Získání telefonické podpory po vypršení bezplatné podpory

Všechna zařízení Apple se prodávají s 90denní bezplatnou podporou. Pokud na stránce kontroly záručního krytí zjistíte, že už se na vaše zařízení Apple nevztahuje bezplatná technická podpora po telefonu, máte několik možností.

Zařízení v záruce

Pokud je vaše zařízení kryté naší omezenou zárukou, můžete mít možnost koupit si program AppleCare+ nebo AppleCare Protection Plan s prodlouženým krytím.

Pokud nemáte nárok na nákup programu AppleCare, můžete si koupit jednotlivý incident podpory.

Některé produkty a možnosti nákupu nejsou k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Více informací o dostupných možnostech vám poskytne Podpora Apple. Omezená záruka Apple a výhody programu AppleCare jsou poskytovány navíc k právům vyplývajícím ze zákonů na ochranu spotřebitelů.

Zařízení mimo záruku

Pokud se na vaše zařízení nevztahuje naše omezená záruka ani program AppleCare+ nebo AppleCare Protection Plan, můžete si koupit jednotlivý incident podpory.

Datum zveřejnění: