Jak upravovat obrázky a anotovat soubory PDF pomocí Náhledu na Macu

Přečtěte si, jak anotovat a podepisovat soubory PDF, upravovat obrázky a dělat další věci.

Anotace souborů PDF

Pomocí panelu anotačních nástrojů v Náhledu můžete přidávat texty a poznámky, podepisovat dokumenty, zvýrazňovat texty a dělat další věci. Chcete-li zobrazit panel anotačních nástrojů, klikněte na tlačítko Zobrazit anotační nástroje  nahoře v okně nebo zvolte Zobrazení > Zobrazit anotační nástroje.

Přidání textu

Ve většině souborů PDF můžete jednoduše kliknout na textové pole a zadat do něj text.

Pokud do pole nemůžete přidat text, použijte místo toho textové pole:

 • Klikněte na tlačítko Text  na panelu anotačních nástrojů nebo zvolte Nástroje > Anotace > Text.
 • Chcete-li pro textové pole zobrazit volby typu, velikosti a barvy písma, klikněte na tlačítko Styl textu  na panelu anotačních nástrojů.
 • Textový rámeček můžete přesouvat přetažením.

Zvýraznění textu

Chcete-li zapnout nebo vypnout režim zvýrazňování, klikněte na tlačítko zvýrazňovače  na panelu nástrojů. Dokud je režim zvýrazňování zapnutý, zvýrazníte každý text, který vyberete. 

 • Chcete-li změnit barvu zvýraznění nebo přepnout na přeškrtnutí nebo podtržení, klikněte na šipku dolů vedle tlačítka zvýrazňovače  a vyberte požadovanou možnost.
 • Chcete-li zvýraznění odstranit, klikněte na text s podrženou klávesou Control a zvolte Odstranit zvýraznění.

Přidání poznámek

Chcete-li přidat poznámku, klikněte na tlačítko Poznámka  na panelu nástrojů pro anotace nebo zvolte Nástroje > Anotace > Poznámka.

 • Zavřete ji kliknutím mimo její obdélník. Poznámku můžete přesunout kamkoli v dokumentu.
 • Chcete-li poznámku otevřít, klikněte do ní.
 • Chcete-li zobrazit všechny poznámky a zvýraznění, zvolte Zobrazení > Zvýraznění a poznámky. 

Přidání podpisu

 1. Klikněte na tlačítko Podpis tlačítko Podpis na panelu anotačních nástrojů nebo zvolte Nástroje > Anotace > Podpis.
 2. Klikněte na Vytvořit podpis a poté vyberte, zda chcete k vytvoření podpisu použít trackpad, vestavěnou kameru nebo iOS zařízení:
 3. Klikněte na Hotovo.
 4. Výběrem přidáte podpis do dokumentu. Můžete ho přesunout kamkoli v dokumentu a změnit jeho velikost.

Úpravy obrázků

 • Oříznutí: Přetažením vyberte oblast, na kterou chcete obrázek oříznout, a zvolte Nástroje > Oříznout.
 • Otočení: Zvolte Nástroje > Otočit doleva nebo Otočit doprava.
 • Úprava barev: Zvolte Nástroje > Upravit barvy a přetažením jezdců proveďte požadované změny.
 • Změna velikosti: Zvolte Nástroje > Upravit velikost, zadejte požadované rozměry a klikněte na OK.
 • Rychlý přístup k ovládacím prvkům úprav: Klikněte na tlačítko Zobrazit anotační nástroje tlačítko panelu anotačních nástrojů nahoře v okně.

Sdílení a export

 • Chcete-li soubor sdílet, klikněte na tlačítko Sdílet  nebo zvolte Soubor > Sdílet. Pak vyberte požadovanou možnost.
 • Pokud chcete dokument nebo obrázek uložit do jiného formátu, zvolte Soubor > Exportovat, vyberte formát a klikněte na Uložit.

Datum zveřejnění: