Použití externích displejů s Macem

Přečtěte si, jak k Macu připojit další displej a nastavit, jak spolu displeje mají fungovat.

Další displej můžete k Macu připojit několika způsoby. Můžete na všech displejích zrcadlit stejný obraz nebo rozšířit pracovní plochu s různými aplikacemi a okny na všechny displeje. Když používáte externí displej s notebookem Mac, můžete použít i režim zavřeného displeje.

Kontrola požadavků

 • Zkontrolujte porty Macu a zjistěte, jestli nepotřebujete adaptér.
 • Zkontrolujte, kolik displejů váš Mac podporuje: zvolte nabídku Apple () > O tomto Macu > Podpora a klikněte na Specifikace. Na webové stránce, která se objeví, najdete počet displejů podporovaný vaším Macem v části Podpora videa.

Použití režimu rozšířené plochy

MacBook s externím displejem v režimu rozšířené plochy

Zvětšete si pracovní plochu pomocí režimu rozšířené plochy, který umožňuje zobrazit na každém displeji jiné celoobrazovkové aplikace a okna. Pak můžete použít Mission Control k uspořádání aplikací a oken na všech displejích. Pokud máte Dock dole na obrazovce, zobrazuje se na všech displejích, když přesunete ukazatel k dolnímu okraji obrazovky.

Zapnutí režimu rozšířené plochy

 1. Zkontrolujte, že externí displej je zapnutý a připojený k Macu.
 2. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Monitory.
 3. Vyberte panel Uspořádání.
 4. Ujistěte se, že není zaškrtnuté políčko Zrcadlit monitory.

Uspořádání displejů nebo výběr primárního displeje

Aby bylo možné plynule přesouvat aplikace a okna mezi displeji, uspořádejte je na tomto panelu tak, jak jsou rozmístěny ve skutečnosti. Můžete taky změnit primární displej, na kterém budou ikony a na kterém se budou aplikace otvírat nejdříve. Uděláte to takto:

 1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Monitory.
 2. Vyberte panel Uspořádání.
 3. Uspořádání displejů nebo výběr primárního displeje:
  • Displeje uspořádáte jednoduše tak, že je přetáhnete na požadované místo. Při přesouvání se kolem displeje zobrazí červený rámeček.
  • Chcete-li změnit primární displej, přetáhněte bílý proužek na jiný displej.

Panel Uspořádání v okně Monitory v Předvolbách systému

Použití zrcadlení videa

Funkce zrcadlení videa zobrazuje na všech připojených displejích stejnou obrazovku.

MacBook s externím displejem v režimu zrcadlení videa

Zapnutí zrcadlení videa

 1. Zkontrolujte, že externí displej je zapnutý a připojený k Macu.
 2. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a potom na panel Uspořádání.
 3. Zaškrtněte políčko Zrcadlit monitory.

Panel Uspořádání v okně Monitory v Předvolbách systému se zapnutou volbou Zrcadlit monitory

Používání AirPlay

Na Apple TV můžete zrcadlit celou obrazovku Macu. Nebo ji taky můžete použít jako samostatný monitor. AirPlay zapnete takto:

 1. Přesvědčte se, že je televizor zapnutý.
 2. V řádku nabídky zvolte nabídku AirPlay* a vyberte vaši Apple TV. Pokud se na televizní obrazovce objeví kód AirPlay, zadejte ho na Macu. 
 3. Zrcadlení obrazovky nebo použití televizoru jako samostatného displeje:
  • Pokud chcete obrazovku zrcadlit, zvolte nabídku AirPlay a pak Zrcadlit vestavěný monitor.
  • Pokud chcete televizor použít jako samostatný displej, zvolte nabídku AirPlay a pak Použít jako samostatný monitor.
 4. Až budete chtít AirPlay vypnout, zvolte nabídku AirPlay a pak Vypnout AirPlay.

* Pokud v řádku nabídky nabídku AirPlay nevidíte, zvolte nabídku Apple () > Monitory a zkontrolujte že je zaškrtnuté políčko „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou‑li k dispozici).“ 

Přečtěte si, jak z Macu přes AirPlay posílat video.

Datum zveřejnění: