Připojení a používání AirPodů

AirPods se hodí na poslech hudby, telefonování, používání Siri a spoustu dalších věcí.


Než začnete

Pokud máte AirPody (2. generace), potřebujete minimálně:

Pokud máte AirPody (1. generace), potřebujete minimálně:

Přečtěte si, jak nastavit AirPody na Macu nebo na zařízení jiného výrobce než Apple, například na telefonu s Androidem.

Nastavení AirPodů na iPhonu

Pokud AirPody nastavujete poprvé, řiďte se tímto postupem:

 1. Přejděte na plochu.
 2. Otevřete nabíjecí pouzdro s vloženými AirPody a podržte ho vedle iPhonu.
 3. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
 4. Klepněte na Připojit a pak na Hotovo.
 5. Pokud máte AirPody (2. generace) a máte v telefonu nastavenou funkci „Hey Siri“, je připravena i k používání s vašimi AirPody. Pokud jste si ještě nenastavili funkci „Hey Siri“ a máte AirPody (2. generace), budete provedeni jejím nastavením.

Pokud jste přihlášení k iCloudu, AirPods se vám automaticky nastaví i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID.

Podívejte se, co dělat, když vám AirPody nejdou nastavit.

Poslouchání AirPodů

AirPody jsou připravené k používání hned, jak je vyndáte z pouzdra. Když si je dáte do uší, začnou automaticky přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se pozastaví. Když vyndáte oba, přehrávání se zastaví úplně. Pokud posloucháte jenom jeden AirPod a vyndáte ho, přehrávání se pozastaví. Když ho do 15 sekund vrátíte zpátky, přehrávání se automaticky znova spustí.

AirPody jsou připojené k iPhonu i k Apple Watch zároveň. Zvuk se mezi nimi přepíná automaticky. 

Následující postup vysvětluje, jak na AirPodech přehrávat zvuk z jiných zařízení a jak zvuk přepnout do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

Na iOS zařízení

 1. Otevřete Ovládací centrum.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra přitlačte na kartu zvuku (nebo ji stiskněte a podržte). Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.1

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na ovládání hlasitosti  a v části Výstupní zařízení vyberte AirPody2 nebo jiná sluchátka či reproduktory.

 

Ovládání zařízení

Prostřednictvím AirPodů můžete používat Siri a ovládat přehrávání zvukového obsahu.

U AirPodů (2. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje frází „Hey Siri“. Dvojitým klepnutím na AirPod můžete spustit přehrávání zvuku nebo přeskočit na další skladbu.

U AirPodů (1. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje dvojitým klepnutím. 

Bez ohledu na to, jaký model AirPodů máte, můžete požadovanou funkci dvojitého klepnutí nastavit pro každý AirPod zvlášť:

 • Použití Siri3
 • Spuštění nebo pozastavení přehrávání zvuku
 • Přeskočení na další skladbu 
 • Návrat na předchozí skladbu
 • Vypnutí zvukového obsahu

Přečtěte si, jak nastavit, co má který AirPod udělat, když na něj dvakrát klepnete.

Používání Siri

U AirPodů (2. generace) můžete Siri aktivovat vyslovením fráze „Hey Siri“ nebo dvojitým klepnutím. U AirPodů (1. generace) aktivujete Siri dvojitým klepnutím.

Siri vám na AirPodech může odpovídat na otázky nebo někomu zatelefonovat. Kromě toho umí Siri i ovládat hudbu a zjistit stav AirPodů. Pár příkladů toho, co Siri můžete říct:

 • „Play my Favorites playlist.“ (Přehraj můj oblíbený playlist.)
 • „Turn up the volume.“ (Přidej hlasitost.)
 • „How do I get home from here?“ (Jak se odsud dostanu domů?)
 • „Skip to the next song.“ (Přeskoč na další skladbu.)
 • „Pause music.“ (Pozastav hudbu.)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Jak je na tom baterie AirPodů?)

Podívejte se na další příklady používání Siri.

Používání telefonu

Když máte při příchozím hovoru AirPod v uchu, Siri vám může hovor oznámit. Dvojitým klepnutím hovor zvednete. Dalším dvojitým klepnutím zavěsíte nebo přepnete na jiný hovor.

Nabíjení AirPodů a pouzdra

AirPody nabijete tak, že je vložíte do pouzdra a zaklapnete víčko.4 AirPody se v pouzdru automaticky vypnou a začnou nabíjet.

AirPody (1. i 2. generace) můžete nabíjet v bezdrátovém nabíjecím pouzdru i v nabíjecím pouzdru na AirPody. Bezdrátové nabíjecí pouzdro můžete bezdrátově nabíjet na nabíječce kompatibilní se specifikací Qi. Obě pouzdra se taky dají nabíjet připojením k Lightning/USB kabelu Apple.

Přečtěte si další informace o nabíjení.

 1. AirPody se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.
 2. Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.
 3. Když Siri dvojitým klepnutím aktivovat nejde, přejděte do Nastavení > Siri a hledání a zapněte volbu Povolit Siri při uzamčení.
 4. Pokud máte AirPody 2. i 1. generace, musíte je uchovávat odděleně. Když dáte do nabíjecího pouzdra AirPody dvou různých generací, nebudou se nabíjet.
Datum zveřejnění: