Používání iPadu jako druhého monitoru pro Mac

Sidecar umožňuje používat iPad jako druhý monitor, který rozšiřuje nebo zrcadlí plochu Macu.

iPad vedle Macbooku se Sidecarem 

Příprava

 • Než budete pokračovat, ujistěte se, že Mac i iPad splňují systémové požadavky aplikace Sidecar a že jsou přihlášeny stejným Apple ID.
 • Sidecar můžete používat bezdrátově, ale pokud chcete mít iPad při používání pořád nabitý, připojte ho nabíjecím USB kabelem dodaným s iPadem přímo k Macu.

Pokud chcete Mac a iPad ovládat pomocí klávesnice, myši nebo trackpadu a na iPadu mít zobrazenou vlastní plochu a aplikace místo plochy a aplikací Macu, použijte místo toho funkci Společné ovládání.

 


Přesunutí okna Macu na iPad

Přejeďte kurzorem přes tlačítko celé obrazovky  okna na Macu, poté vyberte možnost přesunout toto okno na iPad. 
Dokument se zobrazenou nabídkou tlačítka celé obrazovky a vybranou možností Přesunout na iPad

Tento krok můžete opakovat pro další okna Macu nebo jednoduše přetáhněte další okna Macu do a z iPadu. Chcete-li přesunout okno zpět do Macu, můžete také přesunout kurzor na tlačítko celé obrazovky  a vybrat Přesunout okno zpět na Mac.

Pokud chcete, aby iPad zrcadlil obrazovku Macu místo rozšiřování plochy:

 • V macOS Monterey a novějším vyberte z nabídky Zrcadlení obrazovky  v řádku nabídek možnost zrcadlení.1
 • V macOS Big Sur vyberte z nabídky Monitor v Ovládacím centru nebo v řádku nabídek možnost zrcadlení.
 • V macOS Catalina vyberte z nabídky AirPlay ( nebo ) v řádku nabídek možnost zrcadlení.2


Boční panel sdružuje běžně používané ovládací prvky Macu na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje Command, Shift a další modifikační klávesy, abyste místo na klávesnici mohli základní příkazy volit prstem nebo Apple Pencilem.

iPad se Sidecarem

  

Ikona tlačítka Zobrazení řádku nabídek

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete řádek nabídek při zobrazení okna na celou obrazovku

Ikona tlačítka Zobrazení Docku

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete Dock počítače. 

Ikona tlačítka Command

Command. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Command. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu. 

Ikona tlačítka Alt

Alt. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Alt. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Ikona tlačítka Control

Control. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Ctrl. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Ikona tlačítka Shift

Shift. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Shift. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.
  

Ikona tlačítka Odvolat akci

Odvolání poslední akce. Některé aplikace podporují odvolání víc akcí po sobě.

Ikona tlačítka Klávesnice

Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce.

Ikona tlačítka Odpojit

Odpojení iPadu od Macu.

 


Používání gest k posouvání obrazovky a dalším akcím

Tato Multi-Touch gesta jsou obzvláště praktická, pokud používáte jako monitor iPad.

 • Posouvání obrazovky: přejíždějte dvěma prsty.
 • Kopírovat: sevřete tři prsty.
 • Vyjmout: sevřete tři prsty dvakrát za sebou.
 • Vložit: rozevřete tři prsty.
 • Odvolat akci: přejeďte doleva třemi prsty nebo poklepejte třemi prsty.
 • Opakovat akci: přejeďte doprava třemi prsty.


Používání Apple Pencilu

Když iPad rozšiřuje nebo zrcadlí monitor Macu, můžete k ukazování, klikání, vybírání položek a provádění úkonů jako kreslení, úpravy fotek a manipulace s objekty používat místo myši nebo trackpadu připojených k Macu Apple Pencil. Můžete ho používat i k psaní, skicování a anotování dokumentů a sledovat při tom prováděné změny v reálném čase na Macu.

Sidecar také podporuje poklepání, které můžete zapnout v nastavení. V aplikacích, které podporují poklepání, tato funkce umožňuje provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).


Používání Touch Baru

Mnoho aplikací na Macu má ovládací prvky Touch Bar, které ještě více usnadňují běžné činnosti. Sidecar umožňuje používat Touch Bar na obrazovce iPadu, i když Mac jako takový Touch Barem vybavený není. Ovládací prvky můžete používat klepnutím libovolným prstem nebo Apple Pencilem. Když se Touch Bar nezobrazí při používání aplikace, která nabízí ovládací prvky Touch Baru:

 • macOS Ventura a novější: Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Plocha a Dock, potom napravo sjeďte dolů a zapněte volbu „Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy“. 
 • Starší verze macOS: Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Mission Control a ujistěte se, že máte vybranou volbu „Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy“.


Použití klávesnice, myši nebo trackpadu

Během relace můžete psát na klávesnici připojené k Macu, nebo můžete použít klávesnici připojenou k iPadu, jako je například Smart Keyboard nebo Magic Keyboard pro iPad. Chcete-li ukázat, kliknout nebo vybírat pomocí myši nebo trackpadu, použijte myš nebo trackpad připojené k Macu nebo Apple Pencil na iPadu.


Používání aplikací pro iPad

Při používání iPadu jako monitoru se můžete přepnout do aplikace iPadu a pracovat s ní, jak jste normálně zvyklí. To relaci pozastaví do té doby, než se přepnete zpět do aplikace Sidecar, která se zobrazí na ploše iPadu jen během používání aplikace Sidecar.

Ikona aplikace Sidecar


Změna nastavení

Kde najdete nastavení Sidecaru:

 • macOS Ventura nebo novější: Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Monitory a poté klikněte na svůj iPad v horní části okna.
 • macOS Monterey: Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Monitory. Klikněte na Nastavení monitorů a poté v bočním panelu klikněte na váš iPad.
 • Starší verze macOS: Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a poté klikněte na Sidecar.

Tato nastavení jsou dostupná pouze v počítačích podporujících Sidecar:

 • Zobrazit boční panel: Tato volba zobrazí boční panel na levé nebo pravé straně obrazovky iPadu, nebo ho vypne.
 • Zobrazit Touch Bar: Tato volba zobrazí Touch Bar dole nebo nahoře na obrazovce iPadu, nebo ho vypne.
 • Zapnout poklepání na Apple Pencil: V aplikacích, které podporují dvojité klepnutí, tato volba umožní provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).


Systémové požadavky Sidecaru

Sidecar funguje s těmito zařízeními a operačními systémy.

macOS Catalina nebo novější

iPadOS 13 nebo novější

Další požadavky


Další informace

 


1. Pokud tuto nabídku nevidíte: V macOS Ventura nebo novějším zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému, na bočním panelu klikněte na Ovládací centrum a poté vpravo vyberte možnost z nabídky Zrcadlení obrazovky. Ve starších verzích macOS zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Dock a řádek nabídek a poté na bočním panelu klikněte na Zrcadlení obrazovky. Zaškrtněte políčko Zobrazit v řádku nabídek a poté v přilehlé rozevírací nabídce vyberte možnost Vždy. 

2. Pokud tuto nabídku nevidíte, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Monitory a vyberte „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek (jsou‑li k dispozici)“.

Datum zveřejnění: