Jak opravit disk Macu pomocí Diskové utility

Vyhledání a oprava chyb na disku pomocí Záchrany v Diskové utilitě.

Disková utilita může najít a opravit chyby související s formátováním a adresářovou strukturou na disku Macu. Chyby mohou vést k neočekávanému chování Macu a kritické chyby mohou dokonce zabránit spuštění Macu.

Před pokračováním se ujistěte, že máte zálohu Macu pro případ, kdyby bylo nutné obnovit poškozené soubory nebo kdyby Disková utilita našla chyby, které nedokáže opravit.

Otevřete Diskovou utilitu

Obecně můžete Diskovou utilitu otevřít ze složky Utility ve složce Aplikace. Pokud se Mac nespustí úplně nebo pokud chcete opravit disk, ze kterého se Mac spouští, otevřete Diskovou utilitu ze Zotavení macOS:

 1. Zjistěte, zda máte Mac s čipem Apple a použijte příslušný postup:
  • Čip Apple: Zapněte Mac a stále držte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka voleb spuštění. Klikněte na ikonu ozubeného kola s názvem Volby a pak na Pokračovat.
  • Procesor Intel: Zapněte Mac a pak hned stiskněte a podržte klávesy Command (⌘) a R, dokud neuvidíte logo Apple nebo jiný obrázek.
 2. Můžete být vyzváni k výběru uživatele, pro kterého znáte heslo. Vyberte uživatele, klikněte na Další a zadejte heslo správce.
 3. V okně utilit v Zotavení macOS vyberte Diskovou utilitu a klikněte na Pokračovat.

 


Vyberte v Diskové utilitě požadovaný disk

Zvolte Zobrazit > Zobrazit všechna zařízení (jsou-li k dispozici) z řádku nabídek nebo panelu nástrojů v Diskové utilitě.

Disková utilita: Zobrazit všechna zařízení

Boční panel v Diskové utilitě by nyní měl zobrazovat dostupné disky nebo jiná úložná zařízení, počínaje startovacím diskem. A pod každým diskem byste měli vidět všechny kontejnery a svazky na tomto disku. Nevidíte svůj disk?

Disková utilita: Kontejnery a svazky
V tomto příkladu startovací disk (APPLE HDD) obsahuje jeden kontejner a dva svazky (Macintosh HD, Macintosh HD - Data). Váš disk možná nemá kontejner a může mít jiný počet svazků.

 


Opravte svazky, pak kontejnery a nakonec disky

U každého disku, který opravujete, začněte výběrem posledního svazku na tomto disku a poté klikněte na kartu nebo tlačítko První pomoc .

Disková utilita: Spustit záchranu?
V tomto příkladu je poslední svazek na disku Macintosh HD - Data.


Kliknutím na Spustit zahájíte kontrolu chyb na svazku.

 • Pokud není zobrazeno tlačítko Spustit, klikněte na tlačítko Opravit disk.
 • Pokud je tlačítko šedivé a nemůžete na něj kliknout, tento krok u vybraného disku, kontejneru nebo svazku přeskočte.
 • Pokud budete požádáni o heslo k odemknutí disku, zadejte heslo správce.

Až Disková utilita dokončí kontrolu disku, vyberte na postranním panelu další položku nad ní a znovu spusťte První pomoc. Pokračujte v seznamu nahoru, spouštějte První pomoc pro každý svazek na disku, pak pro každý kontejner na disku a nakonec pro samotný disk. 

Záchrana disku: Proces dokončen
V tomto příkladu je pořadí opravy Macintosh HD – Data, poté Macintosh HD, pak Container disk3 a nakonec APPLE HDD.
   

Když Disková utilita najde neopravitelné chyby

Pokud Disková utilita zjistí chyby, které nedokáže opravit, pomocí Diskové utility vymažte (zformátujte) disk.

Disk se nezobrazuje v Diskové utilitě

Pokud Disková utilita nevidí váš disk, nevidí na něm ani žádné kontejnery nebo svazky. V takovém případě postupujte takto:

 1. Vypněte Mac a odpojte od něj všechna nepodstatná zařízení.
 2. Pokud opravujete externí disk, ujistěte se, že je připojen přímo k Macu pomocí kabelu, o kterém víte, že je v pořádku. Poté disk vypněte a znovu zapněte.
 3. Pokud se váš disk v Diskové utilitě stále neobjevuje, bude pravděpodobně Mac vyžadovat servis. Pokud potřebujete pomoc, kontaktuje podporu Apple.  
Datum zveřejnění: