Roaming ve Wi-Fi sítích v iOS podle standardů 802.11k, 802.11r a 802.11v

Přečtěte si, jak iOS pomocí standardů Wi-Fi sítí zlepšuje roaming klientských zařízení.

iOS podporuje optimalizovaný roaming klientů v podnikových Wi-Fi sítích. Standardy k, r a v pracovní skupiny 802.11 umožňují klientům plynuleji přecházet mezi jednotlivými přístupovými body v rámci stejné sítě.

802.11k

Standard 802.11k pomáhá systému iOS zrychlit vyhledávání přístupových bodů dostupných v okolí jako cíle roamingu tím, že vytváří optimalizovaný seznam kanálů. Když se síla signálu současného přístupového bodu sníží, zařízení vyhledá cílové přístupové body na tomto seznamu.

802.11r

Když iOS zařízení pomocí roamingu přejde z jednoho přístupového bodu na jiný v rámci stejné sítě, standard 802.11r pomocí funkce zvané Fast Basic Service Set Transition (FT) urychlí ověřování. FT funguje jak s předsdílenými klíči (PSK), tak s metodami ověřování 802.1X.

iOS 10 a novější má podporu standardu adaptivního 802.11r v bezdrátových sítích Cisco. Adaptivní 802.11r nabízí funkci FT, aniž by bylo potřeba zapnout 802.11r v nakonfigurované bezdrátové síti Cisco.

802.11v

iOS na některých zařízeních podporuje funkci standardu 802.11v pro správu přechodů mezi službami Basic Service Set (BSS). Správa přechodů mezi BSS umožňuje řídicí vrstvě sítě ovlivňovat roamingové chování klientů tím, že jim poskytne informace o vytíženosti okolních přístupových bodů. iOS se pak na základě těchto informací rozhoduje mezi možnými cíli roamingu.

Když se spojí schopnost rychlé identifikace nejlepšího přístupového bodu přes standard 802.11k a 802.11v s rychlejším ověřováním díky funkci FT, vede to k rychlejšímu fungování aplikací a vyššímu komfortu uživatelů iOS zařízení.

Další informace

Většina dodavatelů Wi-Fi hardwaru podporuje 802.11k, 802.11v a 802.11r (FT). Aby vaše síť mohla tyto funkce používat, budete je muset napřed zapnout a nakonfigurovat ve svém Wi-Fi směrovači. Postup nastavení může být různý – nahlédněte do manuálu k vašemu Wi-Fi směrovači.

Následující seznam uvádí, která iOS zařízení podporují 802.11k, 802.11r a 802.11v. K používání 802.11k a 802.11r budete potřebovat iOS 6 nebo novější. K používání 802.11v budete potřebovat iOS 7 nebo novější. K používání adaptivního 802.11r budete potřebovat iOS 10 nebo novější.

802.11k a r

 • iPhone 4s a novější
 • iPad Pro a novější
 • iPad Air a novější
 • iPad mini a novější
 • iPad (3. generace) a novější
 • iPod touch (5. generace) a novější

Adaptivní 802.11r

 • iPhone 6s a novější
 • iPad Pro a novější
 • iPad (5. generace)
 • iPad (6. generace)

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s a novější
 • iPad Pro a novější
 • iPad Air a novější
 • iPad mini 2 a novější
 • iPad (5. generace)
 • iPad (6. generace)
 • iPod touch (6. generace)

Všechna iOS zařízení podporují i funkci PMKID caching (Pairwise Master Key Identifier Caching) od iOS 5.1 výše. PMKID můžete používat s některým hardwarem Cisco ke zlepšení roamingu mezi přístupovými body. Tzv. Sticky Key Caching (SKC) je varianta metody PMKID caching. SKC není ekvivalentní ani kompatibilní s metodou OKC (Opportunistic Key Caching).

Aby fungovala podpora adaptivního 802.11r, síť Cisco musí používat kód ovladače verze 8.3 nebo novější.

Přečtěte si další informace o datovém roamingu v iOS 8 nebo novějším. Další informace o těchto standardech najdete na webu IEEE:

Přečtěte si, jak identifikovat jednotlivé modely iOS zařízení:

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: