Používání iPadu jako druhý monitor Macu pomocí Sidecaru

Sidecar umožňuje používat iPad jako druhý monitor, který rozšiřuje nebo zrcadlí plochu Macu.

iPad vedle Macbooku se Sidecarem

Rozšíření nebo zrcadlení plochy Macu pomocí Sidecaru

Ujistěte se, že Mac i iPad splňují systémové požadavky Sidecaru a pak použijte následující postup:

 1. Sidecar můžete používat bezdrátově, ale pokud chcete mít iPad při používání pořád nabitý, připojte ho nabíjecím USB kabelem dodaným s iPadem přímo k Macu.
 2. Klikněte na řádku nabídek Macu na ikonu AirPlay  a vyberte volbu připojení k iPadu. Nebo k připojení použijte předvolby Sidecaru.
 3. Na iPadu by se teď mělo zobrazovat rozšíření plochy Macu. Můžete na něj přesunout okna a používat ho jako jakýkoli jiný monitor.
 4. Pokud monitor Macu chcete zrcadlit, aby byl na obou obrazovkách stejný obsah, vraťte se do nabídky AirPlay, která má při používání Sidecaru podobu modrého obdélníku . Vyberte volbu zrcadlení monitoru, která představuje skvělý způsob, jak obrazovku Macu sdílet s ostatními.
 5. Když relaci Sidecaru chcete ukončit, vraťte se do nabídky AirPlay a vyberte volbu odpojení. Nebo klikněte na tlačítko Odpojit na bočním panelu iPadu.

Přečtěte si další informace o používání externích monitorů. Můžete například použít předvolby Monitorů a uspořádat monitory tak, aby iPad rozšiřoval plochu směrem doleva, doprava, nahoru nebo dolů.


Přesunutí okna na displej iPadu

Když umístíte ukazatel myši na tlačítko celoobrazovkového zobrazení nějakého okna, zobrazí se volby, kterými toto okno můžete přesunout na displej iPadu, respektive z displeje iPadu pryč. Je to rychlejší než okno přetahovat, a navíc se velikost okna dokonale přizpůsobí danému monitoru.

Nabídka, která se zobrazí po najetí ukazatelem na zelené tlačítko.


Boční panel sdružuje běžně používané ovládací prvky na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje Command, Shift a další modifikační klávesy, abyste místo na klávesnici mohli základní příkazy volit prstem nebo Apple Pencilem.

předvolbách Sidecaru můžete boční panel vypnout nebo ho přesunout na jiné místo.

iPad se Sidecarem
  

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete řádek nabídek při zobrazení okna na celou obrazovku

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete Dock počítače. 

Command. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Command. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu. 

Alt. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Alt. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Control. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Ctrl. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Shift. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Shift. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.
  

Odvolání poslední akce. Některé aplikace podporují odvolání víc akcí po sobě.

Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce.

Odpojení iPadu, ukončení relace Sidecaru.

 


Používání Touch Baru

Spousta aplikací na Macu má ovládací prvky na Touch Baru, které usnadňují provádění běžných akcí. Sidecar umožňuje používat Touch Bar na obrazovce iPadu, i když Mac jako takový Touch Barem vybavený není. Funguje přesně jako Touch Bar na Macu a jeho ovládací prvky můžete používat klepnutím libovolným prstem nebo Apple Pencilem. 

předvolbách Sidecaru můžete Touch Bar vypnout nebo ho přesunout na jiné místo.


Používání gest k posouvání obrazovky a dalším akcím

Multi-Touch gesta na iPadu jsou k dispozici i při používání Sidecaru. Zvlášť užitečná jsou tato gesta:

 • Posouvání obrazovky: přejíždějte dvěma prsty.
 • Kopírovat: sevřete tři prsty.
 • Vyjmout: sevřete tři prsty dvakrát za sebou.
 • Vložit: rozevřete tři prsty.
 • Odvolat akci: přejeďte doleva třemi prsty nebo poklepejte třemi prsty.
 • Opakovat akci: přejeďte doprava třemi prsty.


Používání Apple Pencilu

Když iPad rozšiřuje nebo zrcadlí monitor Macu, můžete místo myši nebo trackpadu k ukazování, klikání, vybírání položek a provádění úkonů jako kreslení, úpravy fotek a manipulace s objekty, používat Apple Pencil. Můžete ho používat i k psaní, skicování a anotování dokumentů a sledovat při tom prováděné změny v reálném čase na Macu.

Sidecar taky podporuje dvojité klepnutí, které můžete zapnout v předvolbách Sidecaru. V aplikacích, které podporují dvojité klepnutí, tato funkce umožňuje provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).


Používání aplikací pro iPad

Při používání Sidecaru se na iPadu můžete přepnout do libovolné aplikace a pracovat s ní, jak jste normálně zvyklí. Relace Sidecaru se tím pozastaví, dokud se nevrátíte zpátky do aplikace Sidecar nebo dokud Sidecar neodpojíte. Aplikace Sidecar se na ploše zobrazuje jenom při používání Sidecaru.


  


Používání předvoleb Sidecaru

Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Sidecar. Tyto předvolby jsou dostupné jenom v počítačích podporujících Sidecar.

Předvolby Sidecaru

 • Zobrazit boční panel: Tato volba zobrazí boční panel na levé nebo pravé straně obrazovky iPadu, nebo ho vypne.
 • Zobrazit Touch Bar: Tato volba zobrazí Touch Bar dole nebo nahoře na obrazovce iPadu, nebo ho vypne.
 • Zapnout poklepání na Apple Pencil: V aplikacích, které podporují dvojité klepnutí, tato volba umožní provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).
 • Připojit k: Zvolte iPad, ke kterému se chcete připojit, nebo kliknutím na Odpojit zastavte používání Sidecaru.


Systémové požadavky Sidecaru

Sidecar vyžaduje kompatibilní Mac s macOS Catalina a kompatibilní iPad s iPadOS 13:

Mac s macOS Catalina

 • MacBook Pro z roku 2016 nebo novější
 • MacBook z roku 2016 nebo novější
 • MacBook Air z roku 2018 nebo novější
 • iMac z roku 2017 nebo novější a iMac (Retina 5K, 27palcový, konec roku 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini z roku 2018 nebo novější
 • Mac Pro z roku 2019
    

iPad s iPadOS 13

Další požadavky


Datum zveřejnění: