Připojení a používání AirPodů

AirPods se hodí na poslech hudby, telefonování, používání Siri a spoustu dalších věcí.


Než začnete

Budete potřebovat alespoň jedno z těchto zařízení:

Přečtěte si, jak nastavit AirPody na Macu nebo na zařízení od jiného výrobce než Apple, například na telefonu s Androidem.

Nastavení AirPodů na iPhonu

Pokud AirPody nastavujete poprvé, řiďte se tímto postupem:

 1. Přejděte na plochu.
 2. Otevřete nabíjecí pouzdro s AirPody uvnitř a podržte ho vedle iPhonu.
 3. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
 4. Klepněte na Připojit a pak na Hotovo.

Pokud jste přihlášení k iCloudu, AirPody se vám automaticky nastaví i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID.

Podívejte se, co dělat, když vám AirPody nejdou nastavit.

Poslouchání s AirPody

AirPody budou připravené k používání, hned co je vyndáte z pouzdra. Když si je dáte do uší, začnou automaticky přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se pozastaví. Když vyndáte oba, přehrávání se zastaví úplně.

AirPody jsou připojené k iPhonu i k Apple Watch zároveň. Zvuk se mezi nimi automaticky přepíná. 

Následující postup vysvětluje, jak na AirPodech přehrávat zvuk z jiných zařízení a jak zvuk přepnout do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

      

Na iOS zařízení

 1. Otevřete Ovládací centrum.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra přitlačte na kartu zvuku (nebo ji stiskněte a podržte). Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.1

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na  a v části Výstupní zařízení vyberte AirPody* nebo jiná sluchátka či reproduktory.

Ovládání zařízení dvojitým klepnutím

Když máte aspoň jeden AirPod v uchu, můžete rychlým dvojitým klepnutím na jeho vnější stranu přijmout hovor nebo naopak zavěsit. Každý AirPod navíc může dělat i některou z těchto akcí:

 • Aktivovat Siri2
 • Spouštět nebo pozastavovat přehrávání zvuku
 • Přeskočit na další skladbu 
 • Vrátit se na předchozí skladbu
 • Vypnout zvukový obsah

Přečtěte si, jak nastavit, co má každý AirPod udělat, když na něj dvakrát klepnete.

Tady jsou další informace, jak na AirPodech používat Siri a přijímat hovory:

 

Pomocí Siri

Siri vám na AirPodech může odpovídat na otázky nebo někomu zatelefonovat. Kromě toho umí Siri i ovládat hudbu a zjistit stav AirPodů. Pár příkladů toho, co Siri můžete říct:

 • „Play my Favorites playlist.“ (Přehraj můj oblíbený playlist.)
 • „Turn up the volume.“ (Zvyš hlasitost.)
 • „How do I get home from here?“ (Jak se odsud dostanu domů?)
 • „Skip to the next song.“ (Přeskoč na další skladbu.)
 • „Pause music.“ (Pozastav hudbu.)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Jak je na tom baterie AirPodů?)

Podívejte se na další příklady používání Siri.

Používání telefonu

Když vám někdo zavolá, Siri vám to může oznámit. Dvojitým klepnutím hovor zvednete. Dalším dvojitým klepnutím zavěsíte nebo přepnete na jiný hovor.

Nabíjení AirPodů a pouzdra

AirPody nabijete tak, že je vložíte do pouzdra a zaklapnete víčko. AirPody se v pouzdru automaticky vypnou a začnou nabíjet.

Jestli chcete nabíjet AirPody i pouzdro zároveň, připojte pouzdro k Lightning/USB kabelu Apple. Přečtěte si další informace o nabíjení.

 1. AirPody se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.
 2. Když Siri dvojitým klepnutím aktivovat nejde, přejděte do Nastavení > Siri a hledání a zapněte volbu Povolit Siri při uzamčení.
Datum zveřejnění: