Pomoc při problémech s videem na externích displejích připojených k Macu

Pokud je obraz na externím displeji připojeném k Macu prázdný nebo vypadá jinak, než jste čekali, vyzkoušejte tento postup.

Než začnete

Hodně problémů s displeji se dá vyřešit aktualizací softwaru v zařízeních Apple nebo výměnou kabelů a adaptérů. Pokud na obrazovce vidíte obraz, vyhledejte aktualizace softwaru prostřednictvím Mac App Storu:

 1. Připojte externí displej a videokabely nebo adaptéry Apple, které s ním používáte.
 2. V nabídce Apple vyberte App Store.
 3. V okně App Storu klikněte na tlačítko Aktualizace.
 4. Nainstalujte všechny uvedené aktualizace macOS nebo firmwaru.

Pokud používáte displej, rozbočovač, extender nebo adaptér jiné značky než Apple, ověřte si u výrobce, jestli nejsou dostupné nějaké aktualizace.

Pokud se snažíte připojit 4K displej nebo Ultra HD televizi k Macu, počítač musí splňovat požadavky na používání těchto externích displejů.

Pokud je software a firmware aktuální, nebo když na obrazovce nevidíte žádný obraz, zkuste použít níže uvedené kroky pro váš konkrétní problém.

Obraz na displeji je nepoužitelný nebo chybí úplně

Pokud na displeji nevidíte obraz, zkuste použít tyto kroky. Tyto kroky taky můžou pomoct, pokud se obraz na obrazovce střídavě rozsvěcuje a zhasíná (bliká), když se zobrazují vodorovné čáry (šum) nebo když je obraz zdeformovaný (roztrhaný nebo kostičkovaný). 

Tyto kroky pravděpodobně nepomůžou, pokud k problému dochází jenom v jedné aplikaci. Pokud se s podobnými problémy setkáváte jenom v jednom okně nebo jedné aplikaci, zjistěte u vývojáře aplikace dostupnost aktualizací nebo ho požádejte o pomoc.

Zkontrolujte připojení

Zkontrolujte připojení k Macu a externím displejům:

 • Pokud používáte notebook Apple, zkuste připojit jeho napájecí adaptér.
 • Přesvědčte se, jestli je pořádně zapojený napájecí kabel displeje a jestli je displej zapnutý.
 • Pokud používáte Mac Pro (konec roku 2013), přesvědčte se, jestli máte displeje připojené ke správným portům.
 • Pokud používáte rozbočovač videosignálu, přepínač videosignálu nebo KVM přepínač, zkuste místo toho videokabel displeje připojit přímo do Macu.
 • Odpojte videokabel od Macu a potom ho zapojte zpátky, aby se kontakty pořádně usadily.
 • Pokud používáte video adaptér, odpojte ho od Macu a znovu ho zapojte, aby se kontakty pořádně usadily.
 • Pokud k připojení displeje používáte víc video adaptérů (adaptéry jsou „zřetězeny“), zkuste displej připojit jenom jedním adaptérem (pokud je to možné). Některé video adaptéry nejdou propojit dohromady. Například adaptér mini DisplayPort/DVI nejde připojit k adaptéru DVI/HDMI.
 • Pokud jde displej připojit víc způsoby, zjistěte, jestli funguje nějaké jiné připojení. Pokud je to možné, ověřte, jestli funguje použití jiného displeje nebo adaptéru.
 • Zkuste použít jiný kabel, o kterém víte, že je plně funkční. Ověřte si u výrobce displeje, jestli používáte jím doporučený kabel.
 • Restartujte Mac s připojeným displejem.

Detekujte displej

Pokud používáte externí displej, Mac uspěte a probuďte, aby zkontroloval připojené displeje:

 1. Stiskem tlačítka napájení v počítači ho uspěte nebo zvolte nabídku Apple > Uspat.
 2. Chvíli počkejte a potom Mac probuďte stiskem nějaké klávesy na klávesnici, kliknutím myší nebo kliknutím na trackpadu.

Pokud používáte víc displejů a na jednom z displejů je vidět obraz, můžete taky ke kontrole připojených displejů použít panel předvoleb Monitory.

Upravte nastavení videa

Pokud se na displeji nezobrazuje žádný obraz, zkuste upravit jeho jas nebo kontrast. Pokud pořád nevidíte žádný obraz nebo pokud je obraz roztrhaný nebo kostičkovaný, zkuste v Předvolbách systému použít jiné rozlišení videa.

Nastavení jasu

 • Pokud používáte displej Apple, stiskněte na klávesnici Apple klávesu pro zvýšení jasu obrázek klávesy F2. Pokud chcete upravit jas sekundárního displeje, stiskněte Ctrl-F2.
 • Pokud používáte displej jiné značky než Apple, podívejte se do jeho dokumentace, jestli neobsahuje zabudované ovládací prvky pro nastavování jasu nebo kontrastu.

Změňte rozlišení displeje

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. Klikněte na ikonu Monitory.
 3. Klikněte na možnost Výchozí pro displej. Pokud je v seznamu víc rozlišení, zvolte požadované rozlišení a obnovovací frekvenci. Pokud se displej po změně rozlišení vypne, vraťte změnu stiskem klávesy Esc. 
  okno předvoleb displejů

Pokud nevidíte obraz a nemůžete proto změnit rozlišení displeje, restartujte Mac v bezpečném režimu, abyste rozlišení displeje obnovili na výchozí hodnoty.

Pokud se problém spuštěním v bezpečném režimu nevyřeší, resetujte paměť NVRAMřadič SMC. Tím obnovíte video porty Macu na výchozí hodnoty.

Zkontrolujte přítomnost softwaru jiných výrobců

Pokud displej funguje, jenom když je Mac spuštěný v bezpečném režimu, a máte nainstalovaný nějaký software týkající se displeje, zjistěte u vývojáře aplikace dostupnost aktualizací, nebo software zkuste dočasně odinstalovat.

Když je obraz rozostřený nebo neostrý

Pokud jsou obrázky nebo text na displeji kostičkované nebo rozostřené, zkontrolujte tyto věci.

Zkontrolujte rozlišení displeje

Zkontrolujte, jestli je rozlišení displeje v Předvolbách systému nastavené na výchozí hodnotu. Pokud používáte zvětšené zobrazení, obraz může být zvětšený, aby vyplnil displej. To může v některých aplikacích způsobit, že obraz bude rozmazaný.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. Klikněte na ikonu Monitory.
 3. Vyberte možnost Výchozí pro displej.
  okno předvoleb displejů

Pokud k připojení displeje nebo HD televize používáte HDMI kabel, a pokud je displej nastavený do režimu televize, můžete vidět rozdíl v kvalitě videa. Pokud chcete co nejlepší kvalitu videa, podívejte se, jestli displej nemá nastavení pro režim monitoru.

Displeje Retina

Pokud se vámi používaná aplikace na displeji Retina zobrazuje v nízkém rozlišení, podívejte se, jestli pro tuto aplikaci není dostupná aktualizace. Většina aktualizací byla aktualizována, aby dokázala využívat vyšší hustoty pixelů displejů Retina.

Obrázky s nižším rozlišením na některých webových stránkách se taky při zobrazování na displejích Retina můžou jevit rozostřené. Důvodem je to, že displeje Retina mají vyšší hustotu pixelů a ne všechny weby používají obrázky připravené pro Retinu.

Například níže uvedené obrázky se při prohlížení na displeji Retina liší, ale na displeji, který není Retina, vypadají stejně. Důvodem je, že obrázky připravené pro Retinu mají větší hustotu pixelů:

Standardní obrázek Obrázek připravený pro Retinu

Pokud vidíte problémy s kontrastem nebo barvami

Pokud je celý displej hodně tmavý nebo hodně světlý, můžete na panelu Monitory v Předvolbách systému nebo pomocí ovládacích prvků zabudovaných do displeje upravit jas a kontrast.

Upravte jas a kontrast

Pokud chcete upravit jas displeje Apple, stiskněte na klávesnici klávesu pro nastavení jasu obrázek klávesy F2 nebo klávesu F2. Pro jednotlivé připojené displeje taky můžete použít nastavení jasu v části Předvolby systému > Monitory.

Displeje jiné značky než Apple někdy mají nastavení jasu a barev zabudované přímo v sobě. Podívejte se do dokumentace ke svému displeji, jestli neobsahuje zabudované ovládací prvky.

Pokud k připojení displeje, projektoru nebo HD televize používáte HDMI kabel, a pokud je displej nastavený do režimu televize, můžete vidět rozdíl v kvalitě videa. Pokud chcete co nejlepší kvalitu videa, podívejte se, jestli v zařízení není nastavení pro režim monitoru.

Jednotlivé displeje taky můžete kalibrovat na kartě Barva v předvolbách Monitory a zajistit tak co nejlepší barvy a jas.

Pokud vidíte světlé nebo tmavé pixely

Pokud některé pixely na displeji vypadají hodně světlé nebo hodně tmavé, další pomoc najdete v těchto článcích: 

Připojování displejů přes Thunderbolt 3 (USB-C)

Pomocí adaptéru Apple Thunderbolt 3 (USB‑C) – Thunderbolt 2 připojíte modely Maců s porty Thunderbolt 3 (USB-C) ke starším zařízením, které používají Thunderbolt (10 Gb/s) nebo Thunderbolt 2 (20 Gb/s). Tohle je adaptér, který byste měli použít například k připojení MacBooku Pro k displeji Apple Thunderbolt nebo zařízením úložiště od jiných výrobců, která používají port Thunderbolt 2.

Tento adaptér nepodporuje připojení k displejům Mini DisplayPort, mezi které patří následující adaptéry a displeje od společnosti Apple: 

 • Adaptér Apple Mini DisplayPort / Dual-Link DVI
 • Adaptér Apple Mini DisplayPort / DVI
 • Adaptér Apple Mini DisplayPort / VGA
 • Apple LED Cinema Display

Pokud používáte adaptér Thunderbolt 3 (USB‑C) – Thunderbolt 2 k připojení ke kompatibilnímu displeji a na displeji se nezobrazuje obraz, zkuste adaptér odpojit a znovu zapojit.

Další nápověda

Pokud jste vyzkoušeli tyto kroky a váš displej pořád nefunguje, kontaktujte podporu Apple a požádejte o další pomoc. 

V případě problémů, které nespadají pod záruku ani program AppleCare Protection Plan (APP), může být diagnostika zpoplatněná.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: