Když se Apple TV nezapíná

Přečtěte si, co dělat, když se vaše Apple TV nezapíná, nezobrazuje obraz nebo když bliká stavová kontrolka.

Když vaše Apple TV nefunguje podle očekávání, najděte stavovou kontrolku na její přední straně, v pravém dolním rohu. Pak použijte postup odpovídající popisu chování stavové kontrolky níže. 

Stavová kontrolka nesvítí


Pokud stavová kontrolka na Apple TV nesvítí, postupujte takto. Po každém kroku zkontrolujte, zda se stavová kontrolka rozsvítila.

  1. Stisknutím tlačítka Menu nebo Apple TV App/Home  na nabitém ovladači Apple TV Remote Apple TV probuďte
  2. Odpojte od Apple TV napájecí kabel, počkejte 30 sekund a zapojte ho zpátky.
  3. Vyzkoušejte jinou zásuvku. Pokud máte Apple TV připojenou k prodlužovačce s vypínačem, podívejte se, jestli není vypnutá.

Pokud stavová kontrolka stále nesvítí, kontaktujte podporu Apple

Stavová kontrolka svítí, ale nevidíte obraz

Pokud stavová kontrolka svítí, ale nevidíte žádný obraz, postupujte takto. Po každém kroku zkontrolujte, jestli se na televizi obraz neobjevil.

  1. Odpojte oba konce kabelu HDMI a poté je pečlivě zapojte zpět.
  2. Vypněte televizi a odpojte Apple TV od napájení. Pak Apple TV znova připojte a zapněte televizi.
  3. V nabídce televize se přesvědčte, že máte vybraný HDMI vstup odpovídající tomu HDMI portu, ke kterému je Apple TV připojená. 

Pokud obraz stále nevidíte, obraťte se na podporu Apple

Stavová kontrolka bliká

Pokud nevidíte obraz a stavová kontrolka bliká déle než tři minuty, obnovte nastavení Apple TV.

Uvidíte logo Apple a pak jen černou obrazovku

Když vidíte logo Apple a pak už jen černou obrazovku, podržte na 5 sekund tlačítka Menu a Snížení hlasitosti a pak je uvolněte. Apple TV pak každých 20 sekund přepne na jiné rozlišení. Volbou OK rozlišení potvrdíte, volbou Zrušit vše ukončíte.

Pořád potřebujete pomoc?

  • Vyzkoušejte na televizi jiný port HDMI, počínaje HDMI 1 nebo Input 1.
  • Zkuste jiný HDMI kabel, třeba je problém v kabelu.
  • Pokud používáte AV receiver nebo HDMI přepínač, může způsobovat potíže ten. Připojte Apple TV přímo k televizi místo použití AV receiveru nebo HDMI přepínače. Pokud se plocha Apple TV objeví, připojte AV receiver nebo HDMI přepínač postupně. Po připojení každého zařízení zkontrolujte, jestli se na televizi pořád zobrazuje plocha Apple TV. 

Pokud se na televizi pořád nepřehrává obraz, zvuk nebo pokud vidíte jenom logo Apple, kontaktujte podporu Apple.

Další nápověda

Potřebujete poradit s jiným problémem? Vyhledejte ho v těchto článcích nápovědy:

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: