O Zotavení macOS

Utility, které jsou součástí funkce Zotavení macOS vám pomůžou obnovit systém z Time Machine, znova nainstalovat macOS, získat nápovědu online, opravit nebo smazat pevný disk a provést další činnosti.

Zotavení macOS je součástí zabudovaného systému zotavení vašeho Macu. Ze Zotavení macOS můžete počítač spustit a použít jeho utility k zotavení z určitých softwarových problémů nebo provádění dalších činností na Macu.

Jak použít Zotavení macOS

Ihned po stisknutí tlačítka napájení na Macu nebo potom, co se Mac začne restartovat, podržte klávesy Command-R nebo některou jinou klávesovou zkratku macOS pro spuštění Zotavení. Držte klávesy stisknuté, dokud neuvidíte logo Apple nebo otáčející se zeměkouli. Spuštění je dokončeno, jakmile se zobrazí okno s utilitami:

Po spuštění ze Zotavení macOS vyberte některou z těchto utilit a pokračujte kliknutím na Pokračovat:

Obnovit ze zálohy Time Machine: Obnovení Macu z externího pevného disku nebo základny Time Capsule obsahující zálohu Time Machine vašeho Macu.

Znovu nainstalovat macOS (nebo Znovu nainstalovat OS X): Stažení a nová instalace operačního systému Macu.

Utilita Znovu nainstalovat macOS může instalovat různé verze macOS podle kombinace kláves, kterou stisknete při spouštění počítače. Podrobnosti jsou v článku Jak přeinstalovat macOS.

Získat nápovědu online: Vyhledání pomoci pro váš Mac na webu pomocí Safari. Součástí jsou odkazy na web podpory společnosti Apple. Moduly plug-in a rozšíření prohlížeče jsou zakázány.

Disková utilita: Pomocí Diskové utility můžete opravit nebo smazat startovací nebo jiný pevný disk.

Na řádku nabídek jsou dostupné tyto další utility:

Pro ukončení Zotavení macOS vyberte v nabídce Apple () volbu Restartovat nebo Vypnout. Pokud chcete před ukončením vybrat jiný startovací disk, vyberte v nabídce Apple položku Startovací disk.

Když se vám spuštění ze Zotavení macOS nedaří

Novější Macy a některé starší Macy se automaticky pokoušejí spustit Zotavení macOS přes internet, když ho nemůžou spustit z vestavěného systému obnovení. Když se to stane, místo loga Apple uvidíte při spouštění otáčející se zeměkouli. Pokud chcete Zotavení macOS přes internet spustit ručně, podržte při spouštění stisknutou klávesovou zkratku Alt-Command-R.

Pokud se vám pořád nedaří ze Zotavení macOS spustit a máte Mac, který se spustit dokáže, možná budete moct vytvořit pro Mac externí startovací disk a spustit počítač z něho.

Zotavení macOS přes internet, utilita Znovu nainstalovat macOS a utilita Nápověda online potřebují připojení k internetu. Pokud potřebujete připojení k síti Wi-Fi, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a poté vyberte síť ze stavové nabídky Wi-Fi 

Datum zveřejnění: