O Zotavení macOS na Macích s procesorem Intel

Utility, které jsou součástí funkce Zotavení macOS, vám pomůžou obnovit systém z Time Machine, znova nainstalovat macOS, získat pomoc online, opravit nebo smazat pevný disk a provést další činnosti.

Tento článek se vztahuje pouze na Macy s procesorem Intel.

Zotavení macOS je součástí zabudovaného systému zotavení vašeho Macu. Ze Zotavení macOS můžete počítač spustit a použít jeho utility k zotavení z určitých softwarových problémů nebo provádění dalších činností na Macu.

Jak spustit počítač do Zotavení macOS

Zapněte Mac a okamžitě přidržte stisknutou kombinaci kláves Command (⌘)-R. Jakmile se zobrazí logo Apple, rotující glóbus nebo jiná úvodní obrazovka, klávesy uvolněte. Potřebujete pomoc?

Možná budete vyzváni k zadání hesla, například hesla firmwaru nebo hesla uživatele, který má na Macu oprávnění správce. Pokračujte zadáním požadovaného hesla:

Místní okno s výzvou k zadání hesla pro zotavení systému macOS Big Sur

Spuštění je dokončeno, jakmile se zobrazí okno s utilitami:

okno s utilitami pro zotavení systému macOS Big Sur

Zotavení pomocí Time Machine: Obnovte své soubory ze zálohy Time Machine.

Přeinstalování systému macOS: Stáhněte si a znovu nainstalujte operační systém Mac.

Safari (nebo získání nápovědy online): Vyhledání pomoci pro váš Mac na webu pomocí Safari. Součástí jsou odkazy na web podpory společnosti Apple. Moduly plug-in a rozšíření prohlížeče jsou zakázány.

Disková utilita: Pomocí Diskové utility můžete opravit disk nebo smazat disk nebo jiné úložné zařízení.

Na řádku nabídek jsou k dispozici další utility: Utilita zabezpečeného spouštění (nebo Utilita Heslo firmwaru), a Terminál. 


Když chcete Zotavení macOS ukončit, vyberte v nabídce Apple  volbu Restartovat nebo Vypnout. Pokud chcete před ukončením vybrat jiný startovací disk, vyberte v nabídce Apple volbu Startovací disk.

 


Spuštění ze Zotavení macOS nefunguje

Pokud Mac nejde spustit z vestavěného systému Zotavení macOS, může se pokusit o spuštění ze Zotavení macOS přes internet. Když se to stane, místo loga Apple uvidíte při spouštění otáčející se zeměkouli: 

Obrazovka s otáčejícím se glóbusem

Chcete-li ručně spustit Zotavení přes internet, při spuštění stiskněte a přidržte některou z těchto kombinací kláves:

Pokud je spuštění pomocí Zotavení přes Internet neúspěšné, zobrazí se obrázek glóbusu s výstražným symbolem (vykřičník):

Otáčející se glóbus s vykřičníkem

Pokud vidíte symbol glóbusu a výstrahy, vyzkoušejte tato řešení:

  • Ujistěte se, že je Mac připojený k internetu. Pokud se během spouštění nezobrazí výzva k výběru sítě Wi-Fi, vyberte síť z nabídky Wi-Fi  (je-li k dispozici).
  • Stisknutím klávesy Command-R při spuštění zkuste použít vestavěný systém Zotavení namísto Zotavení přes internet.
  • Připojte se k internetu přes Ethernet místo přes Wi-Fi, anebo naopak.
  • Připojte se k internetu přes jinou Wi-Fi nebo Ethernetovou síť. Vaše konfigurace sítě možná neumožňuje přístup k internetu, který Zotavení macOS potřebuje.
  • Zkuste to znova později, problém může být jen dočasný.
  • Použijte jiný startovací disk nebo svazek, je-li k dispozici, nebo použijte startovací instalační disk a přeinstalujte macOS.

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

Datum zveřejnění: