O Zotavení macOS

Utility, které jsou součástí funkce Zotavení macOS, vám pomůžou obnovit systém z Time Machine, znova nainstalovat macOS, získat pomoc online, opravit nebo smazat pevný disk a provést další činnosti.

Zotavení macOS je součástí zabudovaného systému zotavení vašeho Macu. Ze Zotavení macOS můžete počítač spustit a použít jeho utility k zotavení z určitých softwarových problémů nebo provádění dalších činností na Macu.

Jak spustit počítač do Zotavení macOS

 1. Zapněte Mac a okamžitě stiskněte a podržte tyto dvě klávesy: Command (⌘) a R. Potřebujete pomoc?
 2. Jakmile se zobrazí logo Apple, točící se glóbus nebo jiná spouštěcí obrazovka, klávesy zase pusťte.
 3. Možná budete vyzváni k zadání hesla, například hesla firmwaru nebo hesla uživatele, který má na Macu oprávnění správce. Pokračujte zadáním požadovaného hesla.Okno pro zadání hesla
 4. Spuštění je dokončeno, jakmile se zobrazí okno s utilitami:
  Okno Utility macOS
 5. Po spuštění ze Zotavení macOS vyberte požadovanou utilitu a klikněte na Pokračovat:
 6. Když chcete Zotavení macOS ukončit, vyberte v nabídce Apple  volbu Restartovat nebo Vypnout. Pokud chcete před ukončením vybrat jiný startovací disk, vyberte v nabídce Apple volbu Startovací disk.

 


Spuštění ze Zotavení macOS nefunguje

Pokud Mac nejde spustit z vestavěného systému Zotavení macOS, může se pokusit o spuštění ze Zotavení macOS přes internet. Když se to stane, místo loga Apple uvidíte při spouštění otáčející se zeměkouli: 

Obrazovka s otáčející se zeměkoulí

Chcete-li ručně spustit Zotavení přes internet, při spuštění stiskněte a přidržte některou z těchto kombinací kláves:

Pokud je spuštění pomocí Zotavení přes Internet neúspěšné, zobrazí se obrázek zeměkoule se výstražným symbolem (vykřičník):

Otáčející se zeměkoule s vykřičníkem

V takovém případě zkuste tato řešení:

 • Ujistěte se, že je Mac připojený k internetu. Pokud se během spouštění nezobrazí výzva k výběru Wi-Fi, přesuňte ukazatel na horní část obrazovky a v nabídce Wi-Fi  vyberte síť, je-li nějaká k dispozici.
 • Stisknutím klávesy Command-R při spuštění zkuste použít vestavěný systém Zotavení namísto Zotavení přes internet.
 • Připojte se k internetu přes Ethernet místo přes Wi-Fi, anebo naopak.
 • Připojte se k internetu přes jinou Wi-Fi nebo Ethernetovou síť. Vaše konfigurace sítě možná neumožňuje přístup k internetu, který Zotavení macOS potřebuje.
 • Zkuste to znova později, problém může být jen dočasný.
 • Použijte jiný startovací disk nebo svazek, je-li k dispozici, nebo použijte startovací instalační disk a přeinstalujte macOS.

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

Datum zveřejnění: