Informace o bezpečnostním obsahu Apple Music 3.4.0 pro Android

Tento dokument popisuje bezpečnostní obsah Apple Music 3.4.0 pro Android.

Informace o bezpečnostních aktualizacích Apple

Apple v zájmu ochrany zákazníků nezveřejňuje, nekomentuje ani nepotvrzuje bezpečnostní problémy, dokud nejsou plně vyšetřené a nejsou k dispozici opravy nebo aktualizace. Nejnovější opravy najdete na stránce Bezpečnostní aktualizace Apple.

Podrobnější informace o zabezpečení najdete na stránce Zabezpečení produktů Apple. Komunikaci se společností Apple můžete zašifrovat pomocí klíče PGP zabezpečení produktů Apple.

Pokud je to možné, bezpečnostní dokumenty Apple odkazují na bezpečnostní slabiny pomocí identifikátorů CVE-ID.

Apple Music 3.4.0 pro Android

Vydáno 26. října 2020

Apple Music

K dispozici pro: Android 5.0 a novější

Dopad: Škodlivé aplikaci se může podařit odhalit uživatelovy přihlašovací údaje.

Popis: Problém byl vyřešen vylepšením kontrol, aby se zabránilo neautorizovaným akcím.

CVE-2020-9982: Pratik B. R

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: