Používání funkce Vyrovnat hlasitost v iTunes k zajištění konzistentní hlasitosti skladeb

Zapnutím funkce Vyrovnat hlasitost v iTunes zajistíte, že všechny vaše skladby budou hrát se stejnou hlasitostí.

Když je funkce Vyrovnání hlasitosti zapnutá, iTunes prohledá skladby ve vaší knihovně a shromáždí informace o jejich hlasitosti při přehrávání. Když do knihovny přidáte nové skladby, iTunes tyto informace shromažďuje na pozadí. Tyto údaje jsou uložené v ID3 tagu skladby s údaji o normalizaci nebo v hudební knihovně iTunes. Zvuková data v hudebních souborech se nikdy nemění. Když zakódujete nebo „zripujete“ nějakou skladbu z CD disku, iTunes uloží úroveň vyrovnání hlasitosti do ID3 tagů.

Když je Vyrovnání hlasitosti vypnuté, data Vyrovnání hlasitosti uložená pro jednotlivé skladby budou iTunes ignorovat, ale z hudební knihovny iTunes nebo z ID3 tagů nebudou odstraněna.

Zapnutí Vyrovnání hlasitosti

  1. Na počítači otevřete iTunes.
  2. Mac: Na řádku nabídek v horní části obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
    Windows: Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
  3. Klikněte na kartu Přehrávání.
  4. Zaškrtněte Vyrovnání hlasitosti.
  5. Klikněte na OK.

Vyrovnání hlasitosti funguje v souborech .mp3, .AAC, .wav a .aiff.

Zesílení hlasitosti přehrávání používá vestavěný limiter iTunes, aby se zabránilo přebuzení a zkreslení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: