Co když se vaše Apple TV nezapíná

Přečtěte si, co dělat, když se vaše Apple TV nezapíná, nezobrazuje video nebo nepřehrává zvuk.

Následujícím postupem zkontrolujte HDMI spojení mezi Apple TV a televizí. Pokud pořád potřebujete poradit, podívejte se sem.

Zkontrolujte napájecí kabel


Ujistěte se, že je Apple TV připojená k napájení a že její kontrolka svítí. Pokud kontrolka nesvítí, zkuste následující postup. Po každém kroku zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

  • Stisknutím tlačítka Menu nebo tlačítka aplikace Apple TV / plochy  na ovladači Apple TV Remote otevřete Ovládací centrum.
  • Odpojte od Apple TV napájecí kabel, počkejte 30 sekund a zapojte ho zpátky.
  • Vyzkoušejte jinou zásuvku.
  • Pokud máte Apple TV připojenou k prodlužovačce s vypínačem, podívejte se, jestli není vypnutá.

Zkontrolujte HDMI kabel


Pokud kontrolka na Apple TV svítí, ale nepřehrává se video ani zvuk, zkontrolujte, jestli je HDMI kabel pevně zapojený do Apple TV i do televize, receiveru nebo HDMI přepínače.

Přečtěte si, co dělat, pokud máte tento problém na Apple TV 4K.

Zkontrolujte nastavení televize nebo receiveru

Ujistěte se, že jsou televize nebo receiver zapnuté. Pokud má televize nebo receiver víc HDMI portů, možná na nich budete muset ručně přepnout HDMI vstup na ten, ke kterému je Apple TV připojená. Můžete taky vyzkoušet jiný HDMI port nebo HDMI kabel.

Zkuste přepnout na jiný režim zobrazení

Pokud vidíte jen černou obrazovku nebo se krátce zobrazí logo Apple a pak se objeví černá obrazovka, zkuste pomocí ovladače změnit rozlišení:

  • Na Apple TV 4K nebo Apple TV HD podržte 5 sekund tlačítka Menu a snížení hlasitosti a potom je uvolněte. Apple TV pak každých 20 sekund přepne na jiné rozlišení. Volbou OK rozlišení potvrdíte, volbou Zrušit vše ukončíte.
  • Na Apple TV (2. nebo 3. generace) podržte na 5 sekund tlačítka Menu a Nahoru. Apple TV pak každých 20 sekund přepne na jiné rozlišení. Volbou OK rozlišení potvrdíte, volbou Zrušit vše ukončíte.

Pořád potřebujete pomoc?

Pokud se na televizi pořád nepřehrává obraz nebo zvuk, možná je problém v HDMI kabelu nebo v připojení k televizi nebo receiveru. Vyzkoušejte tyto kroky. Po každém kroku zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

  1. Zkuste jiný HDMI port na televizi.
  2. Připojte Apple TV jiným HDMI kabelem přímo k televizi. Nepřipojujte ji k přepínači ani receiveru a zkuste na televizi nastavit HDMI 1 nebo Vstup 1.
  3. Pokud se při připojení Apple TV přímo k televizi zobrazí plocha Apple TV, zkuste postupně připojovat ostatní zařízení jako receiver nebo HDMI přepínač.
  4. Po připojení každého zařízení se podívejte, jestli se na televizi pořád zobrazuje plocha Apple TV.

Přečtěte si, jak nastavit Apple TV 4K, aby přehrávala obsah v kvalitě 4K, HDR nebo Dolby Vision.

Pokud se na televizi pořád nepřehrává obraz, zvuk nebo pokud vidíte jenom logo Apple, kontaktujte podporu Apple.

Další nápověda

Potřebujete poradit s jiným problémem? Vyhledejte ho v těchto článcích nápovědy:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: