O Zotavení macOS

Utility, které jsou součástí funkce Zotavení macOS, vám pomůžou obnovit systém z Time Machine, znova nainstalovat macOS, získat pomoc online, opravit nebo smazat pevný disk a provést další činnosti.

Zotavení macOS je součástí zabudovaného systému zotavení vašeho Macu. Ze Zotavení macOS můžete počítač spustit a použít jeho utility k zotavení z určitých softwarových problémů nebo provádění dalších činností na Macu.

Jak použít Zotavení macOS

Zapněte Mac a ihned stiskněte Command (⌘)-R nebo jednu z dalších kombinací kláves pro Zotavení macOS. Držte klávesy stisknuté, dokud neuvidíte logo Apple nebo otáčející se zeměkouli. Spuštění je dokončeno, jakmile se zobrazí okno s utilitami:

Okno Utility macOS

Po spuštění ze Zotavení macOS vyberte některou z těchto utilit a pokračujte kliknutím na Pokračovat:

Obnovit ze zálohy Time Machine: Obnovení Macu z jeho zálohy Time Machine.

Znovu nainstalovat macOS (nebo Znovu nainstalovat OS X): Stažení a nová instalace operačního systému Macu.

Utilita Znovu nainstalovat macOS může instalovat různé verze macOS podle kombinace kláves, kterou stisknete při spouštění počítače. Přečtěte si, jak přeinstalovat macOS.

Získat nápovědu online: Vyhledání pomoci pro váš Mac na webu pomocí Safari. Součástí jsou odkazy na web podpory společnosti Apple. Moduly plug-in a rozšíření prohlížeče jsou zakázány.

Disková utilita: Pomocí Diskové utility můžete opravit nebo smazat startovací nebo jiný pevný disk.

Na řádku nabídek jsou dostupné tyto další utility:

Pro ukončení Zotavení macOS vyberte v nabídce Apple () volbu Restartovat nebo Vypnout. Pokud chcete před ukončením vybrat jiný startovací disk, vyberte v nabídce Apple položku Startovací disk.

Když se vám spuštění ze Zotavení macOS nedaří

Novější Macy a některé starší Macy se automaticky pokoušejí spustit Zotavení macOS přes internet, když ho nemůžou spustit z vestavěného systému obnovení. Když se to stane, místo loga Apple uvidíte při spouštění otáčející se zeměkouli. Pokud chcete Zotavení macOS přes internet spustit ručně, podržte při spouštění stisknutou kombinaci kláves Alt-Command-R nebo Shift-Alt-Command-R. Přečtěte si víc o těchto kombinacích kláves.

Pokud se vám stále nedaří spustit počítač do Zotavení macOS Recovery, možná bude třeba přeinstalovat macOS po spuštění z jiného disku nebo svazku nebo ze startovacího instalačního disku.

Zotavení macOS přes internet, utilita Znovu nainstalovat macOS a utilita Nápověda online potřebují připojení k internetu. Pokud potřebujete připojení k síti Wi-Fi, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a poté vyberte síť z nabídky Wi-Fi  v řádku nabídky.

Datum zveřejnění: