Jak připojit a používat AirPods a AirPods Pro

AirPods se hodí na poslech hudby, telefonování, používání Siri a spoustu dalších věcí.

Nastavení AirPodů na iPhonu

Pokud AirPods nastavujete poprvé, zkontrolujte, jestli je vaše zařízení aktuální. Pak postupujte takto:

 1. Přejděte na plochu.
 2. Otevřete nabíjecí pouzdro s vloženými AirPody a podržte ho vedle iPhonu.
 3. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
 4. Klepněte na Připojit. 
 5. Pokud máte AirPods Pro, přečtěte si další tři obrazovky.
 6. Jestli máte AirPods Pro nebo AirPods (2. generace) a máte v iPhonu nastavenou funkci „Hey Siri“, je připravena i k používání s vašimi AirPods. Pokud jste si funkci „Hey Siri“ ještě nenastavili a máte AirPods Pro nebo AirPods (2. generace), budete provedeni jejím nastavením.
 7. Klepněte na Hotovo.
 8. Pokud jste přihlášení k iCloudu, AirPods se vám automaticky nastaví i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID.

Pokud nemůžete nastavit své AirPods, získejte pomoc.

Přečtěte si, jak nastavit AirPods na Macu nebo na zařízení jiného výrobce než Apple, například na telefonu s Androidem.

Poslouchání AirPodů

Když si AirPody dáte do uší, začnou automaticky přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se pozastaví. Když vyndáte oba, přehrávání se zastaví úplně. Pokud posloucháte jenom jeden AirPod a vyndáte ho, přehrávání se pozastaví. Když ho do 15 sekund vrátíte zpátky, přehrávání se automaticky znova spustí.

Přečtěte si, jak vybrat vhodnou velikost špuntů AirPodů Pro.

Oba AirPody uchovávejte v nabíjecím pouzdru. Pokud byste AirPods nosili jen tak na volno v kapse nebo tašce, mohly by se poškodit.

Přepínání mezi zařízeními

Přečtěte si, jak přepínat AirPody mezi poslechem zvuku z jednoho zařízení a poslechem z jiného.

Automatické přepínání

AirPody jsou připojené k iPhonu i k Apple Watch zároveň. Zvuk se mezi nimi přepíná automaticky.

Aby AirPody (2. generace) nebo AirPody Pro automaticky přepínaly mezi zařízeními, potřebujete iPhone s iOS 14 nebo novějším, iPad s iPadOS 14 nebo novějším a Mac s macOS Big Sur.1 Zařízení musejí být přihlášená ke stejnému Apple ID a používat dvoufaktorové ověřování. Například při poslouchání hudby z iPadu můžete přijmout hovor na iPhonu. AirPody pak automaticky přepnou z přehrávání hudby z iPadu na hovor na iPhonu.

V některých situacích se vám na Macu s macOS Big Sur může zobrazit oznámení o AirPodech. Když nad tímto oznámením podržíte ukazatel, zobrazí se tlačítko Připojit. Kliknutím na Připojit potvrdíte, že chcete, aby se AirPody připojily k Macu nebo k němu zůstaly připojené.

Pokud chcete automatické přepínání vypnout na iPhonu nebo iPadu, přejděte do Nastavení > Bluetooth a AirPody přitom mějte v uších. V seznamu zařízení klepněte vedle AirPods na ikonu informací . Klepněte na Připojit k tomuto iPhonu [nebo iPadu] a potom na Při posledním připojení k tomuto iPhonu [nebo iPadu]. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, klepněte na Automaticky.

Pokud chcete automatické přepínání na Macu vypnout, otevřete na něm předvolby Bluetooth a AirPody přitom mějte v uších. V seznamu zařízení klikněte vedle AirPodů na ikonu Volby. Klikněte na Připojit k tomuto Macu a potom vyberte volbu Při posledním připojení k tomuto Macu. Pokud tuto funkci chcete znova zapnout, zvolte Automaticky.

Ruční přepínání

V případě potřeby můžete následujícím postupem vybrat jiné zařízení, ze kterého se má přehrávat zvuk, případně přepnout zvuk do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

Na iOS zařízení

 1. Otevřete Ovládací centrum na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra podržte prst na kartě zvuku. Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.2

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na ovládání hlasitosti  a v části Výstupní zařízení vyberte AirPods Pro3, případně jiná sluchátka nebo reproduktory.


Ovládání zvuku na AirPods Pro

 • Přehrávání zvuku spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlakového snímače na stopce AirPodu. Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte.
 • Pokud chcete přeskočit dopředu, stiskněte tlakový snímač na stopce AirPodu dvakrát.
 • Jestli chcete přeskočit dozadu, stiskněte tlakový snímač třikrát.
 • Hlasitost můžete změnit tak, že řeknete „Hej Siri“ a pak něco jako „Sniž hlasitost“. Anebo přetáhněte posuvník hlasitosti na zamčené obrazovce, v Ovládacím centru nebo v aplikaci, ze které pouštíte zvuk. Taky můžete na Apple Watch otevřít obrazovku Právě hraje a upravit hlasitost otočením korunky Digital Crown.

U AirPods Pro si můžete zvolit, do jaké míry chcete slyšet okolní zvuky. Podržením tlakového snímače můžete přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti. Režimy, mezi kterými se dá přepínat podržením snímače, můžete zvolit v Nastaveních > Bluetooth > AirPods Pro > stiskněte a podržte AirPods.

Ovládání zvuku na AirPods (1. nebo 2. generace)

Prostřednictvím AirPods můžete používat Siri a ovládat přehrávání zvukového obsahu.

 

U AirPods (2. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje frází „Hej Siri“. Dvojitým klepnutím na AirPod můžete spustit přehrávání zvuku nebo přeskočit na další skladbu.

U AirPods (1. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje dvojitým klepnutím. 

Bez ohledu na to, jaký model AirPodů máte, můžete požadovanou funkci dvojitého klepnutí nastavit pro každý AirPod zvlášť:

 • Používání Siri4
 • Spuštění nebo pozastavení přehrávání zvuku
 • Přeskočení na další skladbu 
 • Návrat na předchozí skladbu

Přečtěte si, jak nastavit, co má který AirPod udělat, když na něj dvakrát klepnete.

Používání Siri

 • U AirPods Pro nebo AirPods (2. generace) můžete Siri aktivovat vyslovením fráze „Hej Siri“.
 • Pokud máte AirPods Pro, můžete nastavit, že chcete Siri aktivovat podržením tlakového snímače AirPodu.
 • U AirPods (1. a 2. generace) můžete Siri aktivovat dvojitým klepnutím.

Siri vám na AirPodech může odpovídat na otázky nebo někomu zatelefonovat. Kromě toho umí Siri i ovládat hudbu a zjistit stav AirPodů. Pár příkladů toho, co Siri můžete říct:

 • „Přehraj můj oblíbený playlist.“
 • „Přidej hlasitost.“
 • „Jak se odsud dostanu domů?“
 • „Přeskoč na další skladbu.“
 • „Pozastav hudbu.“
 • „Jak je na tom baterie AirPodů?“

Podívejte se na další příklady používání Siri.

Používání telefonu a přijímání zpráv

Když máte při příchozím hovoru AirPod v uchu, Siri vám může hovor oznámit. Na AirPods Pro hovor přijmete stisknutím tlakového snímače. Na AirPods (1. nebo 2. generace) ho přijmete dvojitým klepnutím na AirPod. Dalším stisknutím tlakového snímače na AirPodu Pro nebo dvojitým klepnutím na AirPod zavěsíte nebo přepnete na jiný hovor.

Na AirPods Pro vám může Siri přečíst příchozí zprávy.

Nabíjení AirPodů a pouzdra

AirPody nabijete tak, že je vložíte do pouzdra a zaklapnete víčko.5 AirPody se v pouzdru automaticky vypnou a začnou nabíjet.

AirPods Pro můžete nabíjet v bezdrátovém nabíjecím pouzdře pomocí nabíječky s certifikací Qi. Během bezdrátového nabíjení pouzdra můžete klepnutím na stavovou kontrolku zkontrolovat stav nabití. Zelená znamená, že je pouzdro (a taky AirPods, pokud jsou v něm vložené) nabité na víc než 80 procent. Pouzdro můžete taky připojit Lightning/USB kabelem Apple (USB-C nebo USB A).  

AirPody (1. i 2. generace) můžete nabíjet v bezdrátovém nabíjecím pouzdru i v nabíjecím pouzdru na AirPody. Bezdrátové nabíjecí pouzdro můžete bezdrátově nabíjet na nabíječce s certifikací Qi. Obě pouzdra se taky dají nabíjet připojením k Lightning/USB kabelu Apple.

Přečtěte si další informace o nabíjení.

Co potřebujete

Pokud máte AirPods Pro, potřebujete minimálně: 

Pokud máte AirPody (2. generace), potřebujete minimálně:

Pokud máte AirPody (1. generace), potřebujete minimálně:

1. Zvuk by neměl automaticky přepínat mezi zařízeními, když se účastníte hovoru, například telefonátu, FaceTime hovoru nebo videokonference.

2. AirPody se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.

3. Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.

4. Pokud vám Siri nejde aktivovat dvojitým klepnutím, přejděte do Nastavení > Siri a hledání a zapněte volbu Povolit Siri při uzamčení.

5. Pokud máte AirPody (2. generace) i AirPody (1. generace) hlídejte si, abyste je uchovávali odděleně. Když dáte do nabíjecího pouzdra AirPody dvou různých generací, nebudou se nabíjet.

Datum zveřejnění: