Co dělat, když k iPhonu, iPadu nebo iPodu touch nemůžete připojit Bluetooth doplněk

Pokud se váš Bluetooth doplněk nespáruje nebo nepřipojí k vašemu iOS zařízení, zkuste tento postup.

Pokud se nemůžete připojit k některému z těchto zařízení

Pokud s iOS zařízením chcete spárovat nějaký Bluetooth doplněk, například bezdrátovou klávesnici, vyzkoušejte tento postup:

 1. Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Pokud vám Bluetooth nejde zapnout nebo se zobrazuje otáčející se ozubené kolo, iPhone, iPad nebo iPod touch restartujte. Pak zkuste párování a připojení provést znova.
 2. Bluetooth a iOS zařízení musí být blízko sebe.
 3. Bluetooth doplněk vypněte a zase zapněte.
 4. Zkontrolujte, jestli je Bluetooth doplněk zapnutý a plně nabitý nebo připojený ke zdroji napájení. Pokud je doplněk napájený bateriemi, zkontrolujte, jestli není potřeba je vyměnit.

Bluetooth doplněk pořád nejde spárovat nebo připojit

 1. Pokud jste už Bluetooth doplněk měli ke svému iOS zařízení někdy připojený, zrušte jeho spárování, uveďte ho znova do režimu zjišťování a zkuste ho spárovat a připojit znova.
 2. Pokud jde doplněk spárovat s jinými zařízeními, ale s vaším iOS zařízením ne, zrušte spárování doplňku s ostatními zařízeními. Potom ho zkuste s iOS zařízením spárovat znovu.
 3. Informujte se u výrobce doplňku, zda je doplněk kompatibilní s vaším iOS zařízením.
 4. Pokud pořád máte některý z následujících problémů, kontaktujte podporu Apple
  • Bluetooth nejde zapnout nebo je tato volba zašedlá.
  • Zařízení se nemůže připojit k žádnému Bluetooth doplňku.
  • Výrobce doplňku vám potvrdil, že doplněk funguje správně.

Další informace

Pokud potřebujete pomoc se spárováním Bluetooth doplňku, přečtěte si, co dělat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: