Opuštění Rodinného sdílení

Seznamte se s různými způsoby, jak opustit rodinnou skupinu nebo jak se z ní nechat odstranit, a s tím, co se stane, když přestanete Rodinné sdílení používat. Pokud jste organizátor rodiny, můžete z rodinné skupiny kdykoli odstraňovat její členy nebo ji můžete úplně rozpustit.

Opuštění rodinné skupiny

Kterýkoli člen rodiny ve věku 13 let a starší* se může z rodinné skupiny odstranit. Pokud máte ve svém účtu zapnutý Čas u obrazovky, musí vás odstranit organizátor rodiny

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno a na Rodinné sdílení. 
 3. Klepněte na své jméno.
 4. Klepněte na Přestat používat rodinné sdílení.
  iPhone zobrazující volbu Zastavit používání Rodinného sdílení.

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení. 
 2. Klikněte na Podrobnosti vedle svého jména.
 3. Klikněte na Opustit rodinné sdílení.

Pokud používáte macOS Mojave nebo starší, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému > iCloud a klikněte na Spravovat rodinu. Klikněte na své jméno a pak na tlačítko Odstranit (–).

Když opustíte rodinné sdílení, přijdete o přístup ke všem nákupům nebo službám sdíleným členem rodiny.

Odstranění vašeho účtu z rodinné skupiny

Pokud se vaše Apple ID používá ke sdílení nákupů s rodinnou skupinou, kterou chcete opustit, můžete navštívit stránku svého účtu Apple ID a účet odstranit z rodiny přímo. Přejděte na web appleid.apple.com a přihlaste se svým Apple ID a heslem k účtu, který chcete ze skupiny odstranit. V části Rodinné sdílení zvolte Odstranit účet > Odstranit. Jakmile rodinnou skupinu opustíte, můžete vytvořit svoji vlastní nebo se připojit k jiné.


Odstranění člena z rodinné skupiny

Organizátor rodiny může z rodinné skupiny odstranit kohokoli staršího 13 let*. Pokud potřebujete, můžete dítě převést do jiné rodiny.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno a na Rodinné sdílení.
 3. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odstranit.
 4. Klepněte na Odstranit [jméno člena rodiny] z rodiny.
  iPhone zobrazující možnost odebrání Kariny z rodiny.

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Klikněte na Podrobnosti vedle jména člena rodiny, kterého chcete odstranit.
 3. Klikněte na Odstranit z rodinného sdílení.

Mac zobrazující tlačítko Odstranit z rodinného sdílení pro uživatelku Karina Cavanna.

Pokud používáte macOS Mojave nebo starší, zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému > iCloud a klikněte na Spravovat rodinu. Klikněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit (–) v levém dolním rohu.


Rozpuštění rodinné skupiny

Když organizátor rodiny vypne rodinné sdílení, všichni členové rodiny budou ze skupiny odstraněni současně. Pokud jsou v rodinné skupině děti mladší 13 let*, organizátor rodiny nemůže skupinu rozpustit, dokud tyto děti nepřesune do jiné skupiny rodinného sdílení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno a na Rodinné sdílení.
 3. Klepněte na své jméno.
 4. Klepněte na Přestat používat rodinné sdílení.
  iPhone zobrazující volbu Přestat používat rodinné sdílení.

Na Macu

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Rodinné sdílení.
 2. Klikněte na Vypnout a pak klikněte na Zastavit rodinné sdílení.

Pokud máte macOS Mojave nebo starší:

 1. Zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému > iCloud a klikněte na Spravovat rodinu.
 2. Klikněte na svoje jméno organizátora.
 3. Klikněte na tlačítko Odstranit (–) v levém dolním rohu.

Pokud jste vytvořili skupinu Rodinného sdílení ve verzi iOS starší než 14, na účtu organizátora je ponechán rodinný kalendář, připomenutí a sdílené fotoalbum. Tento obsah pak může s jednotlivými členy rodiny znova sdílet. Přečtěte si, jak sdílet kalendářepřipomínky.


Co se stane, když přestanete sdílet?

 • Vaše Apple ID je odebráno z rodinné skupiny a nebudete mít přístup k žádným službám sdíleným rodinou, jako je například rodinné předplatné Apple Music nebo sdílený tarif úložiště iCloud.
 • Ukončí se sdílení polohy se členy vaší rodiny a vaše zařízení se odstraní ze seznamu rodinné služby Najít iPhone.
 • Pokud vaše rodina sdílí nákupy v iTunes, Apple Books a App Storu, zastavíte okamžitě sdílení nákupů a ztratíte přístup k nákupům provedeným ostatními členy rodiny. Ponecháte si všechny nákupy, které jste uskutečnili v době, kdy jste byli členem rodinné skupiny. Ostatní členové rodiny nemohou používat obsah stažený z vaší sbírky.
 • Veškerý obsah, který s vámi vaše rodina sdílela, nebude z vašeho zařízení automaticky odstraněn. Můžete si ho koupit znova nebo ho odstranit, a uvolnit tak ve svém zařízení místo. Pokud jste si stáhli nějakou aplikaci z historie nákupů nějakého člena rodiny a uskutečnili jste nějaké nákupy v aplikaci, budete si muset tuto aplikaci sami koupit, abyste k těmto nákupům získali přístup.
 • Pokud vám organizátor rodiny nastavil účet Apple Cash jako součást rodinného účtu Apple Cash, váš účet se automaticky uzavře a zůstatek se převede na účet Apple Cash organizátora rodiny. Pokud jste organizátor a rozpustíte rodinnou skupinu, všechny rodinné účty Apple Cash, které jste pro členy rodiny nastavili, se uzavřou a jejich zůstatky se převedou na váš účet.
 • Pokud máte Apple Watch používané v rámci funkce Nastavení rodiny, nebudete je moci dále spravovat.
 • Pokud se členy rodiny sdílíte nějaké fotoalbum, kalendář nebo připomínky, jejich sdílení se ukončí. Pokud chcete Rodinné sdílení i nadále používat, ale nechcete s rodinou sdílet určité věci, můžete je místo toho odhlásit v aplikacích Fotky, Kalendář nebo Připomínky na svém zařízení nebo na webu iCloud.com.
 • Pokud používáte službu Apple Card Family a opustíte skupinu rodinného sdílení, nebudete automaticky odebráni z účtu Apple Card Family. Přečtěte si, jak odebrat sebe nebo další účastníky ze sdíleného účtu Apple Card.

*  Věk se liší podle země nebo oblasti. Do 14 let v Bulharsku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Rakousku a Španělsku. Do 15 let v České republice, Francii a Řecku. Do 16 let v Brazílii, Chorvatsku, Irsku, Kosovu, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Singapuru, na Slovensku a ve Slovinsku. Do 13 let ve všech ostatních zemích.


Další informace

Datum zveřejnění: