Přesunutí dítěte do jiné skupiny Rodinného sdílení

Děti do 13 let musí být součástí rodinné skupiny spravované rodičem nebo zákonným zástupcem. Chcete-li z jedné skupiny dítě odebrat, musíte jej vy nebo jiný zákonný zástupce pozvat do jiné skupiny. Nebo může účet dítěte smazat současný organizátor rodiny.

Pozvání dítěte do jiné rodiny

Schválení žádosti

Smazání účtu dítěte

Pozvání dítěte do jiné rodiny

Chcete-li přesunout dítě do jiné rodinné skupiny, musíte jej vy nebo jiný zákonný zástupce pozvat. Po odeslání pozvánky musí současný organizátor rodiny schválit žádost na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu. Pak se dítě přesune z původní rodinné skupiny do jiné.

Pozvání dítěte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak pomocí níže uvedených kroků pozvat dítě osobně.

iOS 16 nebo novější

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Rodina.

 3. Klepněte naAdd Member buttonNo alt supplied for Image.

  No alt supplied for Image
 4. Klepněte na Pozvat další osoby.

 5. Klepněte na Pozvat osobně.

 6. Požádejte dítě, aby zadalo své Apple ID a heslo. Přečtěte si, jak postupovat, pokud dítě zapomnělo své heslo.

 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 8. Když aktuální organizátor rodiny dítěte žádost schválí, podle pokynů na obrazovce poskytněte souhlas rodičů a ověřte, že jste dospělí.

Chcete-li zkontrolovat stav žádosti, přejděte do Nastavení, klepněte na Rodina a pak na jméno dítěte.

iOS 15 nebo starší

 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na svoje jméno a pak na Rodinné sdílení.

 3. Klepněte na Přidat člena.

 4. Klepněte na Pozvat uživatele.

 5. Klepněte na Pozvat osobně.

 6. Požádejte dítě, aby zadalo své Apple ID a heslo. Přečtěte si, jak postupovat, pokud dítě zapomnělo své heslo.

 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 8. Když aktuální organizátor rodiny dítěte žádost schválí, podle pokynů na obrazovce poskytněte souhlas rodičů a ověřte, že jste dospělí.

Chcete-li zkontrolovat stav žádosti, přejděte do Nastavení, klepněte na své jméno, na Rodinné sdílení a pak na jméno dítěte.

Pozvání dítěte z Macu

Přečtěte si, jak pomocí níže uvedených kroků pozvat dítě osobně.

 1. Zvolte nabídku Apple  > Nastavení systému a klikněte na Rodina. Pokud máte macOS Monterey nebo starší, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat člena. V macOS Monterey nebo starším klikněte na tlačítko PřidatPro obrázek není k dispozici alternativní text.

 3. Klikněte na Pozvat uživatele.

  No alt supplied for Image
 4. Klikněte na Pozvat osobně a pak na Pokračovat.

 5. Požádejte dítě, aby zadalo své Apple ID a heslo. Přečtěte si, jak postupovat, pokud dítě zapomnělo své heslo.

 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. Když aktuální organizátor rodiny dítěte žádost schválí, podle pokynů na obrazovce poskytněte souhlas rodičů a ověřte, že jste dospělí.

Chcete-li zkontrolovat stav žádosti, otevřete Nastavení systému, klikněte na Rodina a pak na jméno dítěte. V macOS Monterey nebo starším otevřete Předvolby systému, klikněte na Rodinné sdílení a pak na jméno dítěte.

Schválení žádosti

Pokud jste aktuálním organizátorem rodiny dítěte, obdržíte oznámení poté, co organizátor z jiné rodinné skupiny pozve dítě, aby se připojilo k jeho rodině. Žádost schválíte buď přímo z oznámení, nebo takto. Jakmile žádost schválíte, dítě se přesune z vaší rodinné skupiny do cílové skupiny.

Přečtěte si, co se stane, když člen opustí skupinu

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Pokud dítě využívá Apple Card Family nebo Apple Cash Family, zrušte dítěti účet Apple Cash a odeberte jej ze sdíleného účtu Apple Card.

 2. Pokud jste pro dítě nastavili Apple Watch, použijte k odstranění zařízení aplikaci Watch na iPhonu nebo iPadu. Nový rodič nebo zákonný zástupce může později hodinky nastavit ve své rodinné skupině.

 3. Chcete-li pozvánku schválit, přejděte do Nastavení.

 4. Pod svým jménem vyhledejte oznámení „Žádost o přesun do rodiny“.

 5. Klepněte na oznámení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na Macu

 1. Pokud dítě využívá Apple Card Family nebo Apple Cash Family, zrušte dítěti účet Apple Cash a odeberte jej ze sdíleného účtu Apple Card.

 2. Pokud jste pro dítě nastavili Apple Watch, použijte k odstranění zařízení aplikaci Watch na iPhonu nebo iPadu. Nový rodič nebo zákonný zástupce může později hodinky nastavit ve své rodinné skupině.

 3. Pokud chcete pozvánku schválit, vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému nebo nabídku Apple  > Předvolby systému.

 4. Pod svým jménem vyhledejte oznámení, že dítě bylo pozváno do Rodinného sdílení.

 5. Klikněte na Pokračovat a řiďte se pokyny na obrazovce.

Smazání účtu dítěte

Děti pod 13* let z rodinné skupiny smazat nejde. Místo toho můžete vy nebo jiný zákonný zástupce smazat jeho účet a v případě potřeby mu vytvořit nový.

Jak smazat Apple ID dítěte

Vytvoření Apple ID pro vaše dítě

* Věk se liší podle země nebo oblasti.

Datum zveřejnění: