Opětovným stiskem přepínače modrou čáru buď zastavíte, nebo ji před dalším stisknutím přepínače pro zastavení výrazně zpomalíte (to závisí na nastavení možnosti Přesnost klouzavého kurzoru na panelu Navigace). Když totéž uděláte vodorovně, uvidíte, jak se ukazatel přesune do průsečíku obou modrých čar.

 

Aplikace
Skenování položek a skupin v aktivním okně aktuální aplikace.

 

Dock
Okamžitě začne skenovat jen položky v Docku.

 

Nabídky
Skenování skupiny s nabídkami na řádku nabídek a poté skupiny s ikonami na řádku nabídek.

 

Systém
Ovládání hlasitosti nebo jasu displeje Macu a ovládání přehrávání médií.

 

Vlastní
Na panelu Zpřístupnění v Předvolbách systému můžete vytvářet vlastní panely. Zvolte Switch Control a pak klikněte na Otevřít editor panelů. Tady se zobrazují všechny vaše vlastní panely. 

 

Umístění
Tato možnost slouží ke změně umístění hlavního panelu funkce Switch Control na obrazovce.

Další informace

K dalšímu přizpůsobení funkce Switch Control můžete použít panel Navigace v části Switch Control v předvolbách Zpřístupnění. Více o použití funkcí Switch Control a o Editoru panelů Switch Control se dozvíte na webu Apple věnovanému zpřístupnění a z nápovědy, která je součástí systému vašeho Macu. Klikněte na tlačítko nápovědy  na panelu Zpřístupnění v Předvolbách systému nebo vyhledejte Switch Control v nabídce Nápověda na řádku nabídek Finderu.

Datum zveřejnění: