Jak upravovat obrázky a anotovat soubory PDF pomocí Náhledu na Macu

Přečtěte si, jak anotovat a podepisovat soubory PDF, upravovat obrázky a dělat další věci.

Náhled pro Mac

 

Anotace souborů PDF

Do souborů PDF můžete přidávat texty a poznámky, můžete je podepisovat, zvýrazňovat v nich text a dělat další věci.

Přidání textu

 1. Ve většině souborů PDF můžete kliknout do textového pole a začít psát.
 2. Pokud nemůžete přidat text do stávajícího textového pole, můžete vytvořit textový rámeček. Vyberte Nástroje > Anotace > Text a začněte psát. Textový rámeček můžete přesunout kamkoli v dokumentu.
 3. Chcete-li pro text v textovém rámečku zobrazit možnosti písma, velikosti a barvy, zvolte Zobrazení > Zobrazit anotační nástroje a klikněte na Styl textu.

Zvýraznění textu

 1. Chcete-li vypnout nebo zapnout režim zvýrazňování, klikněte na tlačítko režimu zvýrazňování. V režimu zvýrazňování zůstává toto tlačítko vybrané.
 2. Chcete-li změnit barvu zvýraznění nebo přepnout na přeškrtnutí nebo podtržení, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka režimu zvýrazňování a vyberte požadovanou možnost.
 3. Dokud je režim zvýrazňování zapnutý, zvýrazníte každý text, který vyberete. 
 4. Chcete-li zvýraznění odstranit, klikněte na text s podrženou klávesou Control a zvolte Odstranit zvýraznění.

Přidání poznámek

 1. Zvolte Nástroje > Anotace > Poznámka.
 2. Poznámku otevřete kliknutím do jejího obdélníku, pak můžete začít psát.
 3. Zavřete ji kliknutím mimo její obdélník. Poznámku můžete přesunout kamkoli v dokumentu.
 4. Chcete-li zobrazit všechny poznámky a zvýraznění, zvolte Zobrazení > Zvýraznění a poznámky. 

Přidání podpisu

 1. Klikněte na tlačítko panelu nástrojů Anotace a pak na tlačítko Podpisy.
 2. Klikněte na Vytvořit podpis a pak zvolte jednu z možností:
  • Pokud máte trackpad, podepište se na něm prstem. Pokud máte Force Touch trackpad, můžete přitlačením na trackpad kreslenou čáru více ztmavit. Až napíšete své jméno, stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici.
  • Máte-li vestavěnou kameru, podepište se na papír a ten podržte před kamerou.
 3. Klikněte na Hotovo.
 4. Výběrem přidáte podpis do dokumentu. Můžete ho přesunout kamkoli v dokumentu a změnit jeho velikost.
  Ukázkový soubor PDF s přidanými anotacemi

Úpravy obrázků

 • Oříznutí: Přetažením vyberte oblast, na kterou chcete obrázek oříznout, a zvolte Nástroje > Oříznout.
 • Otočení: Zvolte Nástroje > Otočit doleva nebo Otočit doprava.
 • Úprava barev: Zvolte Nástroje > Upravit barvy a přetažením jezdců proveďte požadované změny.
 • Změna velikosti: Zvolte Nástroje > Upravit velikost, zadejte požadované rozměry a klikněte na OK.
 • Rychlý přístup k ovládacím prvkům: Klikněte na tlačítko panelu nástrojů Anotace.
  Úprava fotek v Náhledu

Sdílení a export

 • Soubor můžete sdílet tak, že vyberete Soubor > Sdílet a zvolíte požadovanou možnost.
 • Pokud chcete dokument nebo obrázek uložit do jiného formátu, zvolte Soubor > Exportovat, vyberte formát a klikněte na Uložit.

Datum zveřejnění: