Když se Apple TV nezapne nebo zobrazuje černou obrazovku

Přečtěte si, co dělat, když se Apple TV nezapne nebo zobrazuje černou obrazovku.

Pokud zapnete možnost Podle dynamického rozsahu nebo Podle snímkové frekvence, Apple TV automaticky určí, které dynamické rozsahy nebo snímkové frekvence vaše televize podporuje. Při přepínání mezi formáty při spuštění nebo zastavení přehrávání můžete zaznamenat černou nebo blikající obrazovku televize. 

Zkuste tento postup

Pokud se objeví černá obrazovka, která nesouvisí s přepínáním formátu Apple TV, vyzkoušejte následující kroky. Po každém kroku zkontrolujte, jestli se problém vyřešil.

  1. Odpojte oba konce kabelu HDMI a poté je pečlivě zapojte zpět. Nebo zkuste jiný HDMI kabel, třeba je problém v kabelu. Pro HDMI 2.1 použijte ultra vysokorychlostní kabel HDMI. Pro HDMI 2.0 použijte prémiový vysokorychlostní kabel. Potom se v nabídce televize přesvědčte, že máte vybraný HDMI vstup odpovídající tomu HDMI portu, ke kterému je Apple TV připojená. 
  2. Odpojte televizi a Apple TV od napájení a pak obě zařízení znovu připojte.
  3. Vyzkoušejte na televizi jiný port HDMI, počínaje HDMI 1 nebo Input 1. Další informace najdete v příručce k televizoru. 
  4. Pokud používáte AV receiver nebo HDMI přepínač, může způsobovat potíže ten. Připojte Apple TV přímo k televizi místo použití AV receiveru nebo HDMI přepínače. Pokud se plocha Apple TV objeví, připojte AV receiver nebo HDMI přepínač postupně. Po připojení každého dalšího zařízení zkontrolujte, zda se na televizoru stále zobrazuje plocha. Další informace najdete v příručce k AV receiveru. 
  5. Pokud se zobrazí logo Apple a poté černá obrazovka, stiskněte a podržte tlačítka Zpět a Zeslabení hlasitosti po dobu 6 sekund a poté je uvolněte. Apple TV pak každých 20 sekund přepne na jiné rozlišení. Volbou OK rozlišení potvrdíte, volbou Zrušit vše ukončíte.

Pořád potřebujete pomoc?

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: