Jak připojit iPhone, iPad nebo iPod touch k autu

Přečtěte si, jak zařízení připojit k autorádiu.

Připojení pomocí CarPlay

V některých vozech je k dispozici CarPlay, technologie pro chytřejší a bezpečnější používání iPhonu v autě. CarPlay zobrazuje vše, co chcete s iPhonem za jízdy dělat, přímo na displeji vestavěném v autě. 

Nejdřív se ujistěte, že vaše země nebo region podporuje CarPlay a že i váš vůz podporuje CarPlay.

Pokud váš vůz podporuje CarPlay přes port USB, zapojte iPhone do USB portu autorádia. USB port může být označený ikonou CarPlay nebo obrázkem smartphonu.

Pokud vaše auto podporuje bezdrátové CarPlay, stiskněte a podržte tlačítko hlasového ovládání na volantu, tím CarPlay nastavíte. Nebo auto přepněte do režimu bezdrátového nebo Bluetooth spárování. Na iPhonu potom přejděte do Nastavení > Obecné > CarPlay > Auta k dispozici a zvolte svoje auto. Další informace naleznete v příručce dodané s autem.

Přečtěte si více o CarPlay nebo o tom, jak CarPlay nastavit a používat.

iPad a iPod touch CarPlay nepodporují.

Připojení pomocí Bluetooth

 1. Restartujte zařízení.
 2. Přejděte do Nastavení > Bluetooth a vypněte Bluetooth. Počkejte asi 5 sekund a pak Bluetooth znova zapněte.
 3. Další informace o spárování se zařízením Bluetooth najdete v příručce dodané s autem. Ve většině aut je třeba na displeji auta nastavit telefon. 
 4. Když máte k autorádiu připojených víc telefonů, zkuste zařízení přejmenovat: přejděte do Nastavení > Obecné > O telefonu > Název a zadejte nový název. Pak se zkuste připojit znova.
 5. Aktualizujte zařízení.
 6. Ujistěte se, že v autorádiu používáte nejnovější firmware od výrobce auta. Další informace najdete v návodu k obsluze auta.

Pokud se pořád nemůžete připojit, obraťte se na Podporu Apple.

Připojení s přehráváním přes USB

 1. Restartujte zařízení a auto.
 2. Ujistěte se, že je zařízení odemčené a je na něm otevřená plocha.
 3. Je-li to možné, zkuste se připojit pomocí jiného kabelu nebo USB portu. Informace o připojení zařízení Apple najdete v příručce dodané s autem.
 4. Zkontrolujte, jestli v nabíjecím portu nejsou nějaké nečistoty nebo jestli není poškozený. Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně zasunutý do portu.
 5. Aktualizujte zařízení.
 6. Ujistěte se, že v autorádiu používáte nejnovější firmware od výrobce auta. Další informace najdete v návodu k obsluze auta.
 7. Zkuste hudbu pustit z jiné aplikace. Pokud vám nejde hudba přehrávat z aplikace jiného vývojáře, požádejte o pomoc daného vývojáře. Pokud vám nejde hudba přehrávat z aplikace Apple, obraťte se na podporu Apple.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: