Jak připojit a používat AirPods a AirPods Pro

AirPods se hodí na poslech hudby, telefonování, používání Siri a spoustu dalších věcí.

Nastavení AirPods na iPhonu

Pokud AirPods nastavujete poprvé, zkontrolujte, jestli je vaše zařízení aktuální. Pak postupujte takto:

 1. Přejděte na plochu.
 2. Otevřete nabíjecí pouzdro s vloženými AirPods a podržte ho vedle iPhonu.
 3. Na iPhonu se zobrazí nastavovací animace.
 4. Klepněte na Připojit. 
 5. Pokud máte AirPods Pro, přečtěte si další tři obrazovky.
 6. Jestli máte AirPods Pro nebo AirPods (2. generace) a máte v telefonu nastavenou funkci „Hey Siri“, je připravena i k používání s vašimi AirPods. Pokud jste si funkci „Hey Siri“ ještě nenastavili a máte AirPods Pro nebo AirPods (2. generace), budete provedeni jejím nastavením.
 7. Klepněte na Hotovo.
 8. Pokud jste přihlášení k iCloudu, AirPods se vám automaticky nastaví i na všech ostatních zařízeních, na kterých jste přihlášení k iCloudu pomocí stejného Apple ID.

Pokud se vám nedaří AirPods nastavit, tady najdete pomoc.

Přečtěte si, jak nastavit AirPods na Macu nebo na zařízení jiného výrobce než Apple, například na telefonu s Androidem.

Poslouchání s AirPods

AirPods jsou připravené k používání hned, jak je vyndáte z pouzdra. Když si je dáte do uší, začnou automaticky přehrávat zvuk ze zařízení. Když jeden AirPod vyndáte, přehrávání se pozastaví. Když vyndáte oba, přehrávání se zastaví úplně. Pokud posloucháte jenom jeden AirPod a vyndáte ho, přehrávání se pozastaví. Když ho do 15 sekund vrátíte zpátky, přehrávání se automaticky znova spustí.

Přečtěte si, jak zvolit optimální velikost špuntů k AirPods Pro, aby vám dobře a pohodlně seděly.

AirPods jsou připojené k iPhonu i k Apple Watch zároveň. Zvuk se mezi nimi přepíná automaticky.

Když AirPods nebo AirPods Pro zrovna nepoužíváte, vkládejte je do nabíjecího pouzdra. Pokud byste AirPods nosili jen tak na volno v kapse nebo tašce, mohly by se poškodit.

Následující postup vysvětluje, jak na AirPods přehrávat zvuk z jiných zařízení a jak zvuk přepnout do jiných sluchátek nebo reproduktorů.

Na iOS zařízení

 1. Otevřete Ovládací centrum.
 2. V pravém horním rohu Ovládacího centra podržte prst na kartě zvuku. Otevře se ovládání zvuku.
 3. Klepněte na  a potom v seznamu vyberte požadované zařízení.1

Na Macu

Na řádku nabídek klikněte na ovládání hlasitosti  a v části Výstupní zařízení vyberte AirPods Pro2 nebo jiná sluchátka či reproduktory.


Ovládání zvuku na AirPods Pro

 • Přehrávání zvuku spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlakového snímače na stopce AirPodu. Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte.
 • Pokud chcete přeskočit dopředu, stiskněte tlakový snímač na stopce AirPodu dvakrát.
 • Jestli chcete přeskočit dozadu, stiskněte tlakový snímač třikrát.
 • Hlasitost můžete změnit tak, že řeknete „Hey, Siri“ a pak něco jako „Turn down the volume“ (Sniž hlasitost). Anebo přetáhněte posuvník hlasitosti na zamčené obrazovce, v Ovládacím centru nebo v aplikaci, ze které pouštíte zvuk. Taky můžete na Apple Watch otevřít obrazovku Právě hraje a upravit hlasitost otočením korunky Digital Crown.

U AirPods Pro si můžete zvolit, do jaké míry chcete slyšet okolní zvuky. Podržením tlakového snímače můžete přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti. Režimy, mezi kterými se dá přepínat podržením snímače, můžete zvolit v Nastaveních > Bluetooth > AirPods Pro > stiskněte a podržte AirPods.

Ovládání zvuku na AirPods (1. nebo 2. generace)

Prostřednictvím AirPods můžete používat Siri a ovládat přehrávání zvukového obsahu.

 

U AirPods (2. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje frází „Hey Siri“. Dvojitým klepnutím na AirPod můžete spustit přehrávání zvuku nebo přeskočit na další skladbu.

U AirPods (1. generace) se Siri ve výchozím nastavení aktivuje dvojitým klepnutím. 

Bez ohledu na to, jaký model AirPods máte, můžete požadovanou funkci dvojitého klepnutí nastavit pro každý AirPod zvlášť:

 • Použití Siri3
 • Spuštění nebo pozastavení přehrávání zvuku
 • Přeskočení na další skladbu 
 • Návrat na předchozí skladbu
 • Vypnutí zvukového obsahu

Přečtěte si, jak nastavit, co má který AirPod udělat, když na něj dvakrát klepnete.

Používání Siri

 • U AirPods Pro nebo AirPods (2. generace) můžete Siri aktivovat vyslovením fráze „Hey Siri“.
 • Pokud máte AirPods Pro, můžete nastavit, že chcete Siri aktivovat podržením tlakového snímače AirPodu.
 • U AirPods (1. a 2. generace) můžete Siri aktivovat dvojitým klepnutím.

Siri vám na AirPods může odpovídat na otázky nebo někomu zatelefonovat. Kromě toho umí Siri i ovládat hudbu a zjistit stav AirPods. Pár příkladů toho, co Siri můžete říct:

 • „Play my Favorites playlist.“ (Přehraj můj oblíbený playlist.)
 • „Turn up the volume.“ (Přidej hlasitost.)
 • „How do I get home from here?“ (Jak se odsud dostanu domů?)
 • „Skip to the next song.“ (Přeskoč na další skladbu.)
 • „Pause music.“ (Pozastav hudbu.)
 • „How is the battery on my AirPods?“ (Jak je na tom baterie AirPods?)

Podívejte se na další příklady používání Siri.

Používání telefonu a přijímání zpráv

Když máte při příchozím hovoru AirPod v uchu, Siri vám může hovor oznámit. Na AirPods Pro hovor přijmete stisknutím tlakového snímače. Na AirPods (1. nebo 2. generace) ho přijmete dvojitým klepnutím na AirPod. Dalším stisknutím tlakového snímače na AirPodu Pro nebo dvojitým klepnutím na AirPod zavěsíte nebo přepnete na jiný hovor.

Na AirPods Pro vám může Siri přečíst příchozí zprávy.

Nabíjení AirPods a pouzdra

AirPods nabijete tak, že je vložíte do pouzdra a zaklapnete víčko.4 AirPods se v pouzdru automaticky vypnou a začnou nabíjet.

AirPods Pro můžete nabíjet v bezdrátovém nabíjecím pouzdře pomocí nabíječky s certifikací Qi. Během bezdrátového nabíjení pouzdra můžete klepnutím na stavovou kontrolku zkontrolovat stav nabití. Zelená znamená, že je pouzdro (a taky AirPods, pokud jsou v něm vložené) nabité na víc než 80 procent. Pouzdro můžete taky připojit Lightning/USB kabelem Apple (USB-C nebo USB A).  

AirPods (1. i 2. generace) můžete nabíjet v bezdrátovém nabíjecím pouzdru i v nabíjecím pouzdru na AirPods. Bezdrátové nabíjecí pouzdro můžete bezdrátově nabíjet na nabíječce s certifikací Qi. Obě pouzdra se taky dají nabíjet připojením k Lightning/USB kabelu Apple.

Přečtěte si další informace o nabíjení.

Co potřebujete

Pokud máte AirPods Pro, potřebujete minimálně: 

Pokud máte AirPods (2. generace), potřebujete minimálně:

Pokud máte AirPods (1. generace), potřebujete minimálně:

 1. AirPods se zobrazí jenom v případě, že jsou poblíž a jsou připravené k použití.
 2. Pokud na řádku nabídek nevidíte ovládání hlasitosti, přečtěte si, jak ho přidat.
 3. Když Siri dvojitým klepnutím aktivovat nejde, přejděte do Nastavení > Siri a hledání a zapněte volbu Povolit Siri při uzamčení.
 4. Pokud máte AirPods 2. i 1. generace, musíte je uchovávat odděleně. Když dáte do nabíjecího pouzdra AirPods dvou různých generací, nebudou se nabíjet.
Datum zveřejnění: