Jak opravit disk Macu pomocí Diskové utility

Vyhledání a oprava chyb na disku pomocí Záchrany v Diskové utilitě.

Disková utilita může najít a opravit chyby související s formátováním a adresářovou strukturou na disku Macu. Chyby mohou vést k neočekávanému chování Macu a kritické chyby mohou dokonce zabránit spuštění Macu.

Před pokračováním se ujistěte, že máte zálohu Macu pro případ, že by bylo nutné obnovit poškozené soubory nebo kdyby Disková utilita našla chyby, které nemůže opravit.

Otevřete Diskovou utilitu

Spusťte počítač do Zotavení macOS a v okně Utility vyberte Diskovou utilitu. Klikněte na Pokračovat.
Pokud neopravujete disk, ze kterého se Mac spustil, nemusíte se spouštět Zotavení macOS – stačí otevřít Diskovou utilitu ze složky Utility ve složce Aplikace. 

Okno Utility macOS v Zotavení macOS

 


Vyhledejte disk v Diskové utilitě

Zvolte Zobrazit > Zobrazit všechna zařízení (jsou-li k dispozici) z řádku nabídek nebo panelu nástrojů v Diskové utilitě.

Boční panel v Diskové utilitě by nyní měl zobrazovat dostupné disky nebo jiná úložná zařízení, počínaje startovacím diskem. A pod každým diskem byste měli vidět všechny kontejnery a svazky na tomto disku. Nevidíte svůj disk?


V tomto příkladu startovací disk (APPLE HDD) obsahuje jeden kontejner a dva svazky (Macintosh HD, Macintosh HD - Data). Váš disk možná nemá kontejner a může mít jiný počet svazků.

 


Opravte svazky, pak kontejnery a nakonec disky

U každého disku, který opravujete, začněte výběrem posledního svazku na tomto disku a poté klikněte na kartu nebo tlačítko První pomoc .


V tomto příkladu je poslední svazek na disku Macintosh HD - Data.
  

Kliknutím na Spustit zahájíte kontrolu chyb na svazku.

  • Pokud není zobrazeno tlačítko Spustit, klikněte na tlačítko Opravit disk.
  • Pokud je tlačítko neaktivní a nemůžete na něj kliknout, přeskočte u vybrané položky tento krok a pokračujte k další položce.
  • Pokud budete požádáni o heslo k odemknutí disku, zadejte heslo správce.

Až Disková utilita dokončí kontrolu disku, vyberte na postranním panelu další položku nad ní a znovu spusťte První pomoc. Pokračujte v seznamu nahoru, spouštějte První pomoc pro každý svazek na disku, pak pro každý kontejner na disku a nakonec pro samotný disk. 


V tomto příkladu je pořadí opravy Macintosh HD - Data, poté Macintosh HD, pak Container disk2 a nakonec APPLE HDD.
   

Když Disková utilita najde neopravitelné chyby

Pokud Disková utilita zjistí chyby, které nedokáže opravit, pomocí Diskové utility vymažte (zformátujte) disk.

Disk se v Diskové utilitě nezobrazuje

Pokud Disková utilita nevidí váš disk, nevidí na něm ani žádné kontejnery nebo svazky. V takovém případě postupujte takto:

  1. Vypněte Mac a odpojte od něj všechna nepodstatná zařízení.
  2. Pokud opravujete externí disk, ujistěte se, že je připojen přímo k Macu pomocí kabelu, o kterém víte, že je v pořádku. Poté disk vypněte a znovu zapněte.
  3. Pokud se váš disk v Diskové utilitě stále neobjevuje, bude pravděpodobně disk nebo Mac vyžadovat servis. Pokud potřebujete pomoc, kontaktuje podporu Apple.  
Datum zveřejnění: