Když je externí displej tmavý nebo má nízké rozlišení

Pokud váš Mac funguje, ale připojený externí displej má prázdnou nebo černou obrazovku (žádný obraz) nebo nelze použít nejvyšší rozlišení či obnovovací frekvenci, vyzkoušejte tato řešení.

Zkontrolujte kabely a připojení

Ujistěte se, že napájecí kabel externího displeje a videokabel jsou na obou koncích pevně a správně připojeny. Další informace o připojení displeje k Macu

Externí displej bude tmavý nebo bude používat nižší rozlišení nebo obnovovací frekvenci, pokud videokabel nebo jakýkoli adaptér, který s ním případně používáte, nepodporuje rozlišení a obnovovací frekvenci displeje. Pokud používáte adaptér USB-C nebo Thunderbolt, musí být kompatibilní s režimem DisplayPort Alt Mode, portem Thunderbolt 3 nebo portem Thunderbolt 4.

Pokud je displej připojen k notebooku Mac se zavřeným víkem, ujistěte se, že je Mac připojen k napájení a používáte externí klávesnici a myš.

 


Zjistěte, co váš Mac podporuje

Externí displej bude tmavý, pokud bude překročen maximální počet externích displejů, které lze k Macu současně připojit. Tento limit závisí na modelu Macu.

Externí displej bude tmavý nebo bude používat nižší rozlišení či obnovovací frekvenci, pokud jej nakonfigurujete na vyšší rozlišení nebo obnovovací frekvenci. Tento limit se liší podle modelu Mac, displeje, videokabelu a adaptéru použitého s displejem a rozlišení a obnovovací frekvence ostatních připojených displejů. Přečtěte si, co dělat, když po změně rozlišení nebo obnovovací frekvence obrazovka ztmavne.

Chcete-li zjistit, kolik externích displejů váš Mac podporuje a při jakých rozlišeních a obnovovacích frekvencích, podívejte se na specifikace vašeho modelu Macu:

 


Detekujte displej

Pokud Mac nedokáže váš externí displej detekovat, externí displej bude tmavý. Pomocí jednoho nebo více z těchto kroků zkuste znovu detekovat displej.

  • Odpojte displej od Macu a poté jej znovu připojte. Možná pomůže nejprve vypnout displej.
  • Uspěte Mac a poté jej probuďte. Na noteboocích Mac můžete na několik sekund zavřít víko a poté ho znovu otevřít.
  • Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) a klikněte na Monitory. Stisknutím a podržením klávesy Alt zobrazte tlačítko Rozpoznat monitory a poté na tlačítko klikněte.
  • Restartujte Mac. Pokud nemůžete Mac restartovat, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund. Poté jej znovu zapněte stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

 


Povolte připojení displeje

Při připojování displeje k notebooku Mac s čipem Apple vás může Mac požádat, abyste povolili připojení tohoto příslušenství (vašeho displeje). Pokud připojení nepovolíte, displej zůstane tmavý. Další informace o povolení připojení příslušenství k notebookům Mac.

 


Zkontrolujte jas displeje

Pokud je displej tmavý, ujistěte se, že nebyl snížen jas.

  • Pokud jsou klávesnice a externí displej vyrobeny společností Apple, můžete jas zvýšit pomocí klávesy pro zvýšení jasu  na klávesnici. Nebo zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému), poté klikněte na Monitory a zde si nastavte jas.
  • Pokud nejde o displej Apple, možná budete muset k úpravě jasu použít vestavěné ovládání a systém nabídek. Pokud to nemůžete udělat a displej je tmavý, možná není napájen nebo je vadný.

 


Aktualizujte software

Software může ovlivnit detekci displeje, kvalitu obrazu na displeji a rozlišení a obnovovací frekvence dostupné pro váš displej.

  • Nainstalujte nejnovější aktualizace macOS, které přináší také aktualizace firmwaru pro displeje od společnosti Apple.
  • Pokud nejde o displej Apple, ujistěte se, že je nainstalován nejnovější firmware od výrobce. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k displeji nebo na webu výrobce.

 


Pokud stále potřebujete pomoc

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: