Ověřování nebo opravování disků pomocí Diskové utility

Tento článek popisuje, jak můžete pomocí nástroje Disková utilita ověřovat nebo opravovat disky.

Disková utilita dokáže ověřit startovací disk (svazek), aniž by bylo nutné spouštět systém z jiného svazku. Této funkci se říká „ověření za chodu“. Pokud ale Disková utilita najde nějaký problém vyžadující opravu, budete už počítač muset spustit z instalačního DVD Mac OS X a opravy provést pomocí Diskové utility z DVD (startovací svazek totiž není možné opravit, když je z něj spuštěný systém).

Důležité věci, na které pamatovat

  • Ověření za chodu funguje jen na svazcích formátovaných jako Mac OS X rozšířený (žurnálovaný) (HFS+J). Pokusíte-li se ověřit svazek, který není žurnálovaný, Disková utilita zobrazí chybovou zprávu, že svazek nelze zmrazit, protože operace není podporována.
  • V průběhu ověřování za chodu se může stát, že se ukazatel postupu Diskové utility zastaví, otevřené aplikace budou reagovat pomalu nebo vůbec, zobrazí se kurzor čekání (vypadá jako točící se kolečko) anebo počítač zdánlivě přestane reagovat („zamrzne“).
  • Jakmile ověřování za chodu spustíte, už ho nemusí být možné zrušit – záleží na tom, jak daleko už mezitím pokročilo.
  • Pokusíte-li se ověřit nebo opravit svazek, který není startovací a dá se odpojit, můžou se vyskytnout problémy.
  • Případná upozornění „Nesprávná velikost souboru“ můžete ignorovat.

Při ověřování nebo opravování odpojitelných svazků se můžou vyskytnout problémy.

Při ověřování nebo opravování některých nestartovacích svazků, které nelze odpojit, se může stát, že Disková utilita přestane bez jakýchkoli chybových zpráv reagovat nebo na několik vteřin zmrazí počítač.

Pokusíte-li se ověřit svazek, který není startovací, a přesto ho Disková utilita z nějakého důvodu nedokáže odpojit (například protože jsou z něj otevřené soubory), ověřování se zdánlivě spustí, ale hned zase skončí, aniž by se zobrazila jakákoli chybová zpráva. Když se pak podíváte do Konzoly (/Aplikace/Utility/), uvidíte záznam podobný těmto:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Pokusíte-li se opravit disk, který nelze odpojit, opravování se zdánlivě spustí, ale hned zase skončí a Disková utilita zobrazí zprávu, že se oprava disku nezdařila, protože disk nelze odpojit.

Když se pak podíváte do Konzoly (/Aplikace/Utility/), uvidíte záznam podobný těmto:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

Ve vzácných případech může počítač na pár vteřin přestat reagovat.

Jestliže nedokážete zjistit, které soubory z opravovaného nebo ověřovaného disku jsou otevřené, restartujte počítač a znovu disk připojte, případně spusťte Mac OS X z instalačního DVD nebo CD a proveďte opravu z něj.

Případná upozornění na nesprávnou velikost souboru můžete ignorovat.

Někdy se zobrazují upozornění na nesprávnou velikost souboru „tempčíslo“ – to když se pokusíte ověřit nebo opravit svazek pomocí Diskové utility nebo nástroje fsck_hfs s volbou „-l“. Všechna taková upozornění o dočasných souborech „tempčíslo“ můžete ignorovat.

Může se vám například zobrazit toto:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

V takovém případě spusťte nástroj fsck v režimu jednoho uživatele, případně spusťte počítač z jiného svazku, a teprve potom se znovu pokuste o ověření či opravu.

Pokročilé: K tomuto problému dochází kvůli tomu, že před ověřováním za chodu se na disku neaktualizuje velikost otevřených souborů bez propojení. Soubory ale nezpůsobí žádný problém, protože jejich velikost v paměti je správná. Tyto soubory se smažou hned po zavření. Pokud se váš počítač nevypne normálně, smažou se tyto soubory při příštím spuštění.

Datum zveřejnění: