Používání iPadu jako druhý monitor Macu pomocí Sidecaru

Sidecar umožňuje používat iPad jako druhý monitor, který rozšiřuje nebo zrcadlí plochu Macu.

iPad vedle Macbooku se Sidecarem

Rozšíření nebo zrcadlení plochy Macu pomocí Sidecaru

Zkontrolujte, že váš Mac nebo iPad splňují požadavky pro Sidecar. Sidecar můžete používat bezdrátově, ale pokud chcete mít iPad při používání pořád nabitý, připojte ho nabíjecím USB kabelem dodaným s iPadem přímo k Macu.

Spuštění relace Sidecar

 • Pokud máte macOS Big Sur, klikněte na nabídku Zobrazit v Ovládacím centru nebo na řádku nabídek a pak vyberte svůj iPad.
  Možnosti zobrazení v Ovládacím centru v macOS Big Sur s kurzorem umístěným nad volbou Připojit k: iPad
 • Pokud máte macOS Catalina, klikněte na ikonu AirPlay  na řádku nabídek a pak vyberte svůj iPad. (Pokud nevidíte ikonu AirPlay, zvolte v nabídce Apple  > Předvolby systému, klikněte na Monitory a zapněte volbu „Zobrazit volby zrcadlení v řádku nabídek, jsou-li k dispozici“.)
 • Nebo stačí přesunout okno do iPadu, jak je uvedeno v další části.
 • Anebo se připojte pomocí nabídky v předvolbách Sidecaru.

Přepnutí na zrcadlení obrazovky

 • Ve výchozím nastavení iPad zobrazuje rozšíření plochy Macu. Můžete na něj přesunout okna a používat ho jako jakýkoli jiný monitor.
 • Pokud monitor Macu chcete zrcadlit, aby byl na obou obrazovkách stejný obsah, vraťte se do nabídky Zobrazení nebo do nabídky AirPlay, která má při používání Sidecaru podobu modré ikony iPadu . Zvolte volbu zrcadlení monitoru.

Ukončení relace Sidecar

 • Pokud máte macOS Big Sur, vraťte se do nabídky Zobrazení v Ovládacím centru nebo na řádku nabídek a znovu vyberte iPad, abyste se od něj odpojili.
 • Pokud máte macOS Catalina, vraťte se do nabídky AirPlay a zvolte volbu odpojení. 
 • Nebo použijte tlačítko Odpojit  na bočním panelu na iPadu nebo v předvolbách Sidecaru na Macu.

Přečtěte si další informace o používání externích monitorů. Můžete například použít předvolby Monitorů a uspořádat monitory tak, aby iPad rozšiřoval plochu směrem doleva, doprava, nahoru nebo dolů.


Přesunutí okna na displej iPadu

Když umístíte ukazatel myši na tlačítko celoobrazovkového zobrazení  nějakého okna, zobrazí se volby, kterými toto okno můžete přesunout na displej iPadu, respektive z displeje iPadu pryč. Je to rychlejší než okno přetahovat a navíc se velikost okna dokonale přizpůsobí danému monitoru.

PDF s tlačítkem celoobrazovkového zobrazení s volbami vysouvací nabídky na iPadu


Boční panel sdružuje běžně používané ovládací prvky na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje Command, Shift a další modifikační klávesy, abyste místo na klávesnici mohli základní příkazy volit prstem nebo Apple Pencilem.

předvolbách Sidecaru můžete boční panel vypnout nebo ho přesunout na jiné místo.

iPad se Sidecarem
  

Ikona tlačítka Zobrazení řádku nabídek

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete řádek nabídek při zobrazení okna na celou obrazovku

Ikona tlačítka Zobrazení Docku

Klepnutím na tuto ikonu na iPadu zobrazíte nebo skryjete Dock počítače. 

Ikona tlačítka Command

Command. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Command. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu. 

Ikona tlačítka Alt

Alt. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Alt. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Ikona tlačítka Control

Control. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Ctrl. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.

Ikona tlačítka Shift

Shift. Podržení této ikony simuluje stisk klávesy Shift. Poklepáním klávesu zamknete ve stisknutém stavu.
  

Ikona tlačítka Odvolat akci

Odvolání poslední akce. Některé aplikace podporují odvolání víc akcí po sobě.

Ikona tlačítka Klávesnice

Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce.

Ikona tlačítka Odpojit

Odpojení iPadu, ukončení relace Sidecaru.

 


Používání Touch Baru

Spousta aplikací na Macu má ovládací prvky na Touch Baru, které usnadňují provádění běžných akcí. Sidecar umožňuje používat Touch Bar na obrazovce iPadu, i když Mac jako takový Touch Barem vybavený není. Ovládací prvky můžete používat klepnutím libovolným prstem nebo Apple Pencilem. 

předvolbách Sidecaru můžete Touch Bar vypnout nebo ho přesunout na jiné místo.

Pokud se Touch Bar nezobrazí při používání aplikace, která ovládací prvky na Touch Baru podporuje, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na Mission Control a zkontrolujte, že je zapnutá volba „Monitorům jsou přiřazeny samostatné plochy“.


Používání gest k posouvání obrazovky a dalším akcím

Multi-Touch gesta na iPadu jsou k dispozici i při používání Sidecaru. Zvlášť užitečná jsou tato gesta:

 • Posouvání obrazovky: přejíždějte dvěma prsty.
 • Kopírovat: sevřete tři prsty.
 • Vyjmout: sevřete tři prsty dvakrát za sebou.
 • Vložit: rozevřete tři prsty.
 • Odvolat akci: přejeďte doleva třemi prsty nebo poklepejte třemi prsty.
 • Opakovat akci: přejeďte doprava třemi prsty.


Používání Apple Pencilu

Když iPad rozšiřuje nebo zrcadlí monitor Macu, můžete k ukazování, klikání, vybírání položek a provádění úkonů jako kreslení, úpravy fotek a manipulace s objekty používat místo myši nebo trackpadu připojených k Macu Apple Pencil. Můžete ho používat i k psaní, skicování a anotování dokumentů a sledovat při tom prováděné změny v reálném čase na Macu.

Sidecar taky podporuje dvojité klepnutí, které můžete zapnout v předvolbách Sidecaru. V aplikacích, které podporují dvojité klepnutí, tato funkce umožňuje provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).

 


Použití klávesnice, myši nebo trackpadu

Během relace Sidecar můžete psát pomocí klávesnice připojené k Macu nebo iPadu, včetně Smart Keyboardu nebo Magic Keyboardu pro iPad.

Chcete-li ukázat, kliknout nebo vybírat pomocí myši nebo trackpadu, použijte myš nebo trackpad připojené k Macu nebo Apple Pencil na iPadu.


Používání aplikací pro iPad

Při používání Sidecaru se na iPadu můžete přepnout do libovolné aplikace a pracovat s ní, jak jste normálně zvyklí. Relace Sidecaru se tím pozastaví, dokud se nevrátíte zpátky do aplikace Sidecar nebo dokud Sidecar neodpojíte. Aplikace Sidecar se na ploše zobrazuje jenom při používání Sidecaru.


  


Používání předvoleb Sidecaru

Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Sidecar. Tyto předvolby jsou dostupné jenom v počítačích podporujících Sidecar.

Možnosti Sidecaru v okně Předvolby systému

 • Zobrazit boční panel: Tato volba zobrazí boční panel na levé nebo pravé straně obrazovky iPadu, nebo ho vypne.
 • Zobrazit Touch Bar: Tato volba zobrazí Touch Bar dole nebo nahoře na obrazovce iPadu, nebo ho vypne.
 • Zapnout poklepání na Apple Pencil: V aplikacích, které podporují dvojité klepnutí, tato volba umožní provádět vlastní akce vyvolané poklepáním na bok Apple Pencilu (2. generace).
 • Připojit k: Zvolte iPad, ke kterému se chcete připojit, nebo kliknutím na Odpojit zastavte používání Sidecaru.


Systémové požadavky Sidecaru

Sidecar vyžaduje kompatibilní Mac s macOS Catalina nebo novějším a kompatibilní iPad s iPadOS 13 nebo novějším.

Další požadavky


Další informace

Datum zveřejnění: